Advanced Search found 5 item(s) featuring "Emiel Barbaix"

1932-01-29 Stadschouwburg te Brussel: "De Getemde Feeks" door het Vlaamsche Volkstooneel (M.V.)
  • . . . en zij geeft daarin blijk van een sterk talent. De overgang van de feeks naar het onderdanig vrouwke wordt door haar wonderwel uitgebeeld. Emiel Barbaix vertolkt de Lucents-rol zeer joviaal, en zeer galant; met fijn begrip. Ast. Fonteyne is sober en goed geteekend. Jan De Haen . . .
1931-10-10 Het Vlaamsche Volkstooneel te Antwerpen: Opvoering van "De Barbier van Sevilla" (J.V.G.)
  • . . . meer nog te wijten is aan het onvoldoende tempo, dat jammer genoeg haast alle premières hindert. De aanvang was echter stemmig genoeg, en Emiel Barbaix (Almaviva) en Renaat Grassin (Figaro) slaagden er in onmiddellijk het juiste milieu te verwekken en tevens het tempo een gelijken snellen . . .
  • . . . het juiste diapason van het werk afgestemd, en werd zoodoende een voortreffelijk ensemble bereikt. De grooten verdiensten van deze opvoering gaan evenwel naar Emiel Barbaix en Renaat Grassin die beiden een juist begrip van de draagkracht der geestigheid schijnen te bezitten, en daarbij de uit te . . .
1929-04-12 Kath. Tooneelliefhebbers: "Baas Best... en... St. Antonius" van E. Barbaix en M. Notte, door het Kath. Tooneelgezelschap van Gent (Cr.)
  • . . . Kath. Tooneelliefhebbers: "Baas Best... en... St. Antonius" van E. Barbaix en M. Notte , door het Kath. Tooneelgezelschap van Gent Een stuk en een interpretatie die beiden bewijzen hoe zeer . . .
  • . . . vernieuwing uitvecht! Dit gezegd zijnde vestigen wij graag de aandacht op dit " Katholieke Tooneelgezelschap " in handen van den wakkeren en sympathieken heer E. Barbaix (die gaven heeft als acteur) en dat het zeker goed meent met zijn taak doch dat de gouden leuze diende te huldigen geen . . .
1931-11-09 De première van "Wanda" door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel (R.)
  • . . . bij de geprezen vertolking van dit tropendrama door de gezellen van het V.V.T. niet langer stil te staan. Vermelden wij terloops dat Emiel Barbaix in de hoofdrol "Rodolf" met zijn kleurrijk temperament en vokale krachttoeren de ruim-gevulde tooneelzaal sterk heeft geboeid. De gevoelige vertolking van de Wanda-rol, . . .
1932-03-03 Te Brugge: De opvoering van "Jeremias" van Stefan Zweig door het Vlaamsche Volkstooneel (Anon.)
  • . . . de heele vertolking door staan wij verbaasd over zooveel vaardigheid. Wij zijn blij hier even te kunnen stilstaan bij een kleine rol dat Barbaix vertolkt en waarin hij zich als een groot acteur laat kennen. Barbaix speelt o.m. Nachun. Hij is in deze rol zoo levensecht . . .
  • . . . even te kunnen stilstaan bij een kleine rol dat Barbaix vertolkt en waarin hij zich als een groot acteur laat kennen. Barbaix speelt o.m. Nachun. Hij is in deze rol zoo levensecht getypeerd, hij speelt deze rol met zoo'n voorname overtuiging dat hij zonder het maar . . .