Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


365 document(en) met "Poging" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Rudi Van Vlaenderen (BKT) in een radio-interview met Wim Van Gansbeke: 'Als deze eerste poging lukt, gaan we door met de samenwerking

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Op 26 en 27 november 1982 ging bij het NTG hun twee-avonden-vullende Belgische Cirque Beige in première: een poging om de recente vaderlandse geschiedenis (De Nieuwe Orde) op de scène te behandelen

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
Hij verplaatst enkele punten en komma's in een poging deze eenvoudige geschiedenis wat aan te dikken naar de maat van de hedendaagse toeschouwer

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
voorwaarde èn gevolg van elke actualisering; en elke poging tot actualiseren of ontmythologiseren vaneen klassiek stuk impliceert een nieuwe mythologisering, omdat uitgegaan wordt van de negentiende-eeuwse

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Al wil de poging niet erg lukken

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Deromantisering, poging tot ont-burgerlijking, vormvernieuwing als de zoveelste pietluttigheid van het ingekapselde ego, als een nieuwe mode, als een allang achterhaald en tot nieuwe burgerlijkheid

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Zij behoren tot dat grote humanistische avontuur van het realisme: deze poging om de realiteit te grijpen door imitatie...Het was dus in eerste instantie een poging om authentieker te zijn door een valse vorm van 'authenticiteit' te weigeren...Een interessante poging tot duiding van het hermetische Point Judith vindt men bij Dina van Berlaer, in het boek Het Politieke Theater Heeft Je Hart Nodig (Antwerpen, 1982). (3) Volgens de

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
De voorstelling is veel te druk, het lijkt een geforceerde poging vooral geen pijnlijke stiltes te laten vallen

Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Zijn regie-impuls sijpelt dan weg in de poging de individuele persoonlijkheden van de acteurs te coördineren...Te vaak hebben we een zichzelf isolerend individu op de scène meegemaakt in een eindeloze, en vooral radeloze, poging zijn intiem verleden inzichtelijk te maken aan een onzichtbaar en nietreagerend

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Nu maakt iedere poging van terugkeer tot de Grieken deze onderneming gewaagder en futieler

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Hij geeft het haar, een onhandige poging om terug in de gunst te komen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Het Kaaitheater deed onmiddellijk een poging om in extremis de produktie op de festivalaffiche te krijgen...Acteurs ondernemen geen poging om zich in te leven in bedachte personages, maar hanteren de tekst op een persoonlijk-afstandelijke manier

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Een poging tot inschatten...Lucas Van den Abeele onderneemt nu een poging om, naar het voorbeeld van Jan Ruts en Piramide op de Punt, tot een produktie te komen vanuit een workshop met een aantal mensen met wie hij intensief...Vanuit het publiek werd een poging ondernomen om aan theaterbegeleiding te doen via de oprichting van een Theaterclub met een eigen blad, maar het initiatief raakte nooit buiten de stadsgrenzen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
laatste poging om emotionele chantage te plegen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
laatste poging om emotionele chantage te plegen

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Proloog zal bestudeerd worden als een poging van een groep mensen die cultuur met de sociale strijd wilden verbinden

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Het is een poging om, encyclopedisch en anekdotisch, krachtlijnen te vinden in het repertoire van de Vlaamse gezelschappen, voor het seizoen 1983-84

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Als Onder beschuldiging van moord op markies De Bei-Esprit, onder beschuldiging van poging tot massamoord ten huize genaamd «Chante-clair», eigenaar Ahasveer, bijgenaamd John

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Dat verklaart wellicht de snelle en erg nerveuze poging om een nieuwe periode, een nieuwe historische tijd te ontwerpen waarin het onbehagen uitdrukking vindt terwijl het tegelijk zekerheid waarborgt

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
een poging om de specifieke atmosfeer van de eerste en enige vertoning (tijdens een familiefeestje te Bloomsbury in 1935) te reconstrueren, heeft regisseur Simone Benmussa voor haar recente produktie


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK