Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


31 document(en) met "onmisbaar" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
De regisseur moet ze niet enkel hun interne ritme bijbrengen, maar vooral het ritme van het geheel De gecontroleerde techniek van de acteur is op elk moment noodzakelijk en onmisbaar; tegelijk is deze

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Het bekijken van kwaliteitsvoorstellingen is onmisbaar voor de artistieke verrijking, maar daarnaast moet men, meer dan nu' het geval is, in de leer kunnen gaan bij de grootsten van vandaag: pas dan

Nr. 9, Januari 1985 • Jacques Franck • Naar de bronnen van Béjarts kunst
Men vindt er de drie voornaamste bronnen terug van Béjarts danskunst -- muziek, poëzie en theater-- en zijn grote spirituele bekommernis, onmisbaar om hem als mens en als kunstenaar te kunnen

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Dit alles in een goed ogende lay-out met heel veel groot afgedrukte foto's. Daarnaast is er een redactioneel gedeelte dat even onmisbaar is om meer te weten over de specificiteit van dit

Nr. 11, Juni 1985 • (advertentie)
manifeste gebrek aan ko heren te, publieke oordeelsvorming (inzake mediabeleid)' 'een onmisbaar element in de hele discussie' (Knack) Met bijdragen van Luc Boone, Herman Balthazar, Dirk Tiele

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
Net als de reclamecaravaan bij een wielerronde is er rond het festival een hele kermis opgezet met lezingen, workshops, een tentoonstelling en (onmisbaar) een nachtprogramma

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De verzorging van het theatergeheugen is belangrijk en onmisbaar: de theatrale tijdruimte is vergankelijk, de continuïteit ervan dient verzekerd te worden in documentvergaring, informatieverzameling

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Hoe onmisbaar is de Raad van Advies voor de Toneelkunst

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Wat de zo onmisbaar geachte machinerie betreft, laat ik het volstaan te verwijzen naar een kritiek van Théo-phile Gautier uit 1838

Nr. 31, September 1990 • Mark Deputter • EEN LEGE PLEK OM TE BLIJVEN
De flexibele omkadering die de jonge werkplaatsen boden, bleek een vruchtbaarder omgeving en werd snel bijna even onmisbaar als de artistieke inbreng

Nr. 32, December 1990 • (advertentie)
Omstreden, onmisbaar Reeds nu 2e druk Prijs ƒ 19,50 Bestellen bij: Ned

Nr. 41, April 1993 • Tom Blokdijk • Hoezo repertoire?
Want kunst mag dan onmisbaar zijn in een mensenleven, maar om dat te kunnen wezen moeten de mensen daar wel kennis van nemen

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
Ze blijken vóór alles individualisten: het bij theater zo onmisbaar teamwork ligt hen niet

Nr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Hoge eisen uit eerbied
totale negatie wordt alles wat we tot hiertoe onmisbaar hebben geacht, de ijle lucht ingezogen: 'n sluitend stuk, 'n gesloten spektakel, 'n passieve zaal, 'n begrensde scène

Nr. 50, Juni 1995 • Erwin Jans • Out, out, brief candle
Zij brengt allereerst mee het historisch besef, dat wij nagenoeg onmisbaar kunnen noemen voor ieder die dichter wil blijven na zijn vijfentwintigste jaar; en het historisch besef brengt mee een

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
verantwoorde presentatie immers als onmisbaar beschouwd). Dat 'repertoire' al in het verleden genoegzaam werd ontmaskerd als een uitgewoond begrip wordt gemakshalve vergeten

Nr. 58, December 1996 • De redactie • Redactioneel
zijn rede bij de opening van het Theaterfestival 1996 onderstreepte minister Luc Martens uitvoerig de noodzaak en de onmisbaar- heid van een instituut als het vti

Nr. 60, Juni 1997 • Ronald Geerts • Dictionnaire du théâtre van Patrice Pavis
Onmisbaar omdat het een uniek theaterlexicon betreft; uniek omdat het de nieuwsgierigheid kan bevredigen van zowel de doorwinterde theaterwetenschapper als de geïnteresseerde theaterliefhebber...Het maakt deze Dictionnaire du théâtre onmisbaar...Hoewel, eigenlijk is de permanente aanpassing onmisbaar en zouden in elke theaterbibliotheek de (voorlopig) drie versies broederlijk naast elkaar moeten staan

Nr. 60, Juni 1997 • Bart Meuleman • Jukebox
waren - zo begrepen we - onmisbaar geworden in het maatschappelijk debat over cultuur economie, moraal en kritische burgerzin

Nr. 62, December 1997 • Eric De Kuyper • De zin van een anachronisme
Het is die paradox die me zinvol, ja, uniek en onmisbaar lijkt


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK