Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


89 document(en) met "verteller" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Maar dat stoorde niet echt, gewoon omdat Leysen zo'n knap acteur/verteller is en op andere plekken in de tekst bijna magisch te werk gaat

Nr. 26, Juni 1989 • Herman De Dyn • Theater over filosofie
Dergelijke filosofische gedachten kan men niet bezitten en verder geven als koopwaar, evenmin als men een vertelling kan doorgeven zonder zelf een begenadigd verteller te zijn...Zowel de verteller als de filosoof zijn erop gericht doorheen het verhaal, doorheen de 'redenering' een 'waarheid' te reveleren die alleen in de activiteit even oplicht

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • DE BEKORING VAN DE TRADITIE
Achter een heuvel verschijnt tenslotte een soldaat en de rood-gouden waaier, opengevouwen voor het gelaat van de verteller, golft als de lijn van de horizon...Het dramatische verhaal wordt door een verteller gezongen...Als er gesprekken in voorkomen, dan kunnen de acteurs de tekst wel eens overnemen, maar al even vaak blijft de verteller aan het woord

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Met 'subject' bedoel ik niet alleen schrijver/verteller en personage in Strauss' werk, maar ook en vooral de lezer/toeschouwer ervan...Op het einde van de vertelling blijkt de verteller een volledige metamorfose te hebben ondergaan en de gedaante van Lea te hebben aangenomen (of de gedaante van het boek ?). De grenzen tussen het ik...Hetzelfde fenomeen doet zich voor bij de notities van de verteller

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
Noem mij de mannen en vrouwen en kinderen, die mij zoeken zullen, mij, hun verteller, voorzanger en toonaangever, omdat ze mij nodig hebben, meer dan wat ook ter wereld

Nr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Dirk Verstockt • Love Theater
voorleest, de verteller/schrijver die voor de scène aan een tafeltje zit en zijn commentaar geeft, en tenslotte de vrouw in het rood die in een moeilijk te ontcijferen Engels haar dromen vertelt

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Bepaalde regieaanwijzingen worden niet door de acteurs uitgebeeld, maar door de verteller gezegd...Dat dat niet alleen om praktische redenen is, wordt duidelijk als blijkt dat de neventekst die door de verteller wordt gezegd, soms toch wordt geacteerd...Vooral de derde grap van Geert De Smet (verteller en ober) die niet worden afgemaakt en waarin het woordje "mijn" door de muziek heen blijft voorthameren, maakt het geheel cynisch, koud

Nr. 34, Juni 1991 • Inhoudstafel
54 Gemeenschappen "Noem mij de mannen en vrouwen en kinderen die mij zoeken zullen, mij, hun verteller, voorzanger en toonaangever, omdat zij mij nodig hebben, meer dan wat ook ter

Nr. 35, September 1991 • Pol Arias • Profiteren van de waarheid der dingen
Ikzelf speel er de heks in en ook de verteller

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Ze moedigden mij aan in die nieuwe rol van fantast-verteller

Nr. 36, December 1991 • Paul De Bruyne • Tone Brulins wondere wereld
Het is bekend dat hij niet gelukkig was met de enscenering van DNA, waarbij aan de verteller een tweede personage was toegevoegd die een en ander illustreerde...Brulin zelf ziet de verteller eerder in relatie tot grote beelden, zoals dat van het witte paard, vrij vroeg in het script

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries • De Opdracht theatrale kaalslag
toeschouwer niet te zeer te laten afleiden door de afwikkeling van een plot, toont Muller al meteen de uitkomst, niet door een verteller, maar door het opdragen van een" brief

Nr. 37, April 1992 • Erwin Jans • Het wachten van Josse De Pauw
De verbindende figuur is de verteller

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
de Precolumbiaanse traditie en de Spaanse cultuur tot hun meest elementaire vorm worden teruggebracht, tot voorstellingen die gedragen worden door de eenvoud van de verteller, zoals de Costaricaanse

Nr. 39, December 1992 • Patrick Jordens • Herwig Deweerdt
Een goed verteller slaagt erin om beelden tot stand te brengen in het hoofd van de toeschouwer; je zou kunnen zeggen dat het een film is voor de arme man...Het magische van zo'n theater is de directe communicatie tussen verteller en publiek...Een ander belangrijk aspect is het ritme: een verteller moet met het basisritme kunnen spelen, hij moet versnellen, vertragen, pauzeren.. om zijn publiek in de ban te houden

Nr. 39, December 1992 • Janine Brogt • Hoezo repertoire?
verteller achter een tafeltje, met een stapel systeemkaartjes , waaruit hij per voorstelling een willekeurige greep deed

Nr. 40, Februari 1993 • Bart Van den Eynde • De bloeddorst van de ideale vorst
Het verhaal wordt in de voorstelling letterlijk verteld, becommentarieerd en geleid door een verteller die buiten de reusachtige boksring en buiten het verhaal staat...het verhaal is de prinses spoorloos en wordt de ex-verteller tot soldaat gebombardeerd...De prinses ervaart de verleidingskracht van de macht over de personages en de ex-verteller ervaart aan den lijve wat hij voordien koeltjes becommentariëerde

Nr. 40, Februari 1993 • Erwin Jans • 'Elk mens kan slechts één keer zijn...
De verteller, die aanwezig is om het pubhek van informatie te voorzien over plaats en tijd van de handeling, moet vaak duidelijk maken, niet alleen aan het pubhek maar ook aan de acteur, dat het

Nr. 42, Juni 1993 • Paul Demets • Kunst als hamvraag
De verteller wordt zo op een erg grappige manier een cynische manipulator

Nr. 43, November 1993 • Herman Asselberghs • Video als grensganger
Het libretto — gebaseerd op een tekst van Torquatto Tasso — reserveert de belangrijkste plaats voor de verteller...Drie close-ups van de gezichten van de zangers; de verteller frontaal in het midden, Tancredi in profiel links, Clorinda in profiel rechts...De blikken van de tragische verliefden kunnen elkaar nooit vinden zonder die van de verteller ertussen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK