4 document(en) met "repertoireteater"


Als er iets is datje moet doen,... • 16 juli 1988
een eigen "speelstijl" hebben uitgevonden, een erg herkenbare manier om met het repertoireteater om te gaan, toch blijft hun werk fascineren omdat voorbij die oppervlakkige gelijkvormigheid een steeds

Kan iemand zeggen wat repertoire eigenlijk is?:... • 4 juli 1989
BRUSSEL -- Afgelopen week organizeerde Kaaiteater voor "Bruzzle" een debat over het wat, hoe en waarom van repertoireteater...repertoireteater" noemen

Het muffe van teaterspelen • 28 juni 1991
Jan Joris Lamers van Maatschappij Discordia leeft, als Bruscon, een complexe haat-liefde-verhouding met het gevestigde realistische repertoireteater uit in deze rol

Beursschouwburg zoekt jeugdiger publiek: Direkteur Paul Corthouts... • 4 juni 1992
Het grote repertoireteater bestaat nog wel, maar afgezien van de plichtmatige bespreking ervan in de pers, komt het in kulturele kringen niet meer aan bod