Advanced Search found 7 item(s) featuring "Alexandre Dumas"

1923-01-24 Te Antwerpen: Kon. Nederl. Schouwburg: Een huwelijk door Lodewijk XV, door A. Dumas (P.)
  • . . . Te Antwerpen: Kon. Nederl. Schouwburg : Een huwelijk door Lodewijk XV, door A. Dumas Men kan schouwburgvertooningen in twee categorieën rangschikken: zij die vervelen en zij die vermaken. En vermaken begrijp ik dan in den breedsten . . .
1926-08-23 TOONEELHERVORMINGEN I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . tijd, dat Zola naar voren treedt en ook op het tooneel eene omwenteling voorbereidt. Nog heerschen in Frankrijk Sardou , Dumas , Augier , Labiche . Doch zij zijn reeds eene reactie tegen het romantisme, dat in 1886 gefnuikt wordt door
1924-11-04 Luigi Pirandello : "Chacun sa vérité" (Cosi e se vi pare) (Willem Putman)
  • . . . de meestal in dat theater gehuldigde vereenvoudigde ensceneering en ons een burgerlijk salon werd vertoond waarin het " Théâtre du Parc " gerust Dumas kon spelen. Het spel was een perfectie, ook al misten wij Delacre en Florencie in de bezetting. Alle artisten onderlijnden in "Chacun sa vérité" . . .
1921-11-02 Muziek te Brussel VI (Karel Van de Woestijne)
  • . . . vicomte Henri de Bornier . Dit zijn drama, dat aan de klassieke definitie van een kanon herinnert (zij is, meen ik, van Alexandre Dumas ): eene holte met wat brons eromheen - en het brons is ditmaal nog maar heel dun en verdacht van allooi -, dankte echter . . .
1921-11-25 EEN TOONEELVERTOONING (Karel Van de Woestijne)
  • . . . dat hunne fantazie mij de drukking wees der lucht of die van het bloed in de vaten der leporieden, maar omdat zij's avonds Alexandre Dumas fils speelden, of zelfs Henrik Ibsen . - Zekeren dag nu deed zich echter voor, dat zij een vertaling zouden spelen van . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL V (Karel Van de Woestijne)
  • . . . "Vaudeville" doorgaans als echte succursales fungeeren van de Parijsche comédies en vaudevilles, blijft de " Molière " volk lokken met het afkooksel van Alexandre Dumas fils, terwijl de " Gaïtés " op de minst-gekleede operette en een op iederen avond volle zaal te sluiten pleegt. Ook de "
1923-06 Nieuwere dramatische kunst (Godfried Heynderickx)
  • . . . van Lope de Vega en Shakespeare . Romantisch werd het tooneel in de 19de eeuw met Victor Hugo , Dumas en Manzoni . Resultaat: meer actie, kleur, detailwerk. Na het faillite van het romantisme, blijven nog romantische clichés en wordt bij gelegenheid mysticisme . . .
  • . . . men de ensceneering van het volgende tafereel klaar maakt achter het doek. Veelal komt zulks voorin de tooneelspelen van Shakespeare en Musset . Het orkest -- ongezien door het publiek -- neemt plaats in een afsluiting. De belichting geschiedt bij middel van lampen die langs boven de . . .