8 document(en) met "princiep"


Fabre: ascese door herhaling: "Das Interview das... • 14 september 1989
Het vormelijke princiep gaat als volgt

Goddelijke oneindigheid : Wereldpremière van Merce Cunninghams... • 19 mei 1994
Toch is er ook een belangrijk verschil met die oude metafoor; de kompositie van Cage en Cunningham is, door de opbouw met toevalsprocedures als leidend princiep, strikt onpersoonlijk

Tristero op drift in chaotische "Garga Shlink" • 15 oktober 1994
Anderzijds de grootstadsbewoner, een Einzelgänger die zich stoort aan God noch gebod en handelt volgens het princiep van de momentane (perverse) verleiding om macht en rijkdom te verzamelen

De Keersmaeker kijkt door kaleidoskoop : "Amor... • 2 december 1994
Het bindteken tussen beide is het princiep van de spiraal of de fibonacci-reeks...De spiraal is een metafoor, zowel voor het onveranderlijke princiep van het leven dat zich voortzet, als voor de oneindige variaties die op een grondmotief ontstaan...Het is een ogenblikkelijke explicitering van de gedachte dat het in de liefde en in het leven om iets onuitsprekelijks gaat, een universeel princiep dat blijft duren buiten de begrenzing van het

Grote wereldproblemen en beeldpoëzie op Dance Platform • 30 januari 1995
Het andere princiep is snelheid: in de beweging, in de bruuske scènewisseling, in de overmaat aan nonsens

Kitsch, diepzinnigheid en camp op Flemish Dance... • 31 januari 1995
Op de scène staat een reusachtige zwevende zandloper, het princiep van de vervliedende tijd zelve

Baervoets' modernisme oogt heel klassiek • 10 februari 1995
Ik heb het gevoel dat Baervoets hier voor eigen rekening het princiep van het klassieke aan het herwaarderen is. De voorstelling werkt als klassicistische architektuur of klassiek ballet

Barkey belicht troebele zones van het verlangen • 3 maart 1995
Zijn afwijzing van elk princiep, elke myte die het menselijk leven een meerwaarde moet verlenen, is van een totaal andere heroïek dan die van Don Quijote