Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


53 document(en) met "paradigma" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Deze ervaring is een belangrijk paradigma in het werk van Strauss zoals nog zal blijken

Nr. 37, April 1992 • Ludo Abicht • La Muette de Portici was geen grote...
Trouwens, als bij mirakel past ons werk ook in het paradigma van de briljante eighties, waar kwaliteit en no nonsense geëist wordt en waar, opnieuw, een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen high

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
De pop wordt het paradigma van een abstracte esthetiek, die zich bevrijd heeft van de mens en van diens opdringerige aanwezigheid in de kunst

Nr. 44, Februari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • De weg is deel van de bestemming
De broosheid van deze positie' vraagt om een kritiek die van kunst houdt, die kunst verdedigt, die haar helpt een publiek te vinden en die daarom haar nieuwe paradigma's keer op keer naar dat publiek...Theater, schrijft Stefan Hertmans, is 'iets wat we alleen kunnen begrijpen door erbij te zijn'. Theater is dus per definitie fragiel, onaf, altijd 'de eerste keer'. Ook dit paradigma vraagt...Het eerste paradigma - de broosheid van een spel dat een publiek zoekt - houdt in dat de intenties van de kunstenaar de stuwende kracht zijn in het tot stand komen van een voorstelling

Nr. 44, Februari 1994 • Rudi Laermans • Niets dan schone schijn en ijdel spektakel?
Er bestaat onder choreografen wel degelijk zoiets als een domme doxa, een vanzelfsprekend geachte en daarom haast nooit gethematiseerde consensus in dissensus, vergelijkbaar met paradigma's in de

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Patrick Allegaert • Ontevredenheid is wat ons bindt
Oude paradigma's hebr ben afgedaan...Men weet dat de paradigma's, maar ook de werkmethoden van politiek, economie en planologie hebben uitgediend

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
Ja, ik weet het wel: het paradigma van stedelijkheid dat het kunstenFESTIVAL- desArts hanteert, gaat de problematische context waarin de Martini werd neergezet niet

Nr. 59, Maart 1997 • Rudi Laermans • Kunst, Hedendaagsheid, Techniek
Aangewezen is veeleer die naïeve en tegelijk lucide houding die de lof op Godards Vorever Mozart combineert met een eresaluut aan de Terminator-sevie: heel verschillende paradigma's, ongetwijfeld

Nr. 63, Maart 1998 • Bart Eeckhout • Hiphop na de hype
Modus Sommige verdedigers van de hedendaagse dans schatten hiphop laag in omdat ze die enkel beoordelen vanuit hun eigen, beperkte paradigma

Nr. 64, Juni 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Kwantumtheater
Ik kon zijn opvatting over theater kaderen in het algemene archetypische paradigma van de kwantummechanica: je vertrekt van een situatie met een systeem waar je een meting op uitvoert, maar door het...dat boek over 'emotionele intelligentie': omdat emoties eigenlijk verdoemd zijn, tracht men ze te recupereren door ze 'intelligentie' te noemen; hetzelfde paradigma blijft gehandhaafd; in feite zou er

Nr. 64, Juni 1998 • Pascal Gielen, Kurt Vanhoutte • Theatermakers, biologen, Annemie Neyts en andere bricoleurs
Zo bleek de coup van Sokal bij nader inzien vooreerst gemotiveerd door een interne strijd tussen wetenschappelijke paradigma's. 'Wie denkt dat de wetten van de wetenschap sociale conventies zijn...De explosieve vaststellingen van dit paradigma zouden overigens ook voorbij de grenzen van de wetenschap voelbaar worden

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Samenvallen met wat je denkt
dat geen poging om het oude paradigma van het theater - binnen een bepaalde tijd en ruimte 'doen alsof' -zowel naar de acteurs als naar het publiek toe te actualiseren en uit zijn voegen te halen

Nr. 66, December 1998 • Veronique Patteeuw • De tijd van de muziek
De Cauter: Het zijn twee paradigma's. Vandaag spreekt men veel over wereldmuziek: geen commerciële muziek, maar een soort mengvorm met verschillende invloeden

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • Twintig jaar Kaaitheater: een kleine sociogenese
De Vlaamse overheid hanteerde dan ook het paradigma van welzijnsbeleid om een kunstenpolitiek te voeren

Nr. 71, Maart 2000 • André Lepecki • Wakker worden!
complex genoeg om de conclusie toe te laten dat The Last Performance de eerste performance is van een tot dat moment onbekend paradigma in de dans

Nr. 71, Maart 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Aantekeningen omtrent geheugen en lichaam, traditie en...
de USA werd met de intrede van de moderne en postmoderne dans een nieuw credo - te vergelijken met een nieuw paradigma in de wetenschap - geïntroduceerd: elke beweging, elk soort lichaam, elke methode...De moderne en postmoderne dans vertrekken van een paradigma van grote vrijheid waarbinnen improvisatie met gemak geïntegreerd kan worden of zelfs een essentieel bestanddeel is; improvisatie niet enkel...bijvoorbeeld het project Crash Landing van Meg Stuart en co). In haar bekende boek Terpsichore in Sneakers beschrijft Sally Banes de zeven hoofdlijnen van het nieuwe paradigma van de moderne dans

Nr. 71, Maart 2000 • Roel Verniers, Rudi Laermans • Allemaal Indiaan: verhevigde realiteit of emo-terreur?
ideologisch dominant paradigma volgt...Het is geweten dat het vrijwel onmogelijk is buiten de valenties van zulk paradigma te denken...Wie alsnog een ontsnappingspoging waagt, loopt het gevaar door zijn leermeester-in-paradigma neergesabeld te worden

Nr. 73, Januari 2000 • Hugo Haeghens • Het in kaart brengen van het efemere
een zelfde paradigma

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Ondanks hun niet-aristotelische dramaturgie blijven Brecht en zijn talrijke navolgers 'gevangenen' van het dramatische paradigma...67) Lehmann volgt de mogelijkheden en ontwikkelingen van een niet-dramatisch paradigma van de historische avant-garde van het begin van de eeuw over de neo-avant-garde van de jaren zestig tot...theater', zij het dat deze laatste term de spanningsverhouding met het 'dramatisch' paradigma articuleert

Nr. 76, Maart 2001 • An van Dienderen • Het lichaam - site voor de antropologische...
Het artistieke paradigma dat onveranderlijk in het westen lijkt te worden geïnstalleerd, ontkent invloeden van andere culturen of minimaliseert deze door ze tot ‘etnische’ kunst te


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK