Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


30 document(en) met "irrationele" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
La Clemenza schrijft zich aldus in de ruimere thematiek van Fotoreeks Oliver Herrmann Mozart in. Hij plaatste het irrationele vrouwelijke ook in Die

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Tegenover de klassieke eenheid van handeling, geordend door de rationele compositie, wordt hier de eenheid van ritme gesteld, met als ordeningsprincipe, het irrationele leven, "als immanente beweging

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Botho Strauss wijst op de gevaren van het irrationele

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
irrationele veld...Het irrationele is wat eigen is aan de kunst

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Suz/o/Suz ('85). Opnieuw bouwt de voorstelling op de paradox tussen de ogenschijnlijk irrationele fysieke pu-blieksprovocatie en de achterliggende, streng gestructureerde, theatrali-teit

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
zijn eigen 'irrationele' code, zet de taal op zijn kop en geeft er nieuwe betekenis aan (zie ook Down by Law). Onder de pletwals van scenografische hoogstandjes houden de acteurs zich nauwelijks

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
De hefboom voor deze zoektocht is de herinnering, voor zover ze niet op de principes van de orde en de rede terugvalt, maar "openingen (scheurt) op zoek naar de wereld van de onrede, het irrationele

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
De confrontatie Bazarow-Anna is de scharnier van de voorstelling, want hier geraakt de materialist voorgoed in de greep van het irrationele

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
Maar precies deze irrationele natuur - die bij romantici als Novalis fundamenteel 'humanistisch' blijft - stelt de zelfbewuste mens in staat het vreemde in de ander, bij een ander volk, naar waarde te...irrationele) betekenis gaf, geeft Freud de onbekend gevaarlijke diepten van de eigen ziel een zin: opnieuw opent er zich een doos van Pandora...De 'verontrustende vreemdheid': dat is de irrationele angst voor de vreemdeling, de vreemdeling die alleen maar betekenis krijgt als projectie van onlust (het zondebok-mechanisme). Deze vreemdheid

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
De prijs die voor die ontkenning betaald wordt, is die van een irrationele angst voor wat buitengesloten wordt...haar angst plooit de gemeenschap zich op haar eigen territorium dicht en ontwikkelt een obsessie voor 'zuiverheid', die gepaard gaat met een irrationele haat voor alles wat vreemd en anders

Nr. 45, April 1994 • Hugo Durieux • Het zachtjes breken van een takkenbos
sterk emotionele en irrationele kunstvorm

Nr. 53, December 1995 • Geert van Istendael • Doordringen tot het tragische
Dankzij het irrationele is 1989 mogelijk geweest...Hij is namelijk blind voor tragiek, blind voor het irrationele

Nr. 59, Maart 1997 • Christoph De Boeck • Politiek theater?
kan je tegen irrationele structuren enkel reageren door zelf over te schakelen naar een irrationele strategie

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
grotesk-carnavaleske kritiek of Peter Sloterdijks vrijpostigheid een irrationele tegenspeler is geweest voor de rationalistische, later 'cynische' dominanten in de westerse verbeelding

Nr. 63, Maart 1998 • Barbara Baert • De kleuren van de geest
Het lijdt geen twijfel dat de wetenschappelijke marginaliteit van de Moresca samengaat met het irrationele, wilde en fragmentaire karakter van deze iconografie zelf

Nr. 66, December 1998 • Stephan Moens • Is er een toekomst voor de opera?
integendeel een onovertroffen meester is in het raken van onze irrationele zwakheden: liefde, jaloezie, verlatenheid, teleurstelling, angst

Nr. 66, December 1998 • Erwin Jans • De eeuwige oorlog
De beschaafde, verlichte burgerlijke samenleving bestrijdt alle uitingen van gewelddadigheid en beschouwt geweld als haar irrationele 'buiten'.(6) We proberen het geweld een plaats te geven

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
Ten tweede mag theater niet inspelen op de irrationele impulsen van de toeschouwer, maar moet het een beroep doen op zijn kritisch-rationele vermogens

Nr. 73, Januari 2000 • Tone Brulin • TERUG NAAR DE BRON
Mijn vertrouwdheid met het surrealisme en begrip voor het irrationele hebben zeker geholpen

Nr. 75, Maart 2001 • Peter Brook • Op zoek naar honger
dit alleen maar een vorm van neo-surrealisme, een cultus van het irrationele


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK