Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


436 document(en) met "reeks" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Wordt weldra ook een Commissariaat-Generaal voor de Inter communautaire Culturele Samenwerking opgericht ? In Etcetera 2 wordt 'Baas boven Baas' besproken, in het vervolg op onze reeks over...met een reeks beelden waaruit een visie spreekt en die denkstof biedt...januari 1983 uit maar een try-out eind november 1982 liet een geestige èn intelligente voorstelling verhopen). Hetzelfde maar in omgekeerde richting was te zien in een --te weinig getoonde-- reeks

Nr. 1, Januari 1983 • Pol Arias • KNS Antwerpen: De Storm
Zo luidt de inleiding van het KNS-programmaboekje, waarin verder nog vele vragen gesteld worden en waar een reeks kleine aardige artikels op volgen

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Dan mocht er gebeuren wat wilde, vond men, men zat goed safe (zoals voor bijna alle andere afleveringen van deze onzalige reeks gebeurde er niets). Wat men thans met De Koopman kan aanvangen hebben

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
daarnaast zijn er een ganse reeks gebaren die contrapuntisch buiten de muziek staan...Het verleden wordt daarentegen door een reeks van tekens opgeroepen en aangeduid

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Het 'koor' valt dus uiteen in een hele reeks kleine partijen, die erg ingenieus in elkaar grijpen

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Deze kritiek heeft de vorm aangenomen van een reeks geschriften die hun dynamiek vonden in een lust aan afbraak...Ze wilden de illusie van het "normale" ontmaskeren en tonen hoezeer dit begrip een ganse reeks van conventies, van "onwaarheden" dekte...Het vindt zijn koelste belichaming in de spektakels van Bob Wilson, waar bijvoorbeeld de naam Einstein alleen nog gebruikt wordt als een vaag associatief bindmiddel voor een reeks handelingen die hun

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Georg Wieghaus: Heiner Müller Die uitwerking moet je niet zoeken in dit oranjekleurige dunboekje, het 25ste in de reeks "Einfuhrungen für den Leser deutschsprachiger Gegen-wartsliteratuur

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
deze eerste reeks stukken (Wildwechsel, Heimarbeit, Hartnäckig, Männer sache, Lieber Fritz, Stallerhof, enz

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Een hele reeks poppenmakers komt en gaat, vaak met het achterlaten van hall-afgewerkte produkten

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
een reeks biografische gegevens en een tabel van het gezelschap in de verschillende seizoenen

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het Gentse theater in de lift In deze eerste levering van een reeks artikelen er 'stad en theater' tekent Daan Bauwens het wel het wee Van het Gentse theaterbedrijf, gaat hij snuisteren in de

Nr. 3, Juni 1983 • Inhoudstafel
een eerste aflevering van een reeks over 'Stad en theater' neemt Daan Bauwens de lezer mee op een sightseeing langs de Gentse theaters

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Karen Vanparys, die afstudeerde aan het Antwerps Conservatorium, speelde mee in Robbe De Herts Het leven dat wij droomden, de enige uitschieter in de reeks Vlaamse televisiespelen op de BRT, het...Greta Van Langendonck Gent & Theater 2 We hebben dankbaar kennis genomen van het feit dat in nummer 3 van uw gewaardeerde 'Etcetera' het Gentse teaterleven als eerste in uw reeks

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
homme qui avait le soleil dans la poche (Théâtre Varia) - Foto Danièle Pierre Begin van de jaren zeventig pakten jonge franstalige theatermensen in Brussel uit met een reeks merkwaardige...Gedirigeerd beleid "Over sommige van mijn uitspraken, zoals mijn oproep tot een gedirigeerd theaterbeleid, bestaan een reeks misverstanden

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Het slechte Ik in Halewijn is zijn lijfwacht, een reeks boze gezellen, personificaties van zijn ondeugden

Nr. 4, September 1983 • Dirkje Houtman • Globe op zoek naar liefde en geluk
Vermeulen Windsant zijn werkzaamheden bij Globe afsloot, bespeurde menigeen in de reeks uitgestalde uitzichtloze verhoudingen en onmogelijke liefdes een cynische ondertoon...Dat kon ook niet uitblijven na de reeks successen en de enorme produktie van de afgelopen jaren

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Nadat zij het hele repetitieproces had bijgewoond, geschrapt en herschreven, wou ze tenminste een reeks try-outs...Daarnaast ziet de toeschouwer een reeks van theaterproblemen, die hij van andere theatermakers kent...Arnold Wesker: The Merchant Glanda Leeming Dit stuk is uitgegeven in de reeks Methuen Student Editions

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Een merkwaardig hoogtepunt wordt bereikt in een ingenieuze reeks van 'special effects' in Echafaudages

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Het bestond uit een reeks fascinerende bewegende beelden, die koppig naast elkaar bleven staan...De toeschouwer ervaart deze verschijnselen als leeg, en het komt wel als een schok aan, als men van Wilson zelf hoort dat een hele reeks handelingen teruggaan op historische feiten

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
deze tweede reeks beperkt Bond zich vooralsnog tot de eerste twee functies van theater...Terwijl de eerste reeks in zijn hoofdpersonages de groeiende bewustwording schetst van de morele noodzaak van sociale verandering, benadrukt de tweede de moeilijkheden om deze bewustwording in daden...Met deze term bedoelt hij niet dat zijn recentere stukken (de derde reeks, waaronder The Bundie, 1978; The Worlds, 1979; en Restoration, 1981) pasklare antwoorden bieden, wel dat ze sociale


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK