Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


920 document(en) met "komt" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Door het falen van die spelregie is het voorbarig om Als in de oorlog te bespreken in termen van 'sterke beeldtaal'; de vormgeving in decor, kostumering en belichting komt pas tot haar recht door de...van dolle, amoureuze perikelen van een individu, maar veeleer een schildering van een aantal opmerkelijk realistische situaties waarin een groep mensen terecht komt...Een en ander lijkt me voer voor speculerende linguïsten, erger nog: het komt me voor als esoterisch en navelstaarderig intellectualisme

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
En de sfeer van het NTG komt op ons over...Bij iedereen komt de trac boven...Het komt me voor dat mensen van het theater mekaar graag recht doen

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Wambacq • Is dit nog ballet, is het al...
Eerder komt het aan op wat verteld wordt, dan op hoe men het vertelt

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Is dit nog ballet, is het al...
Volgens Gordon is Anne Teresa De Keersmaeker op het vasteland de meest beloftevolle choreografe in de 'minimal dance'. En Time Out voegt eraan toe: 'Ze is nauwelijks 21, komt uit België, is niet

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
de plaats komt iets als een naar binnen gekeerde hysterie...Dan komt het ook niet over bij het publiek...nieuwe produktie komt er vast en zeker

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
Dashs boek komt geenszins over als een feministisch pamflet maar vormt een evenwichtige studie geargumenteerd met citaten uit Shakespeare, Simone de Beauvoir, John Stuart Mill, Kate Millett en

Nr. 1, Januari 1983 • Pol Arias • KNS Antwerpen: De Storm
Uit de zwarte achtergrond van de scène komt een indrukwekkend ijzeren gevaarte met zachtblauwe lichtbakens naar voor geschoven

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
Regelmatig, als iets hem niet zint, komt hij tussenbeide: hij moeit zich met de spelers of richt zich tot het publiek ter verklaring van enkele al te bruuske verhaalwendingen : "We spotten weer met

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Indien de toeschouwer op zoek is naar een personage waarop hij zijn gevoelens van identificatie en medeleven kan projecteren, komt hij tot het besluit dat er voor deze gevoelens geen plaats...Uit het stuk", zegt hij, "komt een vrij somber wereldbeeld te voorschijn...het personage komt helemaal niet uit de verf: als vader van Jessica - nochtans een erg belangrijk element in het verhaal - blijft Tuinman helemaal afwezig

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Maar het resultaat hiervan komt archaïsch over...Er komt geen onverwachte herkenningsscène die Richard en zijn stuk op een hoger niveau tilt

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Een spinachtig wezen komt de met wit zand bestrooide ruimte ingerold...De dansante uitdaging uit het buitenland, is nog niet beantwoord, maar het is wel met spanning uitkijken of er een antwoord komt en hoe het dan zal klinken

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
De Complexen' als een circusnummer, de muziek klinkt luid en vlot, daarbij komt Luis P. Layag met commentaren in het Filippijns). Het motief van het tonen De dansers stellen zich...Ze zoekt een logica die niet uit het intellect komt, maar die aanvoelt...Deze papiertjespatience komt nooit uit, maar soms ontstaan reeksen die wel zinvol zijn

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
De erfenis van mijn moeder komt me toe en ik wil graag voor hem helpen zorgen...Het lijkt wel of je uit een kamp komt, een slag waar het geweld regeert, de vuist beslist...En als de zuster van Urbino komt, komt ze haast even goed om jouwentwil als om haar broer en zuster

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Het komt er kort op neer dat keizer Titus Palestina veroverd heeft en daar verliefd geworden is op Berenice...Als Titus dus terug naar Rome komt, besluit hij om zijn geliefde terug te zenden...Het komt er op neer dat ik de schouwburg niet aanvaard als een gegeven ruimte

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Er moet enige reden bestaan waarom een tijdschrift over theater in Vlaanderen thans noodzakelijk is. Omdat er geen is en er nu een komt ? Dat volstaat me niet...Vanuit de freudiaanse schouwburgholte komt de betere toeschouwer al vanzelf tot weerstand en weerzin

Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
Duik zorgeloos de vakantie in. Voor u valiezen en reiskoffers pakt, komt u best eens langs bij de KB

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Ik wil dit nader verklaren aan de hand van de diverse artikels en daarbij stellen dat mijn kritiek niet zozeer hun inhoud betreft, dan wel wat voor die inhoud komt, m.n...Met zinnen als "Arca komt af en toe aardig om de hoek kijken", kan men echt niks doen...Engelen: een verzameling van feiten, waardevol voor een ooit nog eens te schrijven geschiedenis van het Vlaamse theater; en een brief van Achilles Gautier aan een beginnend toneelschrijver: deze brief komt

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Vanaf dat moment krijgt ook het begrip "kwaliteit" een kwalijke betekenis, omdat het label gehanteerd dreigt te worden voor alles en om het even wat vanuit de zijlijn komt en dus in letterlijke...eens een SERIEZE polemiek op gang komt

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Het artistiek risico wordt niet geschud: Epigonentheater, Karnaval, Peloeze, Guido Lauwaert en De Sluipende Armoede komt men haast alleen in de nieuwe centra tegen...Tenzij de overheid ter hulp komt

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
komt er in Berlijn een gebundelde presentatie van Nederlandse beeldende kunst, architectuur, podiumkunsten


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK