Advanced Search found 7 item(s) featuring "Edmond Rostand"

1921-10-17 Het Hollandsch Wijfje: operette in 3 bedrijven (Cr.)
  • . . . ver, door de heerlijke minnebrieven welke hij haar schreef, hartstochtelijk lief kreeg. Zoo wat het thema, doch andersom van "La Princesse Lointaine" van Edm. Rostand . De prins echter gevoelt geen zier lust zich te laten koppelen aan een vrouw welke hij noch kent, noch bemint en vlucht naar . . .
1925-07-29 Fernand Hannecart : "Le Fripon de Verone" in het "Théâtre du Parc" (Willem Putman)
  • . . . "le baiser" geeft hij een geestdriftige definitie die een dertigtal verzen lang is en denken doet, zooals vele détails in dit werk, aan Edmond Rostand , en in het bijzonder aan Cyrano's ode aan den neus. Het is jammer dat de kwaliteit der verzen ook wel eens denken doet . . .
1926 Gaston Martens: "De groote neuzen" (Lode Monteyne)
  • . . . uit het stuk zijn Sampers, wiens woordkarigheid zijn dorheid onderlijnt, en vooral Charel de Keyser, de dorps-Cyrano, die net als de held van Rostand voor rekening van een ander vrijt en zijn leed verbergt achter kwinkslagen. Het tragi-komische in deze uitbeelding bezit zuiver-menschelijke verhoudingen! Die caricaturale trek in . . .
1926-07 TOONEEL TE BRUSSEL II (Karel Van de Woestijne)
  • . . . d'ombres". Ook van Hannecart is oorspronkelijkheid niet de hoogste gave. Wat den vorm van zijn stuk betreft denken wij voortdurend aan Rostand - en dan zeker niet aan den besten Rostand . En zijn onderwerp zelf biedt meer dan één nogal frappante gelijkenis met het . . .
  • . . . gave. Wat den vorm van zijn stuk betreft denken wij voortdurend aan Rostand - en dan zeker niet aan den besten Rostand . En zijn onderwerp zelf biedt meer dan één nogal frappante gelijkenis met het conflict dat Maarten Maartens behandelt in zijn roman "The . . .
  • . . . dikwijls alles behalve oorspronkelijk. Dit stuk lijkt een verzameling van citaten van Victor Hugo , Musset , Chénier en Rostand . Hannecart zal een harden strijd te doorworstelen hebben, wil hij zich losmaken van al die machtige invloeden. Het stuk werd onder zeer . . .
1938-11-30 Het realistisch tooneel: En het sprookje (Willem Putman)
  • . . . en woordspelingen, die niet altijd even gelukkig zijn, maar die dan toch aan zijn tooneelwerk een eigenaardig brio geven, in den trant van Rostand , dat weinig Vlamingen evenaren zullen. Voorbeelden ? Er is sprake van «sla». Onmiddellijk roept Kwik, de papegaai : «Sla ? Sla met . . .
1922-12-05 FRANSCH-BELGISCH TOONEEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Doch, waar een Albert du Bois niet ontsnapt aan cabotinage en aan de middeltjes die Victor Hugo verbinden met Edmond Rostand - "des ficelles comme des cables", heeft ik weet niet welke criticus gezeid-, drenkt Demasy zijn onderwerpen met leidende ideeën. Helaas, . . .
1938-11-30 Het Vlaamsche Volkstooneel; Anton Van De Velde (Willem Putman)
  • . . . dien Van de Velde , van wien Paul Kennis zegt dat zijn taal op sommige plaatsen doet denken aan het woordengeschetter van Edmond Rostand . Ook in zijn eigen oeuvre zijn de «onvermoeibare praters» legio. Hier vinden wij er een aardig stel van terug. Gelukkig redeneeren de personages . . .