Advanced Search found 5 item(s) featuring "André Antoine"

1926-08-23 TOONEELHERVORMINGEN I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Dumas , Augier , Labiche . Doch zij zijn reeds eene reactie tegen het romantisme, dat in 1886 gefnuikt wordt door Antoine met zijn " Théâtre libre ", en in 1889 door de " Freie Bühne " die Hauptmann 's Vor Sonnenaufgang speelt. Van de naturalistische . . .
1934-09-25 Dr. J. De Gruyter herdacht: Zijn zin voor het absolute (Anon.)
  • . . . Tooneel- en Voordrachtkunst " op. Buitenlandsch tooneel had hij toen nog nooit met eigen oogen aanschouwd. Waarschijnlijk waren hem echter het streven van een Antoine , een Brahm , een Stanislavsky , een Gordon Craig niet onbekend. Eigenlijk was de eerste tooneelrevolutie al in 1887 door . . .
  • . . . een Stanislavsky , een Gordon Craig niet onbekend. Eigenlijk was de eerste tooneelrevolutie al in 1887 door den Parijschen amateur André Antoine ingezet geworden. Zijn streven is te vergelijken met het naturalisme in de litteratuur. Het vond al spoedig navolging te Berlijn en te Moskou. . . .
1922-04-27 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . waar hij, die de onbaatzuchtigheid in persoon is en kan zijn - zijn theater berust op een financieelen grond, heel wat steviger dan Antoine , Lugné-Poe en Copeau dien ooit hebben gekend - alleen bate bij hebben kan. Zijn sukses hoeft ook geenszins te verwonderen: . . .
1922-12-31 TOONEEL TE BRUSSEL I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . in het buitenland gebeurt. Hetgeen Gemier ons met zijn Koopman van Venetië is komen bewijzen. Gemier behoort tot de school van Antoine . De ensceneering van André Antoine is in den grond veel minder revolutionair dan men indertijd voorgaf. Die ensceneering was geen dramatische, ik . . .
  • . . . ons met zijn Koopman van Venetië is komen bewijzen. Gemier behoort tot de school van Antoine . De ensceneering van André Antoine is in den grond veel minder revolutionair dan men indertijd voorgaf. Die ensceneering was geen dramatische, ik wil zeggen technische tooneelrevolutie: zij was . . .
1921-01-24 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . onmachtig was, uitslagen bereikte die met verbazing konden slaan, zoo werd te Brussel meer dan eens het betere-Parijsche geprobeerd, het voorbeeld van na Antoine en van na Lugné-Poe , allang bij ons ingeburgerd, of van naast de hervormingen van beide innovators. Zoo dorst voormelde Fernand . . .