7 document(en) met "sector"


Zwartgallige gedachten op de bouwwerf: Waarom investeren... • 1 oktober 2002
Naarmate industrie en tertiaire sector minder en minder plaatsgebonden zijn, worden allerlei secundaire troeven, zoals de nabijheid van verkeersinfrastructuur, maar ook een aantrekkelijk woonmilieu en

Franse festivals op de helling • 5 juli 2003
Die 'intermittents', tijdelijke werkkrachten, vooral technici maar ook artiesten, in de culturele sector) dreigen nu de hele festivalzomer plat te leggen omdat een nieuw akkoord tussen de Medef, de...als je kijkt naar het totaal van de bijdragen in de culturele sector, ook van artiesten en technici die wel in vast dienstverband werken, dan valt het kostenplaatje aanzienlijk minder negatief uit...Cultuur in Frankrijk blijkt 'big business'. De vaststelling dat de sector in verhouding tot haar onrechtstreekse baten ondergesubsidieerd is, klinkt dan niet eens zo gek

Muzieksector pleit voor verdubbeling subsidies • 10 juni 2004
De sector moet aan de groeiende vraag blijven beantwoorden, maar ook kunnen behouden wat de voorbije jaren werd gerealiseerd...De muzieksector is niet de eerste sector in de kunsten die voor bijkomende middelen pleit

Brussel als wereldhoofdstad dans bedreigd: ANALYSE |... • 1 juli 2005
Het bespaarde bedrag vloeit echter voor slechts 60 procent terug naar de sector...Voor een internationaal georiënteerde, in het buitenland nog steeds toonaangevende sector als dans, is dat ongepast en provincialistisch...Een neerbuigend commissierapport heeft zo potentieel de basis gelegd voor de neergang van een sector die Vlaanderen artistiek internationaal op de kaart zette

Brakke Grond wordt vruchtbaar: Directrice Leen Laconte:... • 10 juni 2006
Die hadden noch de knowhow om een kunstenhuis te runnen, noch specifieke kennis van de sector...Die politieke sturing verklaart ook waarom het huis al bij de opening bakken kritiek over zich heen kreeg vanuit de Vlaamse culturele sector

Minister van Sluipmoord • 3 juli 2007
De 'grote' ensembles maakten een pas op de plaats of kregen minder geld, één gezelschap werd geschrapt en van die besparingen vloeide maar 60 procent terug naar de sector...Anciaux wringt langzaam maar zeker een artistieke sector waarin ons land wereldfaam heeft de nek om

Belgische dans miskend in eigen land: VTI... • 7 december 2007
Een 'Masterplan voor de dans', opgesteld door het VTI samen met de sector, probeert oplossingen aan te reiken voor het beleid, maar kijkt ook in eigen boezem...Om die reden omschrijft het 'Masterplan' de danskunst als "de kanarie in de koolmijn": wat in deze sector gebeurt, heeft voorspellende waarde voor evoluties in het podiumlandschap