9 document(en) met "verdween"


Halfbroer en halfzus met erfelijke trauma's: "Fool... • 18 november 1985
Daarin verschillen ze niet van de vader, die zijn hele leven lang geregeld spoorloos verdween, zijn droombeeld van de ideale vrouw najagend, zonder veel bekommernis om zijn werkelijke vrouwen...Hoewel de vader definitief verdween toen zijn dubbele leven aan het licht kwam, blijft hij aan de rand van de scène rondspoken

Melancholische miniaturen: Anne Teresa De Keersmaeker danst... • 1 november 1993
Net zoals de danseres Anne Teresa De Keersmaeker op een bepaald ogenblik van het podium verdween en zich terugtrok in de rol van choreografe, ging ook Roxanne Huilmand, ging Michèle-Anne De Mey, ging

Kaaiteater bouwt werk- en leefruimtes voor artiesten... • 29 november 1994
Door de steriele renovatie verdween echter de sfeer van het vroegere gebouw

De Keersmaeker kijkt door kaleidoskoop : "Amor... • 2 december 1994
stap voor stap verdween -- volledig opgelost in evenveel koreografieën als er dansers zijn

LA: overleven in afwachting van betere tijden • 1 januari 2000
Shaft is een van de meer ambitieuze schoolvoorbeelden van dit genre dat in de jaren tachtig opnieuw in de coulissen van de geschiedenis verdween

Teren op ruïnes van een lang vervlogen... • 1 maart 2000
Na de revoluties werd het echter stil in de theaterzalen: het publiek verdween uit het beeld en de klemtoon kwam te liggen op het podiumgebeuren...die in het publieke domein na de achttiende eeuw langzaam maar zeker verdween, in een naar binnen geslagen vorm plots weer in alle hevigheid opduikt

Iets van Bach • 25 november 2000
verdween

Als het centrum leeggelopen is • 1 december 2002
Met onder meer Wagner werd de zaal verduisterd en verdween het publiek: het werd geatomiseerd in individuen die elk voor zich speurden naar een diepere waarheid of - wat vaker gebeurde - even verlof

Dubbelluik vanThierry Smits • 5 maart 2003
Stuart bereikte dat effect door het beeld te laten overwoekeren door onbegrijpelijke details, zodat al het 'menselijke' verdween, zelfs wanneer de dansers het publiek aankeken.Voor het laatste