Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


260 document(en) met "lezing" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Antwerpen) een lezing over 'Postmodernism in the American Theatre'. Tn 1972 ontmoette ik in India een vrouw, The Mother of Pondicherry, die, naar haar omgeving geloofde, onsterfelijk was...Richard Schechner zijn lezing...Inpikkend hierop verwijst Schechner naar zijn ophefmakend artikel The Decline and Fall of the (American) Avant-Garde (lezing C.E.T

Nr. 1, Januari 1983 • Paul De Bruyne • Het Gezelschap van de Witte Kraai: Romeo...
De produktie lukt in het afbreken van de romantische lectuur van de tekst, maar faalt in de sprong zelf een positieve lezing te presenteren

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Ze lijkt dus wel de klassieke lezing van vandaag te worden...Zulk een lezing stelt natuurlijk problemen voor de laatste scène, één van Shakes-peares meest romantische momenten...Vragen Deze erg boeiende lezing van het stuk roept natuurlijk een paar vragen op

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
revolutionaire spiegelfunctie en biedt het geen andere lezing, geen inzicht en vooral geen alternatieven voor de grote samenzwering, het grote verhullingsmechanisme van deze samenleving...Dat Goethe een hoogst twijfelachtig toneelauteur was, weet eenieder sinds Decortes montering van Tasso, maar daar vloeit die conclusie "en passant" uit de montering voort, uit de lezing en de...Nee, want het is hem monddood maken in plaats van er een lezing van te bieden die onthullingen doet over theater en maatschappij vandaag - een consequent politieke lezing dus, en die de auteur en zijn

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
de lezing van Decorte is het duidelijk waar de tekst dood blijft

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Hamletmachine, Kwartet, Hartstuk). Dit seizoen stond De Opdracht op het programma van Arca en reageerde HTP met een lezing...Voor alle duidelijkheid, De Opdracht van Het Trojaanse Paard is geen voorstelling maar een lezing, een minimaal geënsceneerde lezing: vier mensen lezen het stuk, tekstboek in de hand, in een decor dat

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
De tekst wordt sec gespeeld en aanvankelijk lijkt het wel een lezing

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
een sluitende lezing

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Hij heeft immers reeds een erg intrigerende lezing van Cymbeline geboden...Dit is een ironische lezing die de spanning binnen de tekst erg duidelijk maakt, en dit doet door op eenvoudige, onsubtiele elementen te wedden

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Hij heeft immers reeds een erg intrigerende lezing van Cymbeline geboden...Dit is een ironische lezing die de spanning binnen de tekst erg duidelijk maakt, en dit doet door op eenvoudige, onsubtiele elementen te wedden

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
De muziek van Janacek is dus op zichzelf een bepaalde lezing van een literair gegeven...Nu alle bekende stukken van de romantische klassiekers een eigentijdse lezing hebben gekregen, is het tijd voor fragmenten en onspeelbaar geachte teksten

Nr. 4, September 1983 • Luk Van den Dries • Heiner Müller Den Haag Avignon
Met wat doeken en een houten vloer geven zij een zeer heldere lezing van het conflict tussen Philoktet, Odysseus en Neoptolemos

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Reeds twintig jaar heeft elke moderne lezing van zijn teksten de donkere zijde van de teksten beklemtoond...De vraag is of dat de lezing van Strindberg verrijkt

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Dario Fo bij Mistero Buffo) of met een actuele lezing van klassieke auteurs (b.v...Die klassieke inspiratie is, zowel aan de oppervlakte als bij een structurele lezing, opvallend aanwezig bij Luk Van Brussel

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Reeds maanden voor de lezing begon, had hij zijn ontwerp op papier staan; zelfs de ruimtelijke indeling, m.n...Om te improviseren was er toen in het spel weinig plaats; iedere repliek had haar intentie in het kader van zijn concept, dat reeds aan het einde van de lezing - en het waren zeer lange periodes van

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Er zit zoveel onuitsprekelijks in. Dan komt de lezing: na drie kwartier werd iedereen geëmballeerd tot en met

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
zijn regie heeft Frans Maas dit concept van een lezing (een zegging) behouden

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Ik ben dus gaan zoeken naar een lezing die afstand doet van de symbolische sfeer...dat Mélisande altijd "un petit être mysté-rieux, comme tout Ie monde" is, klinkt dat nu als tragische ironie (bij de gewone lezing klinkt het gewoon irritant). Als we het concept van Delvaux...Dat zou niet erg zijn als daaruit een kritische lezing van de tekst zou ontstaan, maar daar is niets van aan: het probleem Mélisande - één van de weinige gelukkige dramaturgische invallen van

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Deze associatie maakte meteen een heldere politieke lezing van de enscenering mogelijk: de oude feodale structuur wordt vervangen door de kapitalistisch-rationalistische ordening, waarin de macht niet...Gecombineerd met de bandopname van een Hitlertoespraak in het begin van de voorstelling plaatste deze lezing echter een zodanige hypotheek op de interpretatie dat andere interessante lezingen

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Deze 'eenvoudige' lezing van de tekst heeft meteen ook de sterkste produktie opgeleverd die Pol Dehert voor Arca heeft gemaakt...geven tot een interessante lezing van Racine


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK