8 document(en) met "zwarten"


Stan laat gevangenisbrieven grimmig en geestig klinken • 22 november 1996
Hij hamert op de interiorisering van dit systeem door zwarten en blanken, op zeer gevatte en grimmig-geestige manier

Zwarte vervangt indiaan • 7 april 1997
De indianenslaven konden dus door geïmporteerde zwarten vervangen worden...Voor wie dat na afloop toch niet gesnapt heeft, volgt op het einde een "hedendaags" toemaatje: twee zwarten ruimen de scène op, terwijl enkele figuranten in maatpak over de scène lopen

Desperate monoloog van Black Panther • 23 oktober 1998
Voortdurend maakt hij ons attent op contradicties en stereotypen in onze gedachten over zwarten...En dan gaat het eigenlijk niet meer over de historische figuur van Newton alleen, dan gaat het over Amerikaanse zwarten in het algemeen

Dansen aan de rand van Europa: Vlaming... • 30 december 1998
Afrikaanse landen wordt nog vaak teruggegrepen naar in onbruik geraakte oude dansen, maar heel wat jongeren uit de steden kennen die traditie niet meer en zoeken bijvoorbeeld bij Amerikaanse zwarten

LA: overleven in afwachting van betere tijden • 1 januari 2000
Dezelfde periode waarin de Amerikaanse zwarten van de West-Coast op een sluipende manier de marginaliteit in gedreven werden... Het einde van het genre betekende ook min of meer het einde van Griers...Het leven kan er verontrustend veel op een loterij lijken, waarin vooral zwarten zelden of nooit op een biljetje kunnen rekenen

Cool als een schilpad • 25 september 2002
De dialoog tussen beide solos ontstaat onder meer door de overeenkomsten tussen Mestres verhaal van de aap die mens werd en Freemans evocatie van de beledigingen die zwarten destijds toegevoegd kregen

Het onbehagen in de cultuur • 22 januari 2003
zwarten uitbeeldt als een bronstige, muzikale maar vooral ook inferieure mensensoort...Hij was echter niet alleen iemand die zwarten op een ontoelaatbare manier ridiculiseerde, in zekere zin was hij ook zelf een slachtoffer

Geschreeuw in het wilde weg • 7 mei 2003
zwarten uitbeeldt als een bronstige, muzikale maar vooral ook inferieure mensensoort