3 document(en) met "Sorbonne"


Abstract met inhoud • 10 april 2002
Na twee jaar in Berlijn ging ik met een Erasmus-beurs een half jaar in Parijs aan de Sorbonne III studeren

'Het gaat erom de afstand tussen acteur... • 11 december 2004
Lamers: 'Je had in Amsterdam eerst de PROVO-beweging rond de Rietveld-academie, toen kwam mei 68 in Parijs, met de bezetting van de Sorbonne, en dat werd in 69 overgedaan in Amsterdam met de

Ongerijmde hartstocht: Rizzo in Wonderland • 1 januari 2006
Parfois j'écoute les cours de Jankélévic à la Sorbonne sur la tentation, L'immédiat