Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


33 document(en) met "toneelliteratuur" • Resultaten 21 tot 33 worden getoondNr. 61, Januari 1997 • Griet Op de Beeck • 'k Moest alleen JA zeggen
Een indrukwekkend hoofdstuk in onze toneelliteratuur, schrijft Griet Op de Beeck...geflipte massahysterie met Shakespeare ergens in de verte; 7. de big bang in de toneelliteratuur; zoveel wereld in zoveel vormen op zoveel niveaus dat elke zekerheid op de helling komt te staan -maar...Het verzameld werk van Arne Sierens is in ieder geval een indrukwekkend hoofdstuk in onze toneelliteratuur geworden

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Produceren in een groot huis - 1
een dwarsdoorsnede van wat er aan toneelliteratuur voorradig is. Het repertoire dat in de voorbije jaren in de marge is ontwikkeld, leed onder een 'specificatie' waarbij men zich angstvallig ging

Nr. 70, December 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Un acte d'amour, un acte de confiance
Het was dus dwaas te beweren dat er geen toneelliteratuur bestond: een negentigtal schrijvers noemden zich zelf toneelauteur; de meesten hadden voorheen nooit iets gepubliceerd

Nr. 72, Juni 2000 • Peter Anthonissen • 'Als je jong bent, is het witteridderschap...
De eigen toneelliteratuur was er sterk vertegenwoordigd, nieuwe teksten werden gecreëerd en de voorstellingen hadden in het algemeen een hoger gehalte aan relevantie

Nr. 80, Februari 2002 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Op zoek naar 'het leven van de...
Het gaat ons daarbij evenzeer om het herinterpreteren van klassieke auteurs als om het spelen van de recente toneelliteratuur, het gaat ook om het laten ontstaan van nieuwe teksten, het begeleiden van

Nr. 83, Januari 2002 • Loek Zonneveld • Der heimatlose Jude: de eeuwig zwervende, thuisloze...
Dat komt waarschijnlijk door een van de beroemdste monologen uit de Duitse toneelliteratuur, de parabel van de drie ringen...Nathan der Weise is - onder andere door deze ringparabel - een klassieker in de Duitse toneelliteratuur

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
leerlingen • exploreren muzisch-creatieve uitingen zoals muziek, toneelliteratuur, dans, schilder- en bouwkunst, design, interieurs, mode en kleding, gebruiksvoorwerpen enzovoort als elementen die het cultuurbeeld

Nr. 88, September 2003 • Kurt Melens • Theater schrijven kent geen stolpunt: Bedenkingen over...
Die ironie over het schrijverschap is een van de terugkerende elementen in de toneelliteratuur van Olyslaegers

Nr. 88, September 2003 • (personalia)
Tevens nam hij het initiatief om Het Schrijverspodium Vlaanderen op te richten ter bevordering van nieuwe dramaturgie en om toneelliteratuur en podiumkunsten te ondersteunen

Nr. 90, Februari 2004 • Pol Hoste, Marie Baudet • October'Oktobre
Ik ben er niet in geslaagd om met hen een dialoog op gang te brengen over de Nederlandstalige en de Franstalige (toneelliteratuur in Brussel

Nr. 90, Februari 2004 • Kees Vuyk • Waar anti-politiek heerst, kan toneel niet gedijen:...
Er ontstaat een heel nieuwe toneelliteratuur die veel minder dan voorheen een onderafdeling is van de algemene literatuur

Nr. 92, Juni 2004 • Gert Jochems • Psycho-dissectie voor beginners
Zoals Hamlet nooit letterlijk uitlegt dat en waarom hij een twijfelaar is, terwijl hij net bekend staat als één van de grootste twijfelaars uit de toneelliteratuur

Nr. 98, Januari 2005 • Marianne Van Kerkhoven • Het ideale stuk
Maar toch kan men stellen dat deze lijst ons een beeld zou moeten geven van ‘het beste’ wat in onze toneelliteratuur sinds 1988 werd voortgebracht


Development and design by LETTERWERK