Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


41 document(en) met "podiumkunstenaars" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 11, Juni 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De relatie tussen de podiumkunstenaars en de toeschouwers is in wezen conventioneel

Nr. 31, September 1990 • Hildegard De Vuyst • Een lege plek om te blijven
Zo luidt het dat jonge podiumkunstenaars "opteren voor een werking waarin zij zich geen zorgen hoeven te maken over een infrastructuur, administratieve begeleiding, contracten, speelplan, e.d...". Ik

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
kunnen bogen op in het verleden geleverde prestaties (1). Een organisatie is als gezelschap gestructureerd wanneer "zij structureel beschikt over een minimum aantal vaste podiumkunstenaars waarmee

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Uit diskussies en debatten met podiumkunstenaars ontstonden in 1981 spontaan de ontmoetingen van IETM (Informai European Théâtre Meeting). Beperkte financiële middelen noopten Kaaitheater tot

Nr. 38, Mei 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra: de noodzaak van keuzes
Immers meerdere jonge podiumkunstenaars opteren voor een werking waar zij zich geen zorgen hoeven te maken over de infrastructuur, administratieve begeleiding, contracten, speelplan, enz

Nr. 44, Februari 1994 • Cecilia De Moor • Kunst en recht: kan het ene zonder...
Zo bogen ACOD-Culuur, vzw Kultuur-werk en het Vlaams Theater Instituut zich over een aantal problemen waarmee de podiumkunstenaars die free-lance werken worden geconfronteerd...Deze thema's betroffen zowel de podiumkunstenaars als scheppende kunstenaars en gingen verder in op verschillende rechtstakken (sociale zekerheid, fiscaliteit, individuele en collectieve...Een zo ruim mogelijke wetsbepaling moet de heffing op de inkomsten van niet-inwonende podiumkunstenaars die in België optreden, koste wat koste, mogelijk maken

Nr. 50, Juni 1995 • Herman Asselberghs • Polemiek: Brief van Herman Asselberghs
gerealiseerd zien, toch vind ik het door elkaar haspelen van hip hoppers en theatermakers, van sociale werkers, podiumkunstenaars en migranten, van kra- kers, muzikanten

Nr. 51, Augustus 1995 • Hildegard De Vuyst • Tussen duivelskunstenaar en zwarte activist
Op extreem verschillende wijze tonen ze iets van de worsteling van podiumkunstenaars met de werkelijkheid

Nr. 55, April 1996 • Parkbeleid of landschapsbeleid?
Het zijn dus spannende tijden voor de meeste podiumkunstenaars en organisatoren

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Melens • Los Cojones del Toro & Cie orkestreert...
Met wat geluk speelde de politieke realiteit van het kernproeven organiserende Frankrijk de podiumkunstenaars in de kaarten

Nr. 58, December 1996 • De Grootinquisiteur • Manifest
Eén van de gevolgen hiervan is dat men (zowel toeschouwers als podiumkunstenaars) het theatergaan en het theatermaken is gaan verwisselen en verwarren met het bioscoopbezoek en de cinematografie, de...Podiumkunstenaars bleven en blijven nog wel theater spelen, maar dit gebeurt voor een publiek dat zich aandient uit nostalgie, uit traagheid, of omwille van de mondaine ceremonie voor en na de...Ziehier de podiumkunstenaars die, uit angst om als komediant door de mand te vallen, of uit sluwheid om in de gratie te komen, zich proberen te verstoppen op de scène: zij houden hun masker a.h.w

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Waar zijn we mee bezig?
generatie podiumkunstenaars die ook internationaal gezien een zeer grote artistieke waarde gingen vertegenwoordigen

Nr. 60, Juni 1997 • Clara Van den Broek • Pleidooi voor de tweede e
Ook moet gewezen worden op de verantwoordelijkheid van de Raad voor Dans, die De Beweeging min of meer verplicht heeft af te zien van haar initiële consequentie naar beginnende podiumkunstenaars toe

Nr. 60, Juni 1997 • Rudi Laermans • De denkbeeldige lichamen van Meg Stuart
Want in de periode tussen toen en thans hebben talrijke choreografen en, algemener, podiumkunstenaars de improvisatie leren gebruiken als werkinstrument, als een moment in het werkproces

Nr. 61, Januari 1997 • (advertentie)
THEATER LEXICON PORTRETTEN VAN PODIUMKUNSTENAARS Tone Brulin Julien Schoenaerts Herman Teirlinck Walter Tillemans Het Kritisch Theater Lexicon

Nr. 62, December 1997 • Eric De Kuyper • De zin van een anachronisme
KRITISCH THEATER LEXICON portretten van podiumkunstenaars Anne Teresa De Keersmaeker Jan Fabre Wim Vandekeybus Marc Vanrunxt Deze

Nr. 63, Maart 1998 • Dirk Pauwels • Manifest: Ze zien er zo gelukkig uit
Misschien wordt het wel tijd dat we hen ook eens gaan hóren... KRITISCH THEATER LEXICON portretten van podiumkunstenaars Anne Teresa De Keersmaeker Wim

Nr. 65, Januari 1998 • (advertentie)
KRITISCH THEATER LEXICON Nieuwe cahiers over betekenisvolle Vlaamse podiumkunstenaars, deel 13 tot 16: Etienne Debel, Josse De Pauw, Arne Sierens, Dora van der Groen

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • Twintig jaar Kaaitheater: een kleine sociogenese
Het is binnen dit denken dat in het Vlaanderen van de jaren '80 podiumkunstenaars van allerlei pluimage geregeld onder de noemer Vlaamse Golf werden gestockeerd, maar ook dat vernieuwing werd gelieerd

Nr. 67, Maart 1999 • Rudi Laermans • Generaties: een verhaal met een moraal
Het mag daarom verre van toevallig heten dat in Vlaamse theater- en dansmiddens vooral jongere podiumkunstenaars het over 'de generatie van de jaren tachtig' hebben...Maar het klinkt wel mee in nogal wat uitspraken van jongere podiumkunstenaars over 'de tachtigers' (over Fabre, De Keersmaeker, Lauwers, Kaaitheater,...). De woorden zijn doortrokken van het


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK