Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "werkgevers"Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Van Vera's opvoeders, van haar werkgevers, van haar minnaars, van haar ouders

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
een toneelschool gaat het niet om het werk dat je presteert, maar om hoe je je van je gunstigste kant laat zien voor de eventuele werkgevers

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
een syndikaat van werkgevers...Wanneer er binnen een creatief proces werkgevers/werknemers-relaties ontstaan, in plaats van verhoudingen gebouwd op wederzijdse appreciatie en vertrouwen, wil dat dan niet zeggen dat er fundamenteel

Nr. 17, Maart 1987 • Geert Kimpen • Geert Kimpen
Het vijftal boog diep voor zijn potentiële werkgevers en Don nam opnieuw het woord: "Gewaardeerde dames maar ook heren, dit waren voor u: Françoise, Conny, Liesbeth, Betty en Don

Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • Roberto Ciulli
machtsverdeling tussen werkgevers en werknemers verschuilt

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
Dat de relatie tussen werkgevers en werknemers moet worden uitgevoerd binnen sociaal en financieel als normaal aanvaarde en aan de sector aangepaste afspraken is duidelijk

Nr. 44, Februari 1994 • Paul Corthouts • Tewerkstellingsimpulsen in de culturele sector
Vandaar dat de bewindslieden niet aarzelen om een deel van het gemeenschapsgeld - lees belastinggeld - aan te wenden om werkgevers ertoe aan te zetten meer arbeidskrachten aan te werven

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
dit overleg, dat traditioneel gevoerd wordt door de sociale partners (werkgevers en werknemers), vertegenwoordigen de vakbonden de werknemers (o.a...De situatie in de commerciële sector is het meest problematisch omdat er bij de werkgevers geen bereidheid tot onderhandelen is. In het gesubsidieerde theaterveld is die er wel, maar daar kan je

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
De werkgevers hebben er veertien mandaten: zeven voor Vlaanderen en zeven voor Wallonië...die zin ben ik er zelfs vóór dat theatermakers zich syndiceren en dat er dialoog is tussen de werkgevers en de vertegenwoordigers van de werknemers, zijnde de vakbondssecretarissen...Ie krijgt inderdaad een visie op het standpunt van werknemers via de werkgevers die in de vdp-vergaderingen aanwezig zijn

Nr. 68, Juni 1999 • Raf Weverbergh • Belgische roulette
Artikel 3, 2° van het kb vermeldt als werkgevers 'de personen die deze (schouwspelartiesten) aanwerven'. Maar wie werft een schouwspelartiest aan...Tweede probleem: de facturen die de werkgevers toegestuurd krijgen van het SPK zouden hen in conflict kunnen doen komen met de regels van het decreet...Ook zij hebben problemen door hun veelheid aan werkgevers, administratieve rompslomp, politieke onwil en onbegrip, lastige belastingaangiften, weinig electorale drukkingsmogelijkheden

Nr. 68, Juni 1999 • Jean-Marc Adolphe • De uitzondering en de regel
meerdere werkgevers) combineert met niet-actieve periodes die gepaard gaan met een vergoeding en een sociale zekerheid en met periodes van permanente vorming

Nr. 83, Januari 2002 • Nikol Wellens • Opdracht volbracht?: Meer sociale bescherming voor alle...
Een freelance kunstenaar zou zelf moeten kunnen kiezen voor één structuur die alle opdrachten verwerkt (ook kleine opdrachten voor reguliere werkgevers uit de kunstensector), ongeacht waar...Opeenvolgende korte contracten bij verschillende werkgevers zullen niet langer oorzaak zijn van onderbrekingen in de uitbetaling van de kinderbijslag...verleend om te bepalen wat moet verstaan worden onder occasionele werkgevers/gebruikers

Nr. 100, Februari 2006 • Isabelle Stengers • Dépaysements
Voor de migranten aan wie met alle middelen duidelijk wordt gemaakt dat er geen plaats voor ze is. Behalve wanneer men ze zwart laat werken, omdat legaal werk te duur is, volgens de werkgevers

Nr. 104, December 2006 • Hito Steyerl, Boris Buden • De kunstenaar als res(iden)t
Net zoals Paulus’ rest bestaat bij gratie van God, bestaat de seculiere rest bij gratie van werkgevers, opdrachtgevers, curatoren, immigratiediensten


Development and design by LETTERWERK