17 document(en) met "Loos"


Over slaapkamers, vrouwen en akteren: "Abondance" van... • 14 september 1988
Doordat het stuk zo konkreet is, en voor een keer kan zelfs het woord kwetsbaar gebruikt worden zonder loos te worden, ondergraaft het ook een meer teoretische en extraverte vorm van teater over

Waanzin in eetzaal van "grand hotel" • 21 januari 1993
Als hij loos gaat, ziet dat er altijd als een nogal krampachtige zotternij uit

Tekst en spel lopen elkaar voor de... • 14 mei 1996
Nooit is dat een loos kunstje bij hem

Laat de kunst nu maar een bolhoed... • 1 augustus 1996
Want, zo speculeert Verschaffel, in uitspraken van bijvoorbeeld Wittgenstein, Loos of Van de Velde vinden we het spoor van een verlangen naar een vorm van bouwen die niet vals, opzichtig, gewild

Bij S/M/L/XL: het interieur zonder eigenschappen als... • 1 januari 1997
Loos merkte het in het begin van deze eeuw al op: de enigen die tevreden zijn over de creatie die hier tot stand komt zijn de eigenaar en de ontwerper

Persoonlijke verhalen en terloopse dans • 29 oktober 1999
Délire défait is geen loos gemolenwiek, noch een obscene vorm van zelfbeklag, maar een af en toe ontroerend portret van iemand die zich afvraagt of het beeld dat hij ziet in de spiegel wel het zijne

Monografieën over Bob Van Reeth en Charles... • 1 maart 2001
De gevel van het beroemde huis Van Roosmalen aan de Antwerpse kaaien verwijst bijvoorbeeld naar Adolf Loos' ontwerp voor het huis van Josephine Baker...Evidente verwijzingen naar Loos, Schindler, Wagner en vele anderen vermeldt hij zelfs niet

KFdA-dans: angst voor het lege podium • 19 mei 2001
Bij gebrek aan een sleutel om te interpreteren wat hij ons wil vertellen, resulteert dat in loos aandoende mystificaties en finaal in doods theater

Het effect van een gebouw : Teksten... • 4 juli 2002
Slechts enkele teksten, zoals die van Sullivan en Loos, stammen uit het einde van de negentiende eeuw, maar hebben zo'n profetische waarde dat hun opname haast vanzelfsprekend was

Woonhuisarchitectuur in de twintigste eeuw • 23 januari 2003
Een van hen was Adolf Loos

Spelen met gebouwen: Een sluimerend reservoir • 1 maart 2003
Sinds Brecht weten we allemaal dat er iets loos is met het illusionistische van het burgerlijk theater, omdat het zijn mobiliserende kracht haast fataal, zelfs onbewust, misbruikt om de werkelijke

Performer Niels Radtke Klein brengt voorstelling met... • 5 november 2003
Performer Niels Radtke Klein brengt voorstelling met twee kanten 'Media-loos' project in Kaaitheater (tijd) - In 1999 verzon de performancekunstenaar Niels Radtke Klein het liefdesverhaal van...Dit 'media-loos' project ent zich nu op een theaterruimte, de studio van het Brusselse Kaaitheater

Theater als showbusiness: DE ONDRAAGLIJKE LICHTHEID VAN... • 1 december 2004
Het is een klassiek voorbeeld van suspense, omdat elk teken van gevaar loos alarm blijkt te zijn

Een toonaangevende architect in de schaduw: ANALYSE... • 9 juli 2005
Hoewel zijn aandacht voor de materiële, ornamentloze aankleding van ruimtes hem dicht bij het gedachtegoed van die andere Wener Adolf Loos bracht, kenden zijn plannen nooit de ruimtelijke complexiteit...van Loos' driedimensionaal 'raumplan'. De grondslag bleef een klassiek vernuftig spel van assen en lijnen

Mist spuiten • 1 januari 2007
Maar wat er werkelijk loos is met dit soort projecten -- Blur niet uitgezonderd -- werd door Sven Sterken in het uitstekende artikel 'Van penseel tot pixel' (De Witte Raaf 95, januari 2002) haarscherp

Historische theaterschetsen • 1 januari 2007
Adolf Loos merkte al op dat je architectuur niet kan weergeven in een plat vlak...als je, zoals in een woning van Loos, merkt dat talloze zichtlijnen zich voortdurend kruisen, zal je ongetwijfeld op je hielen gaan draaien om te vinden waar de spin zit in dit web

Blessed van Meg Stuart: De zondvloed voorbij • 10 maart 2007
precies weet wat daarmee loos is. Alsof hij zich kon onttrekken aan de sirenenzang van het geluk