9 document(en) met "Theo van"


Psychoterapie als amusement: "Hitchock's driesprong" van "Artikelen... • 19 december 1987
Staan op scène om de verjaardag van de paranoïde broer Manfred te vieren: broer Arthur (Theo Pont), zus Bea (Els Smits), "achterkomertje" Hans (Mark Rietman), dochter van Arthur Dirkje (Margreet...Teatraal bereikt, hij dat effekt door een kombinatie van schitterend akteerwerk van de hele cast -- alle figuren worden voorgesteld met net die graad van vertekening die ze heel echt doet lijken...met het al eerder vernoemde "koreograferen" van groepskonfrontaties volgens een grillige verhaalslijn, waardoor de vele kleine schijfjes "net echt" in een spiraal van steeds sterkere vervreemding gaan

Een lach en een traan, wat wil... • 3 december 1988
Kras" van Judith Herzberg is de opener van de reeks, als toemaatje krijg je er "Het meisje dat" van Albert Blitz na de pauze bij...Iets wat bijna symptomatisch is voor de manier waarop allen, behalve Mary (Frieda Pittoors), Theo's (Matthias De Koning) vrouw, behoedzaam laveren tussen de scherpe kantjes van het familiale leven...Het meisje dat" is een kort stuk over een bijeenkomst bij de weduwe van een kunstschilder (tuk op een opwaardering van het aanwezige linnen, maar verder niet bijster alert) van critici en kollega

Kan iemand zeggen wat repertoire eigenlijk is?:... • 4 juli 1989
Theo van Rompay, die Bruzzle koördineert, drukte het kernachtig zo uit: als je naar die produkties gaat kijken, blijf je bijna altijd met de vraag zitten waarom ze dat stuk spelen; je voelt geen...veel van die zelfde mensen zelf al te zeer betrokken waren in dat complex van politieke, administratieve en financiële praktijken rond de bezetting van een patrimonium aan grote zalen, dat we gemeenzaam...orde is. Deze merkwaardige belangenverstrengeling gaf de verwijten van velen de allure van het geroep van stoute kinderen

Beursschouwburg zoekt jeugdiger publiek: Direkteur Paul Corthouts... • 4 juni 1992
twee jaar stapten twee direkteurs op, Johan Wambacq en zijn opvolger Theo Van Rompay...Het werk van een groepje als Marti Co of mensen uit de Kleine Akademie kan je gewoon niet plaatsen naarst werk van Dito Dito, Stan of Nederlandse gezelschappen als de Trust of Discordia...En daarin is de Beursschouwburg dan weer een koploper aan het worden, in het opnieuw, en expliciet, formuleren van de positie en de inzet van de kunst

Hard labeur in de dansschool: PARTS, drie... • 8 juli 1998
Alle afgestudeerden bevestigen dat PARTS hard labeur is. "Het dansersbestaan zelf is óók een van de veeleisendste beroepen in de hele kunstsector", merkt directeur Theo Van Rompay hierbij op...Stefanie Bodien was bij aanvang van het derde jaar rotsvast besloten om de opleiding af te maken, maar knapte helemaal af op de theaterlessen van Jan Ritsema...tijden van leerplannen en -doelstellingen zo goed als vergeten lijkt, maar in wezen zo oud als de straat is. PARTS draait, zo blijkt, om de persoonlijke confron- tatie van een leraar met een leerling, en die

Perspectives after P.A.R.T.S. the first generation • 1 januari 1999
Artistic director Theo Van Rompay, however, remarked that it is often more exciting to work on the 'periphery' of the Brussels dance epicentre...between he also performed a role in a film by Dorothée Van den Berghe

Perspectives après P.A.R.T.S. la première génération • 1 januari 1999
Pourtant, le directeur artistique Theo Van Rompay constate qu'il est parfois plus interessant d'aller travailler dans la "périphérie" de l'épicentre bruxellois de la danse, référant à ce sujet à une...Entretemps il a aussi joué un rôle dans un film de Dorothée Van Den Berghe

P.A.RT.S. in de buurt van Bauhaus • 3 november 2001
Aan tafel wordt de schoolleiding vertegenwoordigd door directeur Theo van Rompay en programma-coördinator Lieve Demin...steken van wal met de vraag of de doelstellingen van de opleiding veranderden in de loop van haar bestaan...Drukkookpan Theo van Rompay: We zijn steeds heel dicht bij de oorspronkelijke uitgangspunten gebleven

Op komst Podiumkunsten • 13 mei 2004
Regisseur en artistiek directeur van 't Arsenaal Guido Wevers brengt met de spelers Guusje van Tilborgh, Hilde Van haesendonck, Jos Geens, Luc Springuel, Theo Hijzen en Steven Jans deze bewerking van...Luc Ducourt en de dramaturg-filosoof Daniel Franco ter plekke een toonmoment van 'Moses & Aron'. Werkmateriaal vormen de muziek en het libretto van de opera 'Moses und Aron' van Arnold Schönberg (1874...Superamas, een Frans-Oostenrijks mannencollectief, exploreert hier op een doordringende, maar tegelijk vaak hilarische manier de clichés van de mannelijke verbeeldingswereld onder de vorm van een