8 document(en) met "grondlaag"


Op zoek naar nieuwe verbanden: Rosas danst... • 1 januari 1992
Er blijkt eigenlijk vrij onverwacht een rijke grondlaag aangeboord te zijn, en Erts zoals het nu enkele malen te zien was in Brussel is niet echt een voorstelling die af is. In de loop van de vier

Rosas plaatst in "Erts" oude tema's in... • 7 februari 1992
De grondlaag van die aantrekking is het tema van de voorstelling

De lucht is zwanger van onuitgesproken verlangens • 1 april 1992
Er was een intrinsiek vertrouwen in de samenhang van het geheel op de muzikale grondlaag

Virtuoos vlechtwerk van bewegingen: Munt brengt nieuwe... • 14 november 1997
Lichtheid Zo wordt een grondlaag van herhalen en herinneringen geweven, een,door de dansers gedeelde ervaring, waar langzaam de kleine ongerijmde details uit weggefilterd raken -- al duiken ze...Uit het aangedragen materiaal ontstaat al snel een grondlaag van bewegingen die niet meer de scherpe kantjes en directheid van het onwillekeurige gebaar hebben, maar uitgezuiverd zijn tot een taal die

Genieten van verandering • 1 maart 1999
Die grondlaag bepaalt de mogelijkheid om met dansers aan een voorstelling te werken en om te communiceren met een publiek

Als het centrum leeggelopen is • 1 december 2002
de collectiviteit niet zozeer een monument dan wel een kolossale gedachte, de hypothese van een diepe grondlaag die onder de oppervlakkige strevingen en handelingen van de individuele burgers...Cultuur is een al even moeilijk tastbaar en definieerbaar begrip als collectiviteit, verwijst al even sterk naar een diepe grondlaag als het woord collectiviteit, en is finaal even moeilijk te vatten...Precies het oude centrum van steden is een soort getuigenis van dat verleden dat als een onbewuste grondlaag van ons denken en handelen blijft doorwerken

'Elke kunstvorm heeft zijn codes en regels,... • 28 mei 2004
een tekst stellen de leden: 'We gebruiken de vorm van een rockconcert als grondlaag voor onze multidisciplinaire performances

In het eigen zwaard gevallen: Dans >... • 7 september 2007
Met zo'n grondlaag kan het stuk niet meer stuk... Of toch