10 document(en) met "luciditeit"


Steve Paxton: De esthetiek van de zwaartekracht • 1 juni 1985
Daarin ligt ook het grote verschil tussen Paxton en de drie andere dansers: je bemerkt bij hem een luciditeit in het gebruik van het lichaam, een vanzelfsprekend inzicht in de werking ervan, dat bij

Wilde dromen: "Capricieuse" van Roxanne Huilmand • 27 oktober 1989
Dat is wel het tema zelf van de voorstelling, maar de opzet om het te willen tonen als had ze een volledig inzicht in het fenomeen, achterhaalt de dans zelf en ontneemt haar de luciditeit die de

Sireuil: "Marianne" is afscheid van mijn jeugd:... • 8 februari 1990
Het is verbazend dat de Musset de eerste versie uit 1833 van dit stuk schreef op zijn drieëntwintigste: je treft er tegelijk een absolute luciditeit en een grote "ludicité" in aan

Blauwe Maandag Compagnie rekonstrueert Amerika 1928 • 19 april 1990
Maar de luciditeit waarvan zij blijk geven is niet de hunne, maar die van de auteur

Als spreken tot niets leidt: Pieter T'Jonck... • 1 maart 1998
studies en werkervaring, schijnt een tot dan toe afwezige luciditeit aan het licht te komen

Obsceen lucide: Foto's en teksten over het... • 17 september 1998
Tegelijk met deze voorstellingenreeks werd het boek 'De luciditeit van het obscene / het obscene in de luciditeit' voorgesteld...De twee polen vallen hier samen: obsceniteit omdat wordt getoond wat niet toonbaar is, luciditeit omdat het besef van de onvatbaarheid van wat je zo duidelijk ziet, mee opkomt...De luciditeit van het obscene/het obscene in de luciditeit, Needcompany in samenwerking met International Theatre & Filmbooks, Brussel/Amsterdam, 995 fr

Een haat-liefdeverhouding met dans • 12 september 2001
De uitvergroting op het podium van het menselijk disfunctioneren legt meestal enkel de klemtoon op het lijden, terwijl je bij iemand als Oliver Sacks ook kan lezen hoeveel humor en luciditeit er

(Zelf-)portretten op het podium • 3 mei 2004
Die vorm van frivole luciditeit was noch aan Padmini Chettur, noch aan Amal El Kenawy besteed

'Mijn dansers en acteurs moeten kwetsbaar durven... • 2 juli 2005
Ik maak dan een luciditeit mee: het samengaan van het lichaam en het brein, de praktijk en de theorie

Wachten op regen: gerecenseerd - theater • 10 december 2005
Die luciditeit maakt het werk, ondanks zijn onevenwichtige vorm, toch boeiend om te zien