Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "kristeva"Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
en andere hiërofanten (Kristeva, Deleuze, Guattari, Lyotard). Blau heeft met deze Franse literaire filosofen zijn moeilijke schrijfstijl gemeen die bol staat van de paradoxen en

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
en andere hiërofanten (Kristeva, Deleuze, Guattari, Lyotard). Blau heeft met deze Franse literaire filosofen zijn moeilijke schrijfstijl gemeen die bol staat van de paradoxen en

Nr. 30, Juni 1990 • An-Marie Lambrechts • "Wie wat vindt heeft slecht gezocht"
Irigaray, Kristeva, Lyotard

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
Klaas Tindemans gaat, aan de hand van Kristeva's De vreemde in onszelf, op zoek naar tegengif voor xenofoob nationalisme en artistiek maoïsme...Pragmatische mystiek Julia Kristeva schrijft het ontstaan van het Duitse nationalisme voor een deel toe aan de lutheraanse cultuur, die gekenmerkt wordt door een pragmatische mystiek, leidend...Kristeva gelooft in de roeping van de psychoanalyse én van de kunst als nieuwe horizonten, die het vacuüm, ontstaan door de 'dood van God', kunnen opvullen: de betekenisgevende 'arbeid' aan de

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Dit is geen beschrijving uit Shakespeares stuk, maar een passage uit Julia Kristeva's boek De vreemdeling in onszelf...Zo verbindt Julia Kristeva in haar boek De vreemdeling in onszelf onze houding ten opzichte van de vreemdeling met het thema van de dood van God: 'De vreemdelingenkwestie wordt gesteld wanneer een

Nr. 44, Februari 1994 • Marleen Baeten • Doink!
Kinderen zullen weer maar eens het idee krijgen dat poëzie per definitie saai en moeilijk is. Semiotisch - symbolisch Julia Kristeva stelt dat beide modaliteiten van communicatie (via klank

Nr. 46, Januari 1994 • Marleen Baeten • Engelengezang uit de hel
Julia Kristeva heeft het in navolging van Freud over een 'verontrustende vreemdheid' die ontstaat wanneer de grenzen tussen fantasie en werkelijkheid vervagen...Dat 'andere' is - nog altijd volgens Kristeva - in wezen altijd terug te voeren tot verdrongen processen en representatieve inhouden die niet langer noodzakelijk zijn voor het eigen genot, zelfbehoud...Murx... sluit nauw aan bij wat Kristeva een "ethiek van respect voor het onverenigbare" noemt

Nr. 53, December 1995 • Sigrid Bousset • Moedervlekken op de ziel
Julia Kristeva, Soleil noir, dépression et melancholie) Das Stück mit dem Schijf reveleert een schoonheid die zich afspeelt tussen het verlies en de poging greep te krijgen op het verlorene

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Anna Luyten • Alice in Wonden-land
Die dag had ik de Franse filosofe Julia Kristeva nog eens herlezen...kwetsbaarheid van een weekdier', schrijft Kristeva

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
Het citaat komt uit Les nouvelles maladies de l'âme (1993) van de Franse filosofe Julia Kristeva...Met Kristeva ziet hij de psychose als dè ziekte van deze tijd...Samen met zoveel andere 'melancholische' denkers uit deze tijd stellen Kristeva en Vuyk hun hoop op de kunst en de geschiedenis om het innerlijke te herstellen: de kunst omdat ze een oefening, een

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Lacan, Kristeva, Levinas, Nancy

Nr. 74, December 2000 • Christian Metz, Rudi Laermans • 'Ik ga naar de film'
Eind jaren zestig en, vooral, begin jaren zeventig schoven nogal wat toonaangevende Franse semiotici, zoals Roland Barthes en Julia Kristeva, een heel eind op in de richting van de psychoanalyse

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Buyck • Kazungu, de metis
Het gaat om een complexe daad – zoals de daad waarover de Griekse mythe verhaalt, maar bewerkstelligd door wat Kristeva omschrijft als een ‘innerlijke revolte’, of wat Antjie Krog verstaat onder...Detienne & Vernant, Les ruses de l’intelligence, la Mètis des Grecs, Flammarion, 1974 Julia Kristeva, De toekomst van een revolte, Boom Essay, 1999 Antjie Krog, Country of my Skull, Vintage, 1999

Nr. 75, Maart 2001 • Clara Van den Broek • Een Waaslandwolf in Toneelland
Dat laat zich omschrijven als een onophoudelijke, repetitieve betrachting om de semiotische orde (Kristeva) te penetreren via de symbolische orde en omgekeerd, om beide te laten samenvloeien, op

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
ontwikkelingen binnen de moderne linguïstiek, filosofie en psychoanalyse (Barthes, Kristeva, Derrida, Lacan,...). Aan die poëzie kent hij daarom sterkere 'waarheidsaanspraken' (p. 261) toe...Dirk van Bastelaere beroept zich op de notie van 'le sujet en procès'(Julia Kristeva). Het 'processueel subject' is een subject dat voortdurend in wording is (of in 'fading', zoals Van Bastelaere zegt...Wij zijn, met een verwijzing naar het boek van Julia Kristeva, 'étrangers a nous-mémes'. We worden bewoond door de ande-re(n), door het andere

Nr. 83, Januari 2002 • Katleen Van Langendonck • De extase van de toeschouwer
De woordvoersters van de écriture féminine - Luce Irigaray, Hélène Cixous en Julia Kristeva - noemen het logocentrisme een fallo-logocentrisme: een discours waarin het vrouwelijke verzwegen wordt...Volgens Kristeva kunnen het semiotische en het symbolische niet los van elkaar gedacht worden, maar ze pleit voor meer erkenning van het semiotische...Kristeva's theorie is perfect toe te passen op de teksten van Verhelst, die doordrenkt zijn van het semiotische

Nr. 83, Januari 2002 • (personalia)
Katleen Van Langendonck is germaniste en studeerde in Parijs bij Julia Kristeva

Nr. 89, December 2003 • (advertentie)
JULIA KRISTEVA - WILBERT CORNELISSEN - ERIK BINDERVOET MANIFESTATIES IN BRUSSEL

Nr. 103, September 2006 • Anne Dekerk • Porno-drama: scènes voor pornografie
Kristeva), Das Ding (M. Heidegger, S. Freud), het punctum in het beeld (R. Barthes). Steeds gaat het om iets wat doorbreekt in het ‘volledige’: iets dat noch volledig onbepaalbaar, noch rest-loos te bepalen


Development and design by LETTERWERK