Archief Etcetera


(personalia)(personalia)

PERSONALIA

Peter Anthonissen, redacteur van Etcetera, is freelance theaterpublicist en dramaturg.

Marleen Baeten, redacteur van Etcetera, is educatief medewerker bij Open School Leuven.

Thomas Crombez is filosoof en theaterwetenschapper. Als aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen bereidt hij een doctoraat voor rond abjecte theatraliteit aan de Universiteit Antwerpen.

Annie Declerck was gedurende meer dan 40 jaar producer en programmamaker bij de BRT- en BRTN-televisie. In die periode legde zij een indrukwekkend archief van theaterdocumenten aan.

Leo de Haes is uitgever en publicist.

Paul Demets is dichter en poëzierecensent voor Knack, Radio 1 en Klara. In Knack en Ons Erfdeel publiceert hij regelmatig over theater.

Stefaan de Ruyck is zakelijk leider van Het Toneelhuis (Antwerpen).

Raf Geenens studeerde filosofie aan de KU Leuven en volgt momenteel een postgraduaat aan het departement dans van de Université Paris VIII.

Wouter Hillaert studeerde Germaanse talen aan de Universiteit Gent, GGS Theaterwetenschap en 'Teatervetenskap' aan de Universiteit van Stockholm. Hij is freelance theatermedewerker voor de krant De Morgen.

Erwin Jans is dramaturg bij het ro theater (Rotterdam). Hij doceert aan het departement Culturele Studies (KU Leuven) en de Hogeschool Antwerpen (Toneelafdeling Dora van der Groen). Hij recenseert voor de De Financieel Economische Tijd.

Tom Janssens studeerde musicologie aan de KU Leuven en in Berlijn. Nadien deed hij nog aanvullende studies: theaterwetenschappen (UIA), culturele studies - optie theaterwetenschappen en performancestudies (KU Leuven) en wijsbegeerte (KU Leuven).

Patrick Jordens is coördinator en communicatieverantwoordelijke bij ART BASICS for CHILDREN en freelance dramaturg.

Kurt Melens werkte als dramaturg bij Het Toneelhuis en is momenteel artistiek planner bij ZT Hollandia. Tevens nam hij het initiatief om Het Schrijverspodium Vlaanderen op te richten ter bevordering van nieuwe dramaturgie en om toneelliteratuur en podiumkunsten te ondersteunen. Hij is lid van de Bijzondere Adviescommissie Poëzie, Essay en Theater van het Vlaams Fonds voor de Letteren en samensteller van de Podium Schrijversgids.

Rudi Meulemans is auteur en regisseur en sinds 1987 artistiek leider van de in Brussel gevestigde groep De Parade. Hij schreef en/of regisseerde een twintigtal producties, waarin niet zelden de biografie van een kunstenaar als uitgangspunt werd genomen.

Bart Moeyaert is schrijver. Hij is op de eerste plaats bekend als auteur van kinderboeken. Sinds enkele jaren schrijft hij ook voor theater en kruipt hij af en toe mee de scène op.

Jan Ritsema is regisseur en staat ook op de scène als danser en acteur. Hij regisseerde teksten van o.a. Stefan Hertmans, Heiner Müller en Peter Verburgt.

Geert Sels is cultuurredacteur bij de krant De Standaard.

Pieter T'Jonck is ir. architect en publicist.

Elke Van Campenhout studeerde filosofie en theatenvetenschappen. Ze is werkzaam als dans- en theaterrecensente voor de krant De Standaard en radio Klara.

Clara Van den Broek is romaniste en theaterwetenschapper. Ze werkt als actrice (o.a. bij SKaGeN) en als dansrecensente (voor de krant De Morgen). Voor Etcetera coördineert ze de boekbesprekingen.

Marianne Van Kerkhoven, redacteur van Etcetera, is dramaturge bij het Kaaitheater en Het Net en is daarnaast actief als essayiste.

Katleen Van Langendonck studeerde Germaanse talen en filosofie. Ze werkte vijf jaar als programmamedewerkster podiumkunsten in deSingel. Sinds januari 2002 is ze als wetenschappelijk assistente verbonden aan de afdeling Theaterwetenschap van de Universiteit Antwerpen, waar ze een doctoraat voorbereidt over de heropleving van performance-elementen in de hedendaagse podiumkunsten.

Christophe Vekeman is schrijver en columnist. Via het 'schrijversstimulerings-werk' van Victoria begon hij ook voor theater te creëren.

Ivan Vrambout studeerde af aan het RITS - afdeling theater, na kandidatuursjaren architectuur (PHAI, Diepenbeek) en de studie Creatieve Therapie Drama (Hogeschool Sittard). In 2000 richtte hij Action Malaise op, waarin hij als schrijver en regisseur tekende voor Survival of the fittest, Vive l'Afrique en 't Wild vlees.

Ellen Walraven studeerde theater-, film & TV-wetenschap aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1990 is ze lid van toneelgezelschap 't Barre Land (Utrecht). Binnen dit collectief van acteurs en dramaturgen combineert ze in haar functie zakelijke en inhoudelijke aspecten. Vanaf 1993 was ze enkele jaren werkzaam als dramaturg van Lucas Vandervost bij De Tijd. Verder is ze actief in het organiseren van en deelnemen aan debatten en schrijft ze over theater- en kunstbeleid (o.a. voor Het Theaterfestival, De Balie, Kunsten 92, Theater Instituut Nederland).

theater, dans,

etcetera •••

Abonnementen 2003 (21ste jaargang, 5 nummers)

- België: 30 euro; studenten en CJP: 27,50 euro

- E.U.: 38 euro

- Andere landen: 45 euro

Losse nummers

- 7 euro

- Etcetera 84 (dec. 2002): 22 euro (driedubbeldik nummer, buiten abonnement)

Oude nummers (voor zover beschikbaar)

- 7 euro (nummers 37 tot 49: 4 euro) + verzendingskosten

Betalingen

Op rekening 433-1185601-92 bij de KBC te 1000 Brussel; voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635).

Abonnementenadministratie

Etcetera do Grafisch Centrum, Laarbeeklaan 70, 1090 Brussel, tel. 02 477 99 74 e-mail etcetera@arte.be

Ontwerp

Stefan Loeckx, Megaluna, Brussel

Druk

Arte-Print, Brussel

Verkooppunten Vlaanderen Theaters

Antwerpen: deSingel, Monty brussel: Vlaams Theater Instituut, Beursschouwburg, De Munt, Kaaitheater, KVS/de bottelarij cent: Vooruit leuven: STUK tongeren: De Velinx

Boekhandels

Antwerpen: Acco-Soniville, Adoeh, Belis Vinck, De Groene Waterman, Dierckxsens-Avermaete (IMS), IMS Meir, Fnac brugge: De Bladwijzer, De Brugse Boekhandel, De Reyghere (Brugge en St-Kruis), IMS Brugge brussel: City Press Center Anspach, De Slegte, Press Shop De Brouckère deerlijk: Etiket cenk: Malpertuis gent: Art Book, De Brug, Fnac, Limerick, Poëziecentrum, Walry hasselt: IMS Hasselt kontich: Athena kortrijk: Theoria leuven: Acco, IMS, Plato mechelen: City Press, Forum, Salvator mol: Bredero mortsel: De Boekuil oostende: Corman, De Internationale Boekhandel oudenaarde: Beatrijs roeselare: Hernieuwen schilde: 't KLAverVIER s 1 nt-niklaas: DeWase Boekhandel, 't Oneindig Verhaal tienen: Plato iu r n h out: Taxandria vilvoorde: De Plukvogel wijnegem: Fnac

Verkooppunten Nederland

amsterdam: Atheiiaeum Nieuwscentrum, International Theatre & Film Bookshop, Theater Instituut Nederland 's hertogenbosch: A. Heinen

Distributie boekhandels

Culturele & Literaire Tijdschriften vzw i.s.m. EPO, tel. 03 239 68 74

Verantwoordelijke uitgever

Johan Wambacq, Mangelschotsstraat 13, B-1861 YVolvertem

l64

9®B etcetera 88

Volledig artikel als PDF

Auteur

Publicatie Etcetera, 2003-09, jaargang 21, nummer 88, p. 64

Trefwoorden studeerdeeuroleuvenuniversiteitdramaturgkrantfreelancestudies

Namen ABN Amrobank te HulstART BASICS for CHILDRENAccoAction MalaiseAdoehAnnie DeclerckArt BookAtheiiaeum NieuwscentrumAthenaBRT- en BRTN-televisieBarreBart MoeyaertBelgiëBelis VinckBerlijnBeursschouwburgBijzondere Adviescommissie PoëzieBrederoBrusselChristophe VekemanCity Press Center AnspachCormanCreatieveDe BalieDe BladwijzerDe BoekuilDe Brugse BoekhandelDe Financieel Economische TijdDe Groene WatermanDe Internationale BoekhandelDe MorgenDe MuntDe ParadeDe PlukvogelDe StandaardDe TijdDe VelinxDeWase BoekhandelDiepenbeekDierckxsens-AvermaeteDora van der GroenE.U.Ellen WalravenEtceteraFilm BookshopFnacFonds voor Wetenschappelijk OnderzoekForumGGS TheaterwetenschapGermaanseGrafisch CentrumHeiner MüllerHet Schrijverspodium VlaanderenHet TheaterfestivalHogeschool AntwerpenHogeschool SittardIMS BruggeIMS HasseltIMS MeirInternational TheatreIvan VramboutJan RitsemaJohan WambacqKLAverVIERKU LeuvenKaaitheater en Het NetKnackKunsten 92LandLimerickLiteraireLucas VandervostMangelschotsstraatMarleen BaetenMegalunaMontyOneindig VerhaalOns ErfdeelOpen School LeuvenPeter AnthonissenPeter VerburgtPieter T'JonckPlatoPoëziecentrumRITSRadio 1 en KlaraRotterdamSKaGeNStefaan de RuyckStefan LoeckxSurvivalTeatervetenskapTheater Instituut NederlandTheaterwetenschap van de Universiteit AntwerpenTheoriaTherapie DramaThomas CrombezUniversiteit GentUniversiteit UtrechtUniversiteit van StockholmUniversité Paris VIIIVictoriaVive l'AfriqueVlaams Theater InstituutWalryWildWouter HillaertZT HollandiadeSingel


Development and design by LETTERWERK