7 document(en) met "dispuut"


Klankbord voor danskritiek • 27 mei 1994
Vanaf het tweede deel, "De taal van dans is een levende taal", waarin gepeild wordt naar de essentiële kenmerken van dans, krijgt die samenspraak soms het karakter van een dispuut, met bij voorbeeld

Twee artiesten buiten kategorie • 3 februari 1996
Beiden, sinds enkele jaren gezworen kameraden (of vrienden, de juiste uitdrukking is onderwerp van menig dispuut tussen de Zuid- en de Noord-Nederlander) willen er vanaf nu hun aktiviteiten

Zwarte vervangt indiaan • 7 april 1997
Maar de vraag was in het midden van de zestiende eeuw nadrukkelijk aan de orde in een "dispuut" dat op vraag van keizer Karel en paus Julius III gehouden werd in het Spaanse Valladolid...de "geromanceerde" voorstelling van dit dispuut zitten twee opponenten tegenover elkaar...de enscenering van regisseur Wim Meuwissen wordt het dispuut voorgesteld als een modern "panelgesprek" tussen politici

Vassiliev brengt Molière als ritueel : Russische... • 1 augustus 1997
De scène waarin Alcmene en Amphitryon een bitter dispuut hebben, wordt driemaal, met een klein verschil in tijd, door drie verschillende duo's geïnterpreteerd

Geouwehoer over kunst herkenbaar bij KVS • 23 september 1997
De grond van het hele dispuut lijkt wel dat beiden, maar vooral Marc, de ander als vriend willen om hun eigen zelfbeeld te bevestigen, en niet zozeer om wat de ander is. Als dat door de feiten niet

Een dans van schijn en wezen: DANS... • 2 april 2003
Een heftig dispuut eindigt vaak in fysieke agressie

Must the show go on? • 27 september 2007
Toch bewijst dit dispuut één ding: het laatste woord over kunst is nooit gezegd