Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


68 document(en) met "pre-Brechtiaanse" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 71, Maart 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Aantekeningen omtrent geheugen en lichaam, traditie en...
degree-zero lies in pre-verbal territory' Taal legt meteen een vorm op aan wat het beschrijft, interpreteert het, vervormt het

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Een artiest moet in zijn parcours bochten...
Pauwels: We pre-financierden elkanders projecten

Nr. 73, Januari 2000 • Raymond Detrez • GENOCIDE OP DE BALKAN
Typerend voor de Balkan, althans in de pre-nationalistische periode, tot op het einde van de 18de eeuw, zijn precies de eeuwenlange processen van etno-culturele versmelting door spontane taalkundige...Ook hier weer gingen de etnische zuiveringen soms gepaard met zulke barbaarsheden, dat de kwalificatie genocide wellicht niet misplaatst is. Het streven naar herstel van de pre-Osmaanse staat

Nr. 76, Maart 2001 • Nezha Haffou • De vrouwelijke figuur in Azetta
Maar door haar primaire focus op de pre-verbale infantiele ervaring in de tandem moeder/kind en haar consequent gebrek aan aandacht voor het netwerk van betekenissen waarin zowel moeder als kind zich...Iedere andere ruimte die zich ver van de tirannie van het symbolische en de macht van de fallocratische blik hield – de prenatale, de pre-oedipale, de chora enz

Nr. 80, Februari 2002 • Clara Van den Broek • Theater en de Islam: kleine geschiedenis van...
Men kende wel enkele vormen van pre-theater, maar theater in de westerse betekenis van het woord, dus als autonoom artistiek genre, deed pas in 1847 zijn intrede in de Arabo-islamitische wereld...Toch kende de Arabische wereld enkele pre-theatrale uitdrukkingsvormen: de karakozoi schimmenspel (kritisch en daarom misprezen), het marionettentheater, de sjiietische ta ziyali (een religieus spel

Nr. 80, Februari 2002 • Loek Zonneveld • Who the fuck was in control?
de videoschermen aanfloepten, schrok ik zodanig, dat ik nu niet meer pre- cies weet wat er eerst gebeurde en wat daarna kwam

Nr. 83, Januari 2002 • Katleen Van Langendonck • De extase van de toeschouwer
Het semiotische duidt op het materiële, pre-oedipale, 'pre-talige' van de taal: klank, rijm, intonatie, waarin de affecten uitdrukking vinden en ontladen worden...Ze noemt het semiotische ook wel het vrouwelijke, maar dan in de zin van de pre-talige relatie tussen moeder en kind, en dat zorgt voor verwarring op het feministische front

Nr. 85, Februari 2003 • Richard Stuyvenberg • Wayn Traub bouwt ingenieuze constructie rond zichzelf:...
Hij grijpt hiervoor, via moderne middelen, terug op tradities die stammen uit het middeleeuwse christendom en de pre-surrealistische beeldentaal die we kennen uit het werk van onder

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Verlinden • Belgisch Congo is in: Over de moeizame...
chronologische volgorde geplukt uit onze (pre)koloniale geschiedenis...Voor hen, en tot vandaag voor vele betrokkenen bij het (pre)koloniale verleden, is het nog lang niet uitgemaakt of Leopold II werkelijk als een bruut 'zijn' Vrijstaat bestuurd heeft en of de koloniale

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Laureyns • The medium is not the message: Performance...
Vanuit een pre-rationeel wereldbeeld is de relatie tussen lichaam en beeld wederkerig

Nr. 89, December 2003 • Erwin Jans • Theater: her-theatraliseren of de-theatraliseren?
Hij maakt gebruik van zeer uiteenlopende disciplines als sociologie, ethologie, criminologie, psychologie, politieke en sociale geschiedenis om het begrip theatraliteit te omschrijven als een 'pre

Nr. 91, April 2004 • Erwin Jans • Oedipus, Echnaton en Nasser: De Griekse tragedie...
Hoe diep, maakte Herman De Ley (Universiteit Gent) duidelijk met een verwijzing naar de Egyptische schrijver Taha Hus-sein, die aan het begin van de twintigste eeuw de authenticiteit van de pre...Husseins hypothese was dat de pre-islamitische poëzie een van mythen gezuiverde constructie van latere datum was

Nr. 92, Juni 2004 • Erwin Jans, Nezha Haffou, Khalid Aminé • Marokkaans theater tussen oost en west
Hybriditeit Toch heeft Khalid Amine zo zijn bedenkingen bij dit streven naar inheemse oorsprongen en authenticiteit: 'De Marokkaanse identiteit kan niet teruggebracht worden tot de pre...het theater wil de eerste groep ons terugbrengen naar de pre-koloniale inheemse theatertradities, terwijl de tweede groep theater wil maken zoals in het westen...het vakkenaanbod is er helaas geen enkele mogelijkheid om de inheemse vertel- en danstradities te bestuderen om daaruit de pre-expressiviteit te halen die typisch is voor de morfologie van de

Nr. 92, Juni 2004 • 
16 Een beeld dat refereert aan de vrouwbeelden van de pre-helleense beschaving, aldus De Keersmaeker

Nr. 92, Juni 2004 • Katleen Van Langendonck • 'De essentie van verleiden is transformatie': Geslacht,...
16 Een beeld dat refereert aan de vrouwbeelden van de pre-helleense beschaving, aldus De Keersmaeker

Nr. 93, Januari 2004 • Tom Janssens • Kernpunt van een leeglopende wasbak: Tannhaüser: Jan...
luisteren naar pre-Brechtiaanse narrativiteit, kortom: wanneer een operavoorstelling tegelijk moet beantwoorden aan historisch correcte reproductienormen én opgeleukt moet worden door modern, fris en

Nr. 95, Februari 2005 • NONA - MECHELEN
STUTTGA Christine Peeters 113) VOORUIT - GENT Barbara Raes on WP ZIMMER - ANTWERPEN Barbara Van Undt (15) AEROWAVES - LONDEN ASSOCIATION OF PERFORMING ARTS PRE

Nr. 95, Februari 2005 • Elke Van Campenhout • Het artistieke vacuüm van het kapitalisme
die zich feite- innocence (et Dieu sait à quel point l'innocence est chère). Cepen- lijk afspeelt in het verlengde van de managementstrategieën en pre- dant, en étant réintégré comme

Nr. 96, April 2005 • Bojana Cvejić • 'The Way to Make Something Yours is...
Het album van deze groep zorgde voor een heropleving van de pre-revolutionaire son de Cuba, die onderdrukt was na het aantreden van Fidel Castro

Nr. 99, December 2005 • Dirk De Corte • Wie is er bang van de culturele...
Van een terugverdieneffect van de 'aanmaakkost' of de 'pre-voorstellingskost' is bij de podiumkunsten (in tegenstelling tot de core creative industries zoals film en -populaire- muziek) geen sprake...Een mogelijke interventie van de culturele GIMV zou er in kunnen bestaan dat ze deel wordt van een model van 'gemengde productiefinanciering' waarbij de pre-voorstellingsfase integraal met


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK