18 document(en) met "Theater Instituut"


Het Kritisch Theater Lexicon • 1 juni 1996
Het Vlaams Theater Instituut zorgt onder andere voor het archiveren en het ontsluiten van de geschiedenis van het theater...Toch staan ze op de leaflet die de verschijning van het Kritisch Theater Lexicon (KTL) van het Vlaams Theater Instituut (VTI) aankondigt: een geestige manier om de vinger te leggen op het pijnlijk...de marge kan hierbij vermeld worden dat het VTI ondertussen ook de uitgave verzorgt van invloedrijke manifesten uit de recente geschiedenis, zoals T68/De toekomst van het theater in Zuid-Nederland van

Meg Stuart krijgt vandaag Leuvense cultuurprijs :... • 20 december 2000
En dat doet er weer aan denken dat Stuart al in het begin tegen het heilige huisje van het instituut-theater zelf aan het schoppen was...De 'black box' van het theater wordt de 'white space' van de tentoonstelling waarin mensen van het ene werk naar het andere lopen

Kijkerscontract opgeschort • 25 april 2001
Brussel -- Een van de charmes van theater is dat je kan gluren naar een gebeuren dat je intiemste gedachten blootlegt, zelfs speciaal voor jou gemaakt lijkt, terwijl je je verschuilt in het duister...De logica kortom van een bezoek aan de dokter, een sauna of massage-instituut, of andere clandestiene persoonlijke diensten...Access Code 121 is wel een sterke indicatie dat veel theatermakers en -producenten op dit ogenblik weer de codes onderzoeken van theater

Het lichaam zonder het lichaam • 1 juni 2001
Theater fixeert, het lichaam compileert en muteert...Al is dat natuurlijk ook de troef van theater: het verdwijnen van het beeld nog voor het gestold is zou, als het goed is, een actief kijken moeten uitlokken...Wat er ook van zij, een nieuwe generatie choreografen heeft op velerlei wijzen ontdekt dat er iets moet gebeuren met het theater als vorm, willen zij dans als een volwaardig artistiek medium, dat iets

De schrijver die kijker werd: Het Kaaitheater... • 19 juni 2002
Dat beangstigt mij: het is de uitdrukking van het deprimerende feit dat men een vorm van geloof, van idolatrie heeft overgedragen van het ene instituut, de godsdienst, naar het andere, de kunst...Dat is toch wat theater bijvoorbeeld doet: het stelt een afstand in tussen kijker en toeschouwer waardoor die toeschouwer iets kan begrijpen of zien over wat omgaat in hemzelf...Pasolini zei al dat het theater gedacht en gemaakt wordt voor de liberale bourgeois

De machine als acteur: KUNSTENFESTIVALDESARTS • 7 mei 2003
De machine als acteur KUNSTENFESTIVALDESARTS De jongste jaren is de discussie over de grens tussen theater en beeldende kunst in alle hevigheid weer opgelaaid, niet het minst omdat veel...theater...Natuurlijk waren de jaren 60 de hoogdagen van het maatschappijkritische theater, maar slechts zelden werd de impact van het theater als instituut en als maatschappelijke mogelijkheid expliciet onder

Vele pigmenten • 24 januari 2004
Uytterhoeven is directeur van het Vlaamse Theater Instituut en bedacht het concept van het boek...Er bestaat een manifeste zorg voor in- en doorstroommogelijkheden, er wordt voornamelijk gedacht, gediscussieerd en beslist met het oog op een tegelijk flexibel en duurzaam Vlaams theater- en...Laermans beschouwt het werk van de negentigers ook als 'postkunst': 'De negentigers zijn geen auteurs die (_) aan een hecht theater- of dansoeuvre timmeren

OP KOMST PODIUM • 18 november 2004
OP KOMST PODIUM THEATER Immaculata Molens van Orshoven Leuven Stijn Devillé en Adriaan Van Aken herwerkten materiaal uit bestaande schooldrama's zoals de moorden in Columbine en Erfurt...De groep werd opgericht in 1993 aan het Instituut voor Toegepaste Theaterwetenschappen van de universiteit Giessen (Duitsland). De 'performerinnen' van 'She She Pop' zijn rebelse meiden die in hun

'Men verkiest te veel de waan van... • 18 november 2004
Met dat gebrek aan speelkansen staat hij niet alleen: hoewel het Vlaams Theater Instituut in een recent onderzoek vaststelde dat er een behoorlijke spreiding is van dans in Vlaanderen, blijkt ook dat

Intimiteit, intimidatie • 1 januari 2005
Steijn opende het debat met de terechte opmerking dat de oppositie privacy versus public space aan de orde van de dag is. Hij stelde meteen dat we, wat het theater betreft, de kwetsbaarheid van de...Er is dus (klassiek) theater mogelijk over intimiteit, er is zelfs theater mogelijk dat probeert zo dicht mogelijk tegen de nulgrens van de vorm aan te schurken, maar er is geen intiem theater...Als ze het theater beschouwt als een vluchthaven om meer jezelf te worden zou haar correcte observatie over de eigen aard van het (theater-)spel uiteindelijk toch gecorrumpeerd zijn door de obsessie

Beeldende kunst met een theatraal kantje: ANALYSE... • 20 juli 2005
Beeldende kunst met een theatraal kantje ANALYSE | 'A-tipis' doorbreekt nauwe grenzen van museum en theater (tijd) - Een ding hebben de kunst en het theater van de afgelopen eeuw gemeen: met...de regelmaat van de klok wilden kunstenaars de nauwe grenzen van hun instituut, museum of theater, openbreken om in het echte leven te gaan staan

CONCRETE ABSTRACTIE: DANS • 1 januari 2006
Pas zeer laat verzelfstandigt dans zich tot een eigen genre, met een eigen instituut en traditie...Ze drijven mee op de golf van 'symbolistisch' theater dat geen verhaaltje meer wil vertellen maar een 'verborgen' waarheid of werkelijkheid wil tonen...Als de meest abstracte vorm van theater is die aanspraak van de dans ook niet onterecht

Subsidies verminderen en Munt stopt vaste samenwerking... • 20 februari 2006
Ze bestaat wel voor theater...En dan is er geen enkel instituut of ensemble dat de breuk kan opvangen...theater en opera is dat model verleden tijd

Rosas van De Keersmaeker moet inkrimpen: Subsidies... • 20 februari 2006
Ze bestaat wel voor theater...En dan is er geen enkel instituut of ensemble dat de breuk kan opvangen...theater en opera is dat model verleden tijd

Hoe overleef je de danskalender? • 9 januari 2007
Dat klopt aardig met het onderzoek dat het Vlaams Theater Instituut (VTI) vorig jaar deed naar de dansproductie in de periode 2001-2005...Dat hedendaagse dans een vlag is die veel verschillende ladingen dekt en een andere manier van kijken vergt dan theater maakt de zaken er niet eenvoudiger op

Dans zichtbaar beter af? • 11 september 2007
Hoewel de Belgische dans de Nederlandse de loef afsteekt, organiseert het Vlaams Theater Instituut (VTI) vrijdag tussen 14 en 18 uur in De Buren in Brussel, een debat over 'Dansen in de lage landen...Onbegrijpelijk is dat laatste misschien niet: in hun ambitie om ernstig genomen te worden hebben danskunstenaars vroeger vaak de verschillen tussen dans en theater verdoezeld...Dans maken vergt heel veel meer middelen dan theater maken, gewoon omdat er langer en harder geoefend moet worden

Belgische dans miskend in eigen land: VTI... • 7 december 2007
Een recent onderzoek van het Vlaams Theater Instituut (VTI) wijst uit dat dans in veel opzichten, onder andere inzake internationalisering, een voorloper en wegbereider is geweest voor alle...Dansvoorstellingen vragen meer voorbereiding en repetitieruimte dan theater...Dat het beleid weinig ook had voor de specifieke aard van dans, en het dus over dezelfde kam schoor als theater (al heeft dans dan geen vuurbakens als de stadstheaters) hielp daarbij niet

Dans in Istanbul, een kwestie van overleven:... • 1 april 2008
Om hedendaagse dans en theater in Istanbul ademruimte te geven is er echter nog een lange weg te gaan...Het lokale steunpunt is Garajistanbul, een theater dat, zoals de naam suggereert, in een oude garage gehuisvest is. Je denkt onmiddellijk terug aan de opkomende kunstencentra in Vlaanderen begin jaren...Er is een theaterfestival, theater en ballet