7 document(en) met "evoluties"


En als we nu eens niet meer... • 1 januari 1998
Het grote probleem dat zich in Brussel aftekent, is dat dit wankele, schijnbaar toevallige evenwicht onder zware druk komt te staan, onder andere door demografische evoluties

De inwisselbaarheid van dans en beeldende kunst... • 1 januari 2002
En net die band met de wereld buiten de kunstinstitutie zou, parallel met evoluties in de beeldende kunst, een centrale topic worden in het werk van de jaren ’60 en vroege jaren ’70

De danser bepaalt de dans • 27 april 2002
De danser bepaalt de dans Pieter TJonck Al sinds de jaren 60 evolueerde de hedendaagse dans, in het zog van evoluties in de beeldende kunst, van een alternatief voor klassiek ballet tot

Omstreden naslagwerk over architectuur • 10 januari 2004
Ze poogt voor elke periode de ontwikkelingen in de Belgische architectuur te koppelen aan die in het buitenland, en ook maatschappelijke evoluties in haar beschrijving te betrekken

Dansberichten van PARTS en Rosas: Studenten en... • 18 maart 2005
Niet toevallig zijn dat critici en artiesten die sterk betrokken zijn op recente evoluties

'Bewegen als wolken die voorbij trekken': Choreograaf... • 19 mei 2005
Toch leken er zich in de nadagen van het oude 'Ballett' nieuwe evoluties aan te kondigen

Belgische dans miskend in eigen land: VTI... • 7 december 2007
Om die reden omschrijft het 'Masterplan' de danskunst als "de kanarie in de koolmijn": wat in deze sector gebeurt, heeft voorspellende waarde voor evoluties in het podiumlandschap