3 document(en) met "Ludwig Wittgenstein"


Altijd weer words, words, words: "Ritter, Dene,... • 6 december 1986
Ritter, Dene, Voss" is ook de naam van een stuk van Thomas Bernhard, bespiegelingen over het leven van Ludwig Wittgenstein en zijn zusters, geschreven met deze drie akteurs voor ogen...hoefde gekke broerfilozoof Ludwig, schrijver van een onbegrijpelijk "Logika I en II", van het gesticht terug naar het ouderlijk huis te brengen...Ik had niet zo dadelijk een boodschap aan Bernhards gekanker over figuren als Heidegger, Frege of Wittgenstein of zijn gezeur over Weense varianten van melomanie, dat hij bv

Subliem minimalisme: "Wittgenstein Incorporated" • 11 februari 1989
BRUSSEL - Als Johan Leysen de scène opkomt, denk je even dat hij zal akteren hoe Ludwig Wittgenstein les gaf, dat hij je m.a.w...die zin is Wittgenstein Incorporated minstens evenzeer een denkoefening over akteren, niet abstrakt en op afstand maar op een konkrete manier, als een poging om de toeschouwer in te voeren in de eigen...Wittgenstein Incorporated" is een Kaaiteaterproduktie

Moeizaam teater over twee filozofen • 4 november 1995
Hij inspireerde zich op leven en werk van twee boegbeelden van de Engelse filozofie, Bertrand Russell en de Oostenrijker Ludwig Wittgenstein, én op de relatie van Lady Ottoline Morrell met Russell...Zo krijg je vrij snel een inzicht in de verhouding tussen de jonge Wittgenstein (Pepijn Lievens) en zijn leraar, Russell (Willem Carpentier zelf). Russell raakte al snel gefascineerd door de...Hij komt daarbij finaal ook in botsing met Russell: zijn uiteenzetting over waarden berust volgens Wittgenstein op geen enkele logisch te verantwoorden grond