4 document(en) met "Rosette De Herdt"


"Alchemie" toont nieuwe betovering van oud gebouw:... • 20 oktober 1987
LEUVEN -- De Klapstuk '87-produktie Alchemie wil de betovering van het Arenberginstituut, met de niet meer gebruikte scheikundelaboratoria aan de Naamsestraat, en de mogelijkheden die het biedt als...Bij Rosette De Herdt leidde dat tot een introspektieve dans te midden van oude labtafels op muziek van een Hongaarse sjamaan, waarin alchemistische symboliek verwerkt werd...de kolommenzaal in de kelder staat een zeer mooi werk van Bob Verschueren, een massa op hun kop geplaatste, schermbloemen op een zandbed, over de hele vloer verspreid rond een opening

De keuzen van een festival • 11 oktober 1991
De montage toont een tendens in de representatie van lichamen, hoe we langzaam opgeschoven zijn van de romantische beeldvorming waarin twee geliefden als het ware één worden, naar de totale...Een aantal keuzen lijken mij merkwaardig, Rosette de Herdt bijvoorbeeld...Ten tweede: De Herdt had ten tijde van Zwart marmer nauwelijks productiemogelijkheden of begeleiding

Bevalligheid en kitsch • 25 oktober 1991
zweem van volksdansen (het heftig heen en weer zwieren over de ruimte in de openingsdans) of zelfs jazz-ballet kan zien (een duet halverwege de voorstelling). Tussendoor zijn er "grondsekties" waarin de...Dat Stuarts werk ver van evident is, wordt ten overvloede gedemonstreerd door een andere voorstelling op Klapstuk 91, Kamer op het meer (over karmijnrood in poeders van goud) van Rosette De Herdt...Het lijdt geen twijfel dat De Herdt ook iets onuitsprekelijks op lichamelijke wijze wil verduidelijken

Klapstuk 91: Geroezemoes na een dansfestival • 1 december 1991
Zo gaat Rosette De Herdt in die stilte staan, tot de hele kracht van de scène voelbaar is, en dan probeert ze met de eerste vingerbeweging die hele kracht mee te nemen...Mantero een hysterisch gedragspatroon uitwerkt, hoe zij gezocht heeft naar poses en handelingen die dat precies overbrengen en de voorstelling van Rosette De Herdt...Lesage: "Precies: de haken van Margarita Guergué, het bootje van Rosette De Herdt, de schelp van Kristien Van Reusel