Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


189 document(en) met "relaties" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
multi-centraal: de wereld is niet voortdurend in expansie, zoals de moderne mens dacht, maar bestaat uit combinaties van relaties

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
Als ideaalbeeld is er de harmonieuze eenheid waarbij de man het maatschappelijke deel vertegenwoordigt, de vrouw het 'natuurlijke', een werkverdeling die de vreedzame relaties weerspiegelt op het vlak

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
ook de Elizabethaanse ruimte recreëren, niet de concrete architectuur van de Globe, maar de relaties en structuren die erin mogelijk waren (zie Monique Nemer De Koopman van Venetië (RO

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Het gaat om het aanwijzen van wat voor samenspel tussen tekst en theater gedemonstreerd wordt; het gaat om relaties tussen personages, om structuren van beweging, om intenties van scenografie, om het

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
De erkenning van deze cultuurwerking is van primair belang, al was het maar omdat het de instellingen in kwestie een onderhandelingsbasis geeft in hun relaties met andere instanties

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Ter afsluiting uit Tasso zijn spijt over de mislukte relaties met de vrouwen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Vele vragen die niet al te affirmatief kunnen beantwoord worden omdat vermeende relaties niet bewijsbaar zijn, hoogstens aanwijsbaar, en omdat de invloeden wederzijds zijn

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Vele vragen die niet al te affirmatief kunnen beantwoord worden omdat vermeende relaties niet bewijsbaar zijn, hoogstens aanwijsbaar, en omdat de invloeden wederzijds zijn

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Tegelijk strandde de experimentele avant-garde in formalisme, te weten de weigering om waardeoordelen te vellen, om iets te betekenen, om begaan te zijn met de relaties tussen acteurs en toeschouwers

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Tegelijk strandde de experimentele avant-garde in formalisme, te weten de weigering om waardeoordelen te vellen, om iets te betekenen, om begaan te zijn met de relaties tussen acteurs en toeschouwers

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Want vaak was bij die theatermakers deze nieuwe verhouding acteur-ruimte-toeschouwer onhandig, terwijl hier op allerlei inventieve manieren deze relaties tot natuurlijke gegevens zijn omgevormd

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Warmere menselijke relaties zijn er uit die daad van opoffering niet ontstaan: wanneer de professor wat achteloos het landgoed verkopen wil, begrijpt hij niet dat Oom Wanja op dat ogenblik over stang...De renaissancekunstenaar onderhield zijn relaties met hoge clerus en adel, de artiest van vandaag is aangewezen op producers, collectionneurs, organisatoren, critici, subsidiënten... een...Maar tezelfder tijd bestaan er ook relaties tussen het scherm en de daarachter liggende ruimte: de oude man kijkt vanuit de zaal naar binnen, en in de lijn van zijn blik zit Frederik De Grote terug te

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Spijts de vele inspanningen in elke samenleving, in verband met de menselijke relaties, of bij politieke contacten, bij uitstraling van kunst en zeker ook in de wereld van het toneel, besef ik dat die

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
Deze Tsjechovfiguur zal later nog af en toe als toeschouwer in de kamer opduiken waarin diverse personages gaan evolueren; sommigen gaan met mekaar relaties aan en worden verwanten ; anderen blijven...Ook het geraamte van Tsjechovs stuk wordt volledig overboord geworpen : er zijn nog wel flarden van zijn tekst; er zijn ook nog relaties die verwijzen naar relaties uit Iwanow, maar ze lopen nergens

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
Van 'pagadder' tot 'sinjoor' : drie relaties tot een stad

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
Maar als je nauwlettend luistert, hoor je een boeiend spel van variaties en verschuivingen die telkens nieuwe relaties mogelijk maken

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
bewustzijn uitdrukken postuleren wij de grondstelling dat de ziel een functie van het lichaam is wij laten dus spekulaties over immanente relaties

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Na het jeugdige enthousiasme treedt bezadigdheid op, politieke compromissen doen zich gelden, relaties worden beschermd

Nr. 10, April 1985 • Klaas Tindemans • Herman Gilis' problemen met 'la séduction chronique'
Hun relaties zullen zij beperken tot een zakelijk minimum, door de Gravin voor het overige als volgt verwoord: "We zullen ons weten te onderhouden, U door kwaad te spreken over de vrouwen, ik door de

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Ruwe stereotypen dus om in routine geruïneerde relaties te reveleren...Deze plek is de wereld, met zijn dualiteit van geboorte en dood, waarin mensen in hun onderlinge relaties met leugens een complex schijngevecht leveren tegen de waarheid en elkaar daarbij voortdurend


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK