63 document(en) met "theatermakers" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


d liedje, gezongen door nieuwe mensen, met... • 8 september 1988
Architecten, muzikanten en theatermakers komen bv

Associaties met beeld en klank: "Stukken I... • 31 januari 1990
Toch krijg je tweemaal erg boeiend spektakel te zien, vooral omdat het maar zelden meer gebeurt dat theatermakers met zoveel flair experimenteren met niet-textuele theatrale middelen

Kunnen jonge artiesten geholpen worden?: Dossier: de... • 1 april 1994
alle jonge theatermakers strebers zijn, integendeel...Zowat vijftien jaar geleden diende zich een nieuwe groep theatermakers aan die nauwelijks of geen aansluiting vond bij gevestigde theaters...Mark Bultereys: Het komt mij voor dat veel jonge theatermakers nu geconfronteerd worden met het probleem dat mensen die hen recenseren geen generatiegenoten zijn, en vaak niet begrijpen wat de inzet

Een festival van persoonlijkheden • 1 augustus 1995
Johan Thielemans: 'Ik heb de indruk dat er in Nederland ook geen chemische verbinding bestaat, mág bestaan tussen theaterjournalisten en theatermakers...Arthur Sonnen: 'Theatermakers voelden zich belaagd...Volgens ons is het publieke debat tussen theatermakers de achilleshiel van het Theaterfestival

Peter Brook en de materialiteit van Becketts... • 1 februari 1996
Zoals zal blijken, gaat dit ook vaak op voor theatermakers

Technologische hoogstandjes op rug Shakespeare • 1 juni 1996
Dat kan natuurlijk ook niet: theatermakers gaan, zeker in het geval van Shakespeare, om met teksten en interpretatietradities

Het Kritisch Theater Lexicon • 1 juni 1996
Van een gestructureerde overdracht van kennis en inzicht, laat staan van een dialoog tussen generaties theatermakers is slechts zelden sprake, om nog te zwijgen over de receptiegeschiedenis van...Al kan je je afvragen of het niet nuttig en wenselijk ware geweest om ook enkele theatermakers mee uit te nodigen om op zijn minst te adviseren

En als we nu eens niet meer... • 1 januari 1998
Het lijkt voor de hand te liggen dat theatermakers tegenover dat soort, voor ons land toch relatief nieuwe realiteit, een houding willen of moeten aannemen, op gevaar af anders in totale

Hoe moeilijk is het om de anarchie... • 1 oktober 1998
kaart van het exotisme getrokken hebben; dat er, los van de redenen waarom mogelijkerwijze zo enthousiast gereageerd werd op hun typetjes, bij beide theatermakers een authentieke fascinatie aanwezig is voor...De voor mij voorlopig onopgeloste vraag daarbij is of de onderneming van beide theatermakers niet op een ofwel te romantische ofwel te utopische manier te hoge verwachtingen stelt in wat theater kan

Dansen op een vlot • 7 november 1998
Je moet je voor deze voorstelling, met zijn half-ironische tegendraadsheid, openstellen om de moeilijke vragen te onderkennen waarmee theatermakers kampen

Jan Fabre pakt oorlog aan: Jan Decorte... • 16 november 1998
Jan Decorte, een van de belangrijkste theatermakers van de jaren tachtig, neemt samen met zijn levensgezellin Sigrid Vinks een belangrijke plaats in deze productie in - na een jarenlange afwezigheid

Voorspelbaar realisme bij jongste RITS-lichting • 29 januari 1999
Voorspelbaar realisme bij jongste RITS-lichting Van onze medewerker LEUVEN -- Bronstig veulen is een collectief van pas aan het RITS afgestudeerde theatermakers

Springdance legt link tussen nu en sixties:... • 12 april 1999
Voor dansers ligt het maatschappelijke engagement echter minder voor de hand dan voor theatermakers

Hoe lang is België nog navel van... • 24 juni 1999
theatermakers, een beetje schuchter, uit naar de dans

Klapstuk '99 laat ongemakkelijk gevoel na • 4 november 1999
Toen destijds op het festival een eminent denker en choreograaf als Steve Paxton in dialoog ging met andere theatermakers kon je, mede door zijn scherp oog voor het functioneren van een stuk, in korte

Nieuwe modellen voor artistieke werkruimtes • 1 februari 2000
Voor net iets meer dan 160 miljoen, met slechts een povere overheidsinjectie van 35 miljoen, staat hier een complex dat een school, een goed geoutilleerde zaal en vier werkruimtes voor theatermakers...Dit heeft, voor het danstheater in Brussel en ver daarbuiten een enorm belang: het stelt onder andere jonge theatermakers in staat om ongestoord en in goede omstandigheden en een juiste artistieke

Teren op ruïnes van een lang vervlogen... • 1 maart 2000
Dat bleef zijn oude negentiende-eeuwse gewoonte behouden om stilzwijgend toe te kijken, hoezeer theatermakers ook een grotere betrokkenheid betrachtten tussen publiek en scène (maar wel verwachtten

De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
beeldende kunst). Meestal ben ik erg argwanend tegenover de neiging van theatermakers om op al te letterlijke manier kaders te breken en grenzen te verleggen door simpelweg de actie enkele kilometers

Kunst met gaten: Een gesprek met tentoonstellingsmaker... • 1 januari 2001
Beeldende kunstenaars werken veel minder in groepsverband dan theatermakers

Wie is bang van zwetsende theatermakers? • 17 april 2001