14 document(en) met "deceukelier"


"Zij was en zij is, zelfs" van... • 20 oktober 1991
zien Els Deceukelier in een ouderwetse, overladen bruidsjapon met veel kant en een sluier in een eenvoudig, maar monumentaal decor: een verhoogd, halfrond podium met een zwarte draperie errond...Ze brengen Deceukelier telkens weer aan het gillen, midden in haar erotisch vertoog...Els Deceukelier is als lijfelijke aanwezigheid een perfekte casting, maar ...ze kan niet spreken

Nieuwe Fabre is echte Fabre • 21 december 1992
Deceukelier, de tekst met de typische mengvorm van allegorische elementen (Deceukelier als "het" model "de" muze, "de" liefde) en een chaotische beeldenstroom waarin de verwijzingen naar moderne kunst topzwaar...Zelfs de blauwe sfeer van vroegere stukken, met hun suggestie van oneindige diepte, is vervangen door geel en oker, kleuren die de dieptewerking van de scène juist opheffen en Deceukelier naar voor...het akteren van Els Deceukelier treft me een totaal verlies van kontrole, een chaotisch handelen zoals dat in Sweet Temptations al aan de orde was

Jan Fabre vat zichzelf samen in jongste... • 26 april 1993
Els Deceukelier ligt op haar buik tegen de rand van de scène, met wiebelende benen in de lucht...Het derde deel, dat de perfekte pendant is van het eerste deel, maar slechts met één danseres, en Els Deceukelier terug vooraan, rondt de onverbiddelijke gang van deze wereld af

Hoe Fabriaanse landschappen ontstaan • 26 juni 1993
een van de laatste beelden van de film zie je Els Deceukelier naakt met een adelaar op de arm

Fabre toont sadistisch universum: Koreografie verwijst naar... • 1 oktober 1993
Marc Van Overmeir en Els Deceukelier verbeelden hier het gezag...Marc Van Overmeir en Els Deceukelier, ingestreken met pek en veren (het teken van uitstoting dat ze vrijwillig aannemen), worden de uil die de metgezel is van de jongen in zijn tocht

Jan Fabre worstelt niet ballet : Nieuwe... • 14 februari 1995
Tegen een achtergrond van blauw-gebicte wanden verschijnt zij in het tweede en vierde luik alleen, of begeleid door Els Deceukelier, als Helena Troubleyn

Allerminst een doodnormale vrouw • 23 september 1995
ANTWERPEN -- De titel van Jan Fabres nieuwe toneelstuk voor Els Deceukelier, Een doodnormale vrouw, zal wel de geschiedenis ingaan als een schoolvoorbeeld van understatement...De fantasmen, obsceniteiten en diepzinnige boodschappen die Els Deceukelier uitspreekt, zelfs uitbraakt binnen een heksenritueel, lijken mijlenver te staan van wat men zich gewoonlijk voorstelt bij...Maar de overgave van Deceukelier keert dat om: haar betrokkenheid op deze op het eerste gezicht onzinnige woorden doet je begrijpen dat de ervaringen waar ze het over wil hebben, zich aan de andere

Jan Fabre viert uitzinnig karnaval: "Universal Copyrights... • 27 oktober 1995
Zijn teksten worden als bedsprookjes voor kinderen tussen de bedrijven door steeds weer geciteerd en herhaald door Els Deceukelier en Elsemieke Scholte...De zottigheid is tijdens dit rondje voorspellingen kompleet als Els Deceukelier Tamara Beudeker leven inblaast, alsof ze een ballon was, en haar dan weg laat vliegen

Jan Fabre pakt oorlog aan: Jan Decorte... • 16 november 1998
een centrale scène maken zowel Sigrid Vinks als Els Deceukelier zelfs keer op keer, in een zeer kort tijdsbestek, de evolutie van jonge vrouw naar beverig oud dametje door...Zowel Els Deceukelier als de dwerg Jurgen Verheyen, de narrige secondant van generaal Decorte, vervallen geregeld in de dierlijke staat van krijsende apen

The world according to Jan Fabre • 25 juli 2001
Els Deceukelier is in deze mis de voorgangster in zwart kanten gewaad, met een foliant op het hoofd

Een gemiste confrontatie • 22 juni 2002
Ook het optreden van Els Deceukelier, die hier het 'gesundes volksempfinden' van een robuuste Brugse volksvrouw briljant incarneert, werkt als een perfect contrapunt voor de verhalen van de SS'ers

De apocriefe middeleeuwen van Jan Fabre: PODIUM... • 20 augustus 2003
Els Deceukelier is in deze mis de voorgangster in zwart kanten gewaad, met een foliant op het hoofd

Als los zand • 11 oktober 2004
De voorstelling startte ook onder een slecht gesternte: Els Deceukelier, die een centrale rol had in het werk, was door ziekte geveld bij de tweede voorstelling

Het lichaam tussen erotiek en doodsdrift: ACHTERGROND... • 8 februari 2005
Zo is 'Zij was en zij is, zelfs' een solo uit 1991 met Els Deceukelier die Fabre nu herwerkte, enkel te begrijpen vanuit Duchamps enigmatische glasraam 'La mariée mise à nue par ses célibataires