Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "maakwerk"Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
De Clemenza is dan ook een opera gebleven die zelden wordt opgevoerd, want, zo is de gangbare opinie, het is tweederangs maakwerk

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Ook Superman leek mij weliswaar professioneel, maar toch fantazieloos maakwerk, uitdrukking van die bijna chronische malaise die er op artistiek vlak binnen jeugd- en kindertheater heerst

Nr. 12, Januari 1985 • Pol Arias, Jef De Roeck, Klaas Tindemans,... • SEIZOEN 1984-1985
Wat betekenen superlatieven in een tijd: waarin -meestal - absolute dieptepunten verijdeld worden door handigheid en maakwerk; waarin - meestal - absolute hoogtepunten verhinderd worden door gebrek

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Vanzelfsprekend mikken niet alle produkties recht in de roos (de museumvoorstelling van De Vader, het maakwerk van Claus (Blindeman) maar de artistieke risico's die men geregeld neemt verdienen

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • De Glamour en Glitter van het Vlaamse...
Succes wordt dan een finaliteit op zich; onder druk van een grote publieke belangstelling verwatert technische vaardigheid maar al te gauw tot maakwerk

Nr. 33, Maart 1991 • Sigrid Bousset • Wim Vandekeybus : Lichamen in vrije val
Zoals het maakwerk van de geluidspatronen wordt getoond, zo worden in elke produktie ook de formele structuren van de bewegingen blootgelegd, zien we hoe decors worden gemonteerd en gedemonteerd, hoe...beklemtoning van het proces, het maakwerk, impliceert geenszins dat er geen afgewerkt produkt wordt getoond : anders dan volgens het work-in-progress-principe, maakt het creatieproces een intrinsiek...Projectielen Het maakwerk heeft een eigen wetmatigheid, met herkenbare regels, vastgelegde afspraken tussen de betrokkenen, taakverdelingen

Nr. 40, Februari 1993 • Gunther Sergooris • Wantrouw heersers die verheerlijkt worden
De kwaliteiten van dit werk, als ze er al zijn, kwamen niet aan de oppervlakte: effectvol maakwerk, maar zonder aansprekende figuren en de dramatische adem die typisch is voor de grote Verdi

Nr. 59, Maart 1997 • Rudi Laermans • Kunst, Hedendaagsheid, Techniek
kunnen er dus niet langer omheen: Kunst is wezenlijk een pre-hedendaagse, ambachtelijke praktijk, en ieder kunstwerk is als zodanig menselijk maakwerk, geen technologisch gemedieerde constructie

Nr. 67, Maart 1999 • Rudi Laermans • Generaties: een verhaal met een moraal
Natuurlijk zijn die verschillen altijd ook sociaal maakwerk, een kwestie van interpretatie en betekenisgeving

Nr. 71, Maart 2000 • Martin Nachbar • Herinnering en disciplinering van het lichaam
Het suggereert restauratie, terwijl het om maakwerk gaat

Nr. 76, Maart 2001 • Nezha Haffou • De vrouwelijke figuur in Azetta
Vele andere vormen van ‘dépassement’ deden zich voor: een anonieme en als collectief maakwerk gepercipieerde kunst kreeg de toestemming om zich als individuele kunstwerken te presenteren

Nr. 98, Januari 2005 • Marianne Van Kerkhoven • Het ideale stuk
Formats’ krijgen meer en meer vaste voet aan de grond; het vruchtbare zoeken komt in het gedrang; er ontstaat een verschil tussen maakwerk (en ik bedoel dit niet als een waardeoordeel maar als een

Nr. 112, Juni 2008 • Ivo Kuyl • De tragische kant van de komedie
Gaat het hier niet om al te makkelijk maakwerk dat slechts inspeelt op het goedkope lachsucces...Zo worden de vaudevilles van Feydeau door velen als goedkoop ‘maakwerk’ beschouwd in vergelijking met de komedies van Shakespeare en Molière


Development and design by LETTERWERK