Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


44 document(en) met "profilering" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
De betekenismogelijkheid dat het om een noodzakelijk maneuver van de hertog gaat om de staatsidee overeind te houden wordt zo door Decorte verworpen: de enige bedoeling is de profilering van twee

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
huidige situatie om een duidelijke keuze naar programmatic en profilering te vertolken en de acteurs en de leden van het artistiek personeel zal uitnodigen om nieuwe impulsen te geven aan hun eigen prestatie

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
VERTIKAAL: gunstig omwille van duidelijke profilering...subsidiëren, - Hij heeft heel wat bedenkingen rond dc profilering, rond zijn functie als laboratorium voor de Vlaamse dramaturgie...Hij heeft heel wat bedenkingen rond de profilering, rond zijn functie als laboratorium voor de Vlaamse dramaturgie

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Succes verzekerd (35.000 toeschouwers), maar het is nog de vraag of zo'n stuk bijdraagt tot de profilering van een repertoiregezelschap

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
materiaal samengespeeld heeft om nu reeds een tussentijds bilan op te maken, "een profilering van wie wij zijn, waar we vandaan komen en waar we naar toe willen". Studio's Onafhankelijk Toneel is de naam, een

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
Het akoestisch nadeel van de halve cirkelvorm (ongewenste geluidsconcentraties) wordt opgeheven door de sterke profilering van de zaalwanden, die zorgen voor de benodigde geluidsverstrooiing

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
de drie gevallen werd de doorgedreven profilering van overheidswege zelfs met meer middelen beloond

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De intentionaliteit van de verplaatsingen wordt opgeheven en de profilering van de klant wordt leugenachtig

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
profilering van de eigen opleiding als naar de kandidaat-studenten toe

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Kenschetsend voor die profilering is dat er les gegeven wordt door een klein docententeam rond een uitgesproken en duidelijke visie

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
En de improvisatiemethode bij Othello is zeker niet vreemd aan de eenduidiger profilering en dito taalniveau's van de Shakespearefiguren (zie Etcetera 17 p.22 e.v...Die verscherping en versnelling van de actiefragmenten, die het gebeurend principe van het theater onderschrijven, is terug te vinden in een duidelijker profilering van de twee hoofdpersonages en hun

Nr. 20, December 1987 • Johan Thielemans • Brecht is een zwembad, Molière een oceaan
wilde ik haar en haar twee minnaars een duidelijke profilering meegeven

Nr. 24, December 1988 • Etcetera • Over Mortiers monopolie, de ervaring van de...
Heel mooi, maar het draagt niet bij tot een profilering van het huis, want het lijkt wat veel op een doorslagje Munt, en dat mag, zo zegt Mortier zelf, deze VLOS niet worden

Nr. 24, December 1988 • Christel Op de Beeck • Stekelbees (en) festival
te verenigen, zonder aan de profilering van het gezelschap afbreuk te doen

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
wordt de profilering van de dramatische personages en onderlinge relaties hier veel scherper uitgetekend

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Ze staan ook de artistieke continuïteit en profilering van de werkplaatsen in de weg

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Daarmee kan De Beweeging voorstellingen programmeren zoals het haar uitkomt en is zij niet langer afhankelijk van receptieve centra als het Cultureel Centrum van Berchem, wat meteen haar profilering

Nr. 31, September 1990 • Gunther Sergooris • HET SPOOK VAN DE OPERA
Stockhausen heeft na W.O.II een essentiële bijdrage geleverd tot een eigentijdse profilering van het medium

Nr. 31, September 1990 • Mark Deputter • EEN LEGE PLEK OM TE BLIJVEN
De mogelijkheden tot profilering die een programmatiekeuze uit het gekende werk biedt, kan een betekenisvol instrument zijn in het plaatsen van onbekende namen of eigen produkties

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
Het eerste Kaaitheaterfestival in 1977 betekent ook voor de Beurs het begin van zijn artistieke profilering, "de programma-opties uit de voorgaande jaren (worden) consequenter uitgediept


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK