Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


230 document(en) met "standpunt" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Ik kan hem niet meer helpen, want ik moet op mijn standpunt blijven

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Het standpunt van de theaterkritiek die altijd naar het wonderwerk roept, kunnen de theatermensen niet innemen: of een stuk een meesterstuk is, een 'stuk van de eeuw', zal men pas veel later kunnen...Welke verklaringen worden in zo'n geval aangevoerd, niet zozeer om het eigen standpunt te wettigen, hoewel dat òòk, maar in de eerste plaats om voorkomen en verschijningsvorm van de tegenstelling te...Ons standpunt is duidelijk: het is aan de Minister onze adviezen openbaar te maken, het is aan ons de grootste openbaarheid te hanteren bij het voorbereiden van het advies, En daar zullen wij in de

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
De evolutie van Peter Stein houdt gelijke tred met de ontwikkeling van het politieke theater; van een geprofileerd links standpunt, via een analyse van de theatermiddelen naar een dialoog met de

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
De bevoegde dienst van de Stad Antwerpen (nog steeds eigenaar van het gebouw) gaf als officieel standpunt dat minister voor Nederlandse Cultuur Poma initiatieven genomen heeft om het gebouw over te nemen

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Dat is al meteen niet het beste standpunt om een auteur te benaderen

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
van Advies ingenomen ongunstige standpunt aangaande uw gezelschap voor het seizoen 1984-1985 en het voorbehoud dat hij nu reeds heeft gemaakt omtrent de verdere erkenning en subsidiëring voor 1985-1986...Als tegen 6 februari garanties konden gegeven worden voor de oplossing van dit probleem, zou de RAT vooralsnog op zijn standpunt kunnen terugkomen

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Zowel het standpunt van de superstructuren (Marnix en Farnese als helden van de tolerantie en de mildheid), als de visie van onderuit (de volksvrouw Dulle Griet, door Christiaens begiftigd met een

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Bovendien vormt het geloof in de kracht van de individuele eros, zoals die geïncarneerd is in Jupiter, vanuit marxistisch standpunt een meer dan controversiële these

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Etcetera 13) en ging hij vér mee in diens standpunt dat subsidies afhankelijk gemaakt moeten worden van het aantal verkochte entreekaartjes

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Sprekers waren Jan Joris Lamers, Pol Dehert en Philip-pe Thiry (die het standpunt van de kunstenaar verdedigden), Bernard Faivre d'Arcier, Cas Smithuijsen en Carlos Tindemans (drie theoretici) en

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Zijn benadering van Nathan der Weise is meteen ook een analyse van Lessings opvattingen en de bepaling van een standpunt daartegenover

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
Zijn politiek standpunt was evenwel duidelijker dan dat van Buero Valle-jo, zodat hij moeilijkheden ondervond, en uiteindelijk één van de vele "underground"-toneelmensen werd die in Spanje werkzaam

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
vanuit het standpunt van de volwassene kan besproken worden

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans • De Munt is een huis van hoop
Vanuit een zuiver formeel standpunt kan men het decor schitterend noemen

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
Wat in een eerste beweging-als correctie op het moralisme en het economische standpunt in de 18de-eeuwse versie - naar voor komt als een subtiel initiatieverhaal (het Meisje wordt Vrouw) blijkt nog...Schrijfster en actrices hebben als het ware een poëtische verantwoording ontwikkeld voor een structurele wijziging van standpunt

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
xlv and xlvii). Het standpunt dat Van Hove hier inneemt, getuigt van zijn veelzijdigheid en wijst misschien op een evolutie

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans, Pol Arias • Peter Sellars, Amerikaanse wonderknaap
Dat is dan weer een typisch Amerikaans standpunt... dat hoop ik tenminste, ha ha ha ha

Nr. 19, September 1987 • Leen Thielemans • De kapitein verliet als eerste het zinkende...
Vanuit zijn didactisch standpunt interpreteerde hij het begrip ''ontmoeting'' als een voortdurend ontplooien van persoonlijkheden, van zichzelf, zelfs tot boven de voor de hand liggende mogelijkheden

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Het destijds ingenomen standpunt dat jonge en experimentele gezelschappen een degelijke kans moet geboden worden, blijft ook nu gehandhaafd

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Theater maken is een politiek en filosofisch standpunt innemen in deze maatschappij


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK