Advanced Search found 7 item(s) featuring "Gerhart Hauptmann"

1933-03-18 K.N.S.: "Voor Zonsondergang" door Gerhart Hauptmann (Victor J. Brunclair)
 • . . . K.N.S. «VOOR ZONSONDERGANG» door Gerhart Hauptmann De reeditie van «Schakels» die, al draagt ze de handteekening van Hauptmann , kan toch het verwijt niet ontloopen, eerder saai . . .
 • . . . K.N.S. «VOOR ZONSONDERGANG» door Gerhart Hauptmann De reeditie van «Schakels» die, al draagt ze de handteekening van Hauptmann , kan toch het verwijt niet ontloopen, eerder saai dan boeiend te zijn. Hierdoor wordt het feit gestaafd, dat tooneelschrijvers van onmiskenbaar talent zich nog . . .
 • . . . gelicht. Waar Heyermans met «Schakels» heusch een meesterstuk vol dramatische intimiteit te voorschijn riep, moet het ons uit de pen dat Hauptmann 's teekening over de geheele lijn mat en zonder het minste reliëf blijft. Het opzet en de ontwikkeling zijn zoo doorzichtig, dat vanaf II het . . .
 • . . . oordeel dat een de Gruyter herdenking meer luister verdiende, dan de opvoering van dit naar geest en uitwerking vrij verouderde werk van G. Hauptmann . De hoofdrol (Mathias Clausen) zat in handen van R. Angenot, die al munt hij voornamelijk uit in typenrollen, zich hier plots heeft blootgegeven . . .
1926-08-23 TOONEELHERVORMINGEN I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . 1886 gefnuikt wordt door Antoine met zijn " Théâtre libre ", en in 1889 door de " Freie Bühne " die Hauptmann 's Vor Sonnenaufgang speelt. Van de naturalistische vernieuwing blijkt Ferd. von Hellwald een voorvechter te zijn geweest. Het gaat blijkbaar zijn verstand te . . .
1929-02-24 Volksschouwburg Folies Bergère: "Het Vrouwken van Stavoren" (O.S.)
 • . . . stille aandoening, zooals bij voorbeeld in het derde bedrijf, waar de rei der hongerige mannen, vrouwen en kinderen ons werktuigelijk een tooneel van Hauptman 's "Wevers" te binnen riep. Door het geheel loopt een sterke draad van spanning, al komt het einde wel wat plots en de ontknooping gemakkelijk. . . .
1922-03-12 De plannen van Dr J.-O. De Gruyter: Kandidaat voor het bestuurschap van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen (Anon.)
 • . . . F. Hebbel : De Niebelungen - G. Freytag : Die Journalisten - Grillparzer : Des Meeres und der Liebe Wellen - G. Hauptmann : De verdronken Klok - H. Bahr : Das Tauzchen - W. v. Scholz : De Weltlauf mit dem Schatten -
1921-11-25 EEN TOONEELVERTOONING (Karel Van de Woestijne)
 • . . . die zeker wel meer dan vijf en twintig jaar oud is: een socialistische kring, die natuurlijk bestond uit werklieden, had op zich genomen Hauptmann 's Weber te spelen. De vertaling zelve was van een werkman, een typograaf met name Prosper Verbaere , die toevallig niet hield, als vele . . .
 • . . . een typograaf met name Prosper Verbaere , die toevallig niet hield, als vele zijner vakgenooten, van stijf-officiëele taal, en het dialect van Hauptmann - want hij had vertaald op den Silezischen tekst, geholpen door den Duitschen - had omgezet in sappig Vlaamsch. De vertooning was zoowaar eene . . .
1921-01-24 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . kringloop, de oogen gewend, voor het kluchtige, op Blumenthal en Kadelburg , voor het ernstige op de driemanschap Sudermann - Hauptmann - Fulda . Handige tooneeldirecteuren uit Parijs kennen hierin heel goed de waarde van het Brusselsche afzetgebied. Het gebeurt - en het was nauwelijks enkele . . .
1923-06 Nieuwere dramatische kunst (Godfried Heynderickx)
 • . . . bij gelegenheid mysticisme en symbolisme «en faux» opgedischt. Als reactie tegen het ziekelijk-geworden romantisme, kwam het realisme op : Ibsen en Gerhart Hauptmann . Ibsen 's theater verdient speciale aandacht. Heel eenvoudig in opzicht van techniek zijn die dramatische scheppingen scherp realistisch en psychologisch. Terwijl vroeger . . .
 • . . . en behaalde een reuzensucces. Het « Grosses Schauspielhaus » te Berlijn -- zijn theater-- kreëerde tal van stukken van Sophocles tot Hauptmann . Zijn grootste triomf was Romain Rolland 's «Danton». Eigenaardig is het wel dat bij hem het spel niet alleen naar voren maar naar . . .
 • . . . zijn best in «Rosmersholm» -- wil het leven illumineeren. Strindberg leverde zijn naturalistische tooneelspelen en de «freie Bühne» vierde triomf met Hauptmann , Hartleben en Südermann , Brieux , Hervieu en Lavedan . Ongetwijfeld zullen er nog realistische dramas geschreven . . .