Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


51 document(en) met "rapport" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Inhoudstafel
het wachten op een Rapport Gandois dat de artistieke rentabiliteit van de theatersector doorlicht

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • BRIALMONT INTRODUCEERT THOMAS BRASCH
Blijkbaar was er geen markt meer voor maatschappijkritisch jeugdtheater, daar bovenop kwam nog een negatief rapport van de Raad van Advies (wat stopzetting van de subsidies inhoudt wanneer er niet

Nr. 12, Januari 1985 • Inhoudstafel
het in Etcetera gepubliceerde rapport kondigt zij, in schabouwelijk Nederlands, wel aan Voor volgend jaar prioritair in de sector van de D-groepen grondige wijzigingen met het oog op een duidelijke

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
ignorance" staat er op André Ruttens medaille van de Pierre Bayleprijs en in het rapport van de jury die hem die prijs toekende, wordt hij een authentieke stabiliteit genoemd

Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
Nederland heeft men nu een rapport doen verschijnen waarin wordt aangekondigd dat er een andere structuur komt voor het Nederlandse bestel

Nr. 14, Juli 1986 • Geert Opsomer • Staatsprijs voor René Verheezen
Als Verheezen de Staatsprijs verdient, dan is het niet omwille van één stuk of omwille van zijn theater-of schrijfvakmanschap, maar wegens zijn "boeiende evolutie" (rapport Staatsprijs jury). Zijn

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Eva Bal stelt in haar rapport Kindertheater: een specialisatie terecht dat voor het jongerentheater in zijn geheel slechts 11 % van de koek beschikbaar is, terwijl de resterende 89% naar het...cijfer komt uit het rapport van Eva Bal

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
essayistiek en niet die van het historiografische of wetenschappelijke rapport

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Inhoudelijk is het belangrijkste aspect van het instituut "Signaalprijs" het jaarlijkse rapport, waarin de keuze van de jury wordt verantwoord, maar waarin ook niet geselecteerde produkties...Signaal -- rapport, prijs en festival -- is ontstaan vanuit de Commissie Jeugdprogrammatie van de Federatie van Erkende Culturele Centra (Fe-VeCC), waarin al enkele jaren gezocht werd naar...Een produktie met een "signaalfunctie", aldus het rapport, en daarom uitverkoren als prijswinnaar

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Vorig jaar bevatte dit rapport voor elke voorstelling een meerderheids- én een minderheidsstandpunt

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Meeuwis-sen - Rikkert Van Dijck - Gerard Mortier). 17 juni 1988 "Bij het nalezen van dit rapport met zowat alle zakelijke gegevens en inhoudelijke beschouwingen over vier jaar werking van de

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Bijna een jaar later, op 2 april 1987, maakte deze een vernietigend rapport openbaar...Uit het rapport van de commissie blijkt dat de man, nochtans een leek in het vak, bijzonder koppig en autoritair cavalier seul speelde en weinig of geen overleg pleegde noch met de artistieke staf...Maar dat blijkt zeker niet uit het rapport van de onderzoekscommissie

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
aan het befaamde rapport van de commissie De Boer enkele jaren geleden). Naast deze uitgebalanceerde structuur waren er in 1987 ook nog een aantal Werkgroepen die niet meteen onder een bepaalde

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Ondertussen houdt ze, een meid moet nu eenmaal nieuwsgierig zijn, een minutieus rapport bij

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
Zij hebben hun keuze met redenen omkleed en hun rapport laat afdrukken in een begeleidende brochure

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
Deze tekst is een uittreksel uit het Rapport au Roi, waarin het koninklijk besluit van 9 oktober 1957 werd voorgesteld

Nr. 40, Februari 1993 • Johan Reyniers • Tien Cunninghams cadeau voor één Meg Stuart...
Dit staat te lezen in een commentaar dat De Morgen schrijft bij het zoveelste rapport van Unicef - 'somber over de actuele toestand, maar optimistisch over de toekomst' - , waarin directeur James

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
De periode van de jaren '60, waarin Herman De Leek zijn rapport schreef over de vernederlandsing van het bedrijfsleven in Vlaanderen, heeft plaats gemaakt voor een machtsverdeling die veel verder gaat

Nr. 44, Februari 1994 • Tuur Devens • Signaal '93: een blik achterom
Het rapport werd het meest relevante onderdeel, zeker door de stuwende kracht van Bea Migom, die van 1988 tot nu in de jury gezeteld heeft en die de redactrice was van het rapport van '89 en '90...signaleert produkten die in hun totaliteit van hoge artistieke kwaliteit zijn' (rapport '90). Als antwoord op de kritiek dat Signaal aan Fevecc gebonden zou zijn (en dus rechter en belanghebbende zou zijn...Het rapport hoeft niet meer door (iemand van) de jury geschreven te worden

Nr. 44, Februari 1994 • Luk Van den Dries • Het betere theater voor kleine mensen is...
Eigenlijk een rapport van het rapport...Ik lees weinig over het eigen zijn in het rapport met de gelijknamige titel...op de borst klopt: alsof de verdienste van 'eindelijk bereikte staat van volwassenheid' zoals de rapport-diagnose van dit jaar luidt, vooral Signaal toekomt en niet in de eerste plaats de artiest


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK