Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


383 document(en) met "problemen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Deze invalshoek biedt interessante mogelijkheden om Sophocles' drama te interpreteren, maar maakt --ondanks een perspectiefvolle aanzet - de eerste problemen bij deze voorstelling zichtbaar...Zij vertellen het verhaal van Waalse mensen die Lahaut vergeten zijn of nooit gekend hebben, die het al moeilijk genoeg hebben met hun persoonlijke problemen, en die tegelijk de morele en economische

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Zulk een lezing stelt natuurlijk problemen voor de laatste scène, één van Shakes-peares meest romantische momenten

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Ten eerste, adviesvorming over culturele problemen naar de Unesco toe

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Herrmann: 'Een van de problemen van de opera was dat hij zich bij de Romeinen afspeelde, en van die kostuums hield ik helemaal niet

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Euripides was het al om uitersten te doen en daar had zijn publiek ook problemen mee...Kohout, in het Raamtheater te Antwerpen geregisseerd door Walter Tillemans, werd door Klaas Tindcmans bestempeld als "schitterend en irrelevant" (De Standaard, 7.1.83). "Tillemans roept problemen op die...Sommige mensen hebben daar wel problemen mee gehad

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Naar Poma De oplossing voor de geschetste problemen is nog niet in zicht...Het feit dat deze theaters zich nu groeperen in een gemeenschappelijk initiatief naar de overheid stelt ook enkele problemen...Dat de problemen in de openbaarheid gebracht worden en dat enkele daarvan acuut een oplossing vereisen, is juist, maar zodoende mag men niet voorbijgaan aan de centrale discussie die zich in de nieuwe

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
het latere Harlekijn, noch knecht noch meester heeft hij de voeling met het volk en het volkstheater verloren en zijn gezellen die de ware problemen van het volk willen spelen, komen in de gevangenis...Ook politiek-ideologische accenten werden binnen de gedeelde marxistische visie verschillend gelegd en er waren problemen met het collectieve karakter van het zelfbeheer

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Als Stella (Theater Vertikaal) Vertikaal uit de materiële problemen geraakt, belooft dit theater een nationale rol te gaan spelen in de theater-produktie...Er zijn nog veel problemen met het vormelijk aspect...de opbouw doen we aan veldwerk: we gaan naar de doelgroep en zoeken rond de problemen waar ze mee bezig zijn

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
die door rook benevelde ruimte, met de wat nasale stem van die man, werden urenlang problemen geanalyseerd

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Met Route 1 & 9 heb ik problemen...Niet eenvoudig, maar onoverkomelijke problemen stelt het niet

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Solo-performer Jan Decleir herkent in de solo 47 Beds van Spalding Gray alle problemen van het solowerk

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Met Route 1 & 9 heb ik problemen...Niet eenvoudig, maar onoverkomelijke problemen stelt het niet...Solo-performer Jan Decleir herkent in de solo 47 Beds van Spalding Gray alle problemen van het solowerk

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
De problemen van Caroline en Casimir komen cyclisch terug...NTG, dat gezien zijn A-kwalifikatie inderdaad ook totaal andere financiële en organisatorische problemen kent en door eigen vrije beslissingen als énige niet lot de vereniging toetrad

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Redelijk praten over problemen noemt hij een sussen van angsten die we via de verbeelding veel directer ervaren

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Redelijk praten over problemen noemt hij een sussen van angsten die we via de verbeelding veel directer ervaren

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
De erg persoonlijke problemen van Dehert hebben de hele complexiteit van Büchner niet kunnen vatten

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Handke geeft aan dat één van de belangrijkste problemen de vastgelopen ambitie is, je bent immers in dienst van een machine die niet anders gaan kan dan hij gaat...Eén van de belangrijkste problemen bij Duitse, en zeker bij Oostenrijkse stukken, is het begrip 'zee' of het begrip 'grond', dat totaal iets anders betekent dan bij ons...Ik geloof dat wanneer je toneelstukken schrijft of speelt, je altijd weer met die problemen te maken krijgt en dat je daar nooit echt uit komt

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Maar in de schouwburg sloeg dat niet aan bij de Goden van toen, de generatie van een Jos Gevers, een Robert Marcel, een Jan Cammans (alhoewel die laatste weinig problemen met Walter had). En omdat...Nu zou ik daar problemen mee hebben, vooral na zo tegengestelde ervaringen als b.v

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
En ja hoor, Olivier had alles verteerd, alle problemen waren opgelost...Ik schrik me te pletter als iemand bij Cyrano zegt, dat deze problemen tot het verleden behoren...Dus: de problemen van de liefde en de timiditeit bestaan niet meer

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • K R O N I E K
De meeste mensen die een hele dag gewerkt hebben, willen 's avonds geen nieuwe problemen op hun bord krijgen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK