Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "praxis" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
praxis verder te ontwikkelen

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Meestal beschouwt men theatergeschiedschrijving als een evidentie, een praxis zonder reflectie

Nr. 49, April 1995 • Dieter Lesage • Niet alleen theater
Ook al staan de goede intenties van het Brusselse gezelschap absoluut buiten kijf, het aanscherpen van hun reflectie op de praxis blijft niet minder noodzakelijk dan de praxis zelf...Zolang die reflectie zoveel haken en ogen vertoont, kan het niet anders of de praxis moet daardoor aan efficiëntie inboeten

Nr. 54, Februari 1996 • Freddy Decreus • Bij open doek
Tot zover een gebruikelijke en loffelijke academische praxis, de lectuur van dit boek wijst echter op meer

Nr. 59, Maart 1997 • Rudi Laermans • Kunst, Hedendaagsheid, Techniek
Deze (de/re-)constructieve techno-praxis vindt in de act van de - thans gedigitaliseerde - montage haar reflexieve verlengstuk

Nr. 63, Maart 1998 • Barbara Baert • De kleuren van de geest
Vandenbroeck moest antwoorden zoeken voor de relatie tussen het ritueel - zijn wetten, handelingen en praxis - enerzijds en de verbeelding ervan anderzijds

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
zich niet bevindt waar ze gesacraliseerd wordt in zijn persoon of werk, maar daar waar ze zowel in schriftuur als praxis de achterliggende opvattingen over theater opnieuw toepast in een theatertaal die

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • Twintig jaar Kaaitheater: een kleine sociogenese
het midden van de jaren negentig detecteren we een kortsluiting tussen discours en artistieke praxis

Nr. 72, Juni 2000 • Dirk Lauwaert • Het Mechaniek van het Project
Het project is zo een pragmatische praxis geworden, in een beveiligd en tegelijk vernauwd mentaal leven

Nr. 77, Juni 2001 • Luk Perceval, Kurt Melens, Kiki Vervloessem, Jan... • Het Toneelhuis
Je kan vandaag (nog) niet van een stijl gewagen, van een uniciteit alsof er maar één enkele esthetiek mogelijk is, maar er heeft zich een soort 'esthetiek van de praxis' ontwikkeld

Nr. 79, December 2001 • Stefanie Wenner • Het spook van de toeschouwer of de...
Want men weet toch dat theorievorming zelf ook een praxis is, en wie zou nog durven stellen dat praxis geen theorievorming inhoudt...De 'praktijkmensen' werden zelf toeschouwers wanneer ze de praxis van de theorievorming in de workshops bijwoonden, terwijl de theoretici in diezelfde workshops tot de praktijk overgingen wanneer er...De oplossing van de grenzen tussen theorie en praxis, die ook leidde tot een vervluchtiging van de traditionele hiërarchie-en, bleek uiterst productief

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
Bij Van Bastelaere worden de ideologische zekerheden van het subject en van zijn taal ritueel geofferd in het schrijven dat als een nooit afsluitbare praxis gedefinieerd wordt

Nr. 82, Juni 2002 • Marleen Baeten • Hou op met fluiten, Masja!
De ensemblemuziek heeft een nieuw model geschapen in de tweede helft van de 20ste eeuw, tussen jazz en symfonische praxis in. Daarom is het ensemblespel actueel op dit moment

Nr. 87, Juni 2003 • Kurt Melens • Ways of Seeing: 4 boekjes over hedendaagse...
De praxis van Dunoyer maakte het 'buitenmediale' tot onderwerp, met indrukwekkende momenten tot gevolg

Nr. 90, Februari 2004 • Kees Vuyk • Waar anti-politiek heerst, kan toneel niet gedijen:...
Aristoteles verbindt de tragedie met een vorm van menselijk handelen die hij praxis noemt...De tragedie is volgens zijn bekende definitie een mimesis van de praxis...Praxis is voor de Oude Grieken echter een bepaald type van handelen: het menselijke handelen voor zover daar keuzevrijheid in meespeelt

Nr. 91, April 2004 • Maaike Bleeker • Verhalen voor een nieuwe wereld: Een repliek...
zijn lezing wees hij er op hoe in de Griekse Oudheid de ontwikkeling van de democratie vroeg om reflectie over de praxis: reflectie over de praktijk van keuzes maken als grondslag van het vrije...En ook hoe het theater destijds daar in Griekenland de mogelijkheid bood tot zulke reflectie door middel van mimesis van de praxis: het nabootsen van die praktijk van keuzes maken in de tragedie...Mimesis van de praxis, het nabootsen van de praktijk van keuzes maken tegen de achtergrond van een gemeenschappelijke visie op de wereld, is een historische vorm van theatraal engagement die hoort bij

Nr. 91, April 2004 • Marleen Baeten • Smaakmaker: PIGMENT Ludion/Vlaams Theater Instituut
De opdracht luidde om, 'al dan niet in overleg, in een korte tekst de DNA-code van een artistieke praxis te ontcijferen'(p.5). De titel van Gary Hills werk zou hier als motto kunnen fungeren

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Over ambassadeurs, actionisme en strategieën tot verweer
Ik kies voor kunst omdat de praxis en de reflectie op die praxis daar zeer nauw gelieerd zijn...Ideologie en praxis moeten voortdurend in dialoog staan en daarom is de kunst ook zo belangrijk...Het is de filosofie die tot praxis komt

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Salzburg lied to us
die praxis komt hij vaak oog in oog te staan met de verwonderde, onbegrijpende, ongeïnteresseerde of geïrriteerde bewoner van deze andere wereld

Nr. 99, December 2005 • Stien Michiels • Werelden creëren: Hedendaags kapitalisme en esthetische oorlogen
staan hier voor een paradigmaverandering die we niet kunnen verklaren wanneer we werk of praxis als uitgangspunt nemen...Ze zijn niet gebaseerd op de principes van de 'praxis', maar op die van het evenement, van de maatschappelijke verwezenlijking en uitvoering van de sensibiliteit


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK