Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


62 document(en) met "intrige" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pol Arias • KNS Antwerpen: De Storm
De intrige is vrij schraal, zeker wanneer we het stuk vergelijken met de rest van zijn oeuvre

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Ze zet een intrige op waarbij ze Sextus gebruikt: deze is niet alleen smoorverliefd op haar, maar is ook nog de beste vriend van de keizer

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • Clavigo
De intrige is ontleend aan de toen pas verschenen memoires van Beaumarchais, die daarin vertelt hoe hij naar Spanje reisde om er zijn zuster te wreken, die door haar verloofde in de steek was gelaten

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Een tot uiterste eenvoud herleide intrige aan een Italiaans hof: een vorst, een dichter, een hoveling, twee vrouwen

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Het verschuiven van de intrige in de tijd is mogelijk, zegt Cloos, omdat het probleem inherent is aan het economisch systeem waarin we leven

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Wat is dan die intrige...Dat de intrige ook meteen model staat voor een kleinburgerlijk gedrag dat zich met hypocrisie, oneerlijkheid en 'foefelarijen' tracht staande te houden, wordt nauwelijks ontsluierd

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Die macht is zijn doel (gemarkeerd door een witte kring op de vloer) en zijn middel is de intrige...Ingel is niet meer dan een zetstuk in Saemunds intrige...het synthetische drama van Starkadd, mondt uit op een burgerlijk intrige-drama

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
smeedt een hemeltergende intrige een aanslag op mijn geestelijke en lichamelijke integriteit ik ben gekwetst en de gekwetste mannelijkheid laat

Nr. 12, Januari 1985 • Marijke Caris, Geert Opsomer • Vol verwachting klopt ons hart: Een blik...
Het is wellicht niet toevallig dat uitgerekend dit stuk bij het NTG werd geridiculiseerd tijdens de opvoering van Claus' Hamlet). Voorts wordt de klemtoon gelegd op de vrolijke intrige en de

Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Sam Shepard
een woord als "verloren". Binnen de intrige van het stuk werkt dit misleidend in verband met het centraal familiegeheim van het begraven ongewenste kind

Nr. 13, April 1986 • Geert Opsomer • "Frans Franz" en "Alles Liebe"
Waar Lope de Vega de liefde wondere gaven toedicht en de intrige gebruikt als middel om de mensen aan het lachen te brengen, gebruikt Perceval de vaudevilleintriges om aan te tonen hoe zielig en...de intrige

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Het resultaat is een verrassende voorstelling, een heerlijk chaotische tekst - alleen de laatste scènes, waarin alles op de romantische intrige van de hoofdpersonen gericht is, werken dramturgisch

Nr. 14, Juli 1986 • Peter De Jonge • Dansfestival De Beweeging
Hij bespiedt zijn acteurs en actrices en de zich tussen hen afspelende intrige, een intrige die hij genereert door bijvoorbeeld een voorhang weg te schuiven, waardoor het aanhoudende geschrei van een...Deze intrige loopt echter stuk...Ook tussen de dame in de zwarte jurk (Ria De Corte) en de heer in het witte pak (Johan Grymonprez) ziet hij geen intrige ontstaan, hoewel alles voorzien was: een salonsituatie (twee stoelen en een

Nr. 14, Juli 1986 • Johan Thielemans • La Finta Giardiniera, de voorstelling
vermomd als de vindingrijke tuinjongen Nardo, bemint Serpetta..." Zo vat Berhard Paumgartner de intrige samen in zijn Mozart (Prisma 1958, p. 157). Zijn commentaar is: "Met de grootste ijver en met een

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Decorte verwijt Ibsen dat hij in zijn drama-met name in Hedda Gabler, maar van zijn ander werk kan je dat met evenveel recht beweren-een "ziekelijke drang naar intrige" vertoont...Ieder ander regisseur, die tot hetzelfde besluit komt (na een geduldige analyse, wat ook Decorte zal gedaan hebben) zou ofwel proberen die intrige scenisch te ontrafelen, ofwel zou hij de plot...Bij Decorte gaat het ook om psychopaten - die echter niet gefrustreerd, maar alleen ziekelijk onnozel zijn-maar hij heeft geen intrige nodig: dus geen verwikkelingen meer

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Het gespannen volgen van de intrige verhindert in geen geval dat je geniet van de muzikale intermezzi (zang begeleid op zelf geconstrueerde muziekinstrumenten), het uitstekende acteren, het sober

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Eén kwaliteit moet men deze voorstelling zeker toedichten: ze slaagt erin dit ingewikkelde verhaal van moord en doodslag helder te vertellen, wat gezien de complexe intrige, de vele namen erin

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
gewichtig klinkende platitudes, meestal een scherp te-gengewicht: het zondagnamiddagtafereel in Tars/zan, de thriller-intrige in Franslz relativeerden een moraal, die overigens precies hierdoor geen moraal kon...Over de dorpen - Foto Luk Monsaert De intrige van Über die Dörfer is erg eenvoudig...De intrige van het stuk zou vrij eenvoudig te volgen zijn, zelfs bij een snelle lezing, ware het niet dat de Discordianen voortdurend gewild de aandacht vestigen op het feit dat er geciteerd wordt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
Calvino vertelt over de maan die ooit werd aangetrokken door de aarde, maar weeft er ook een hele intrige tussen

Nr. 24, December 1988 • Hilde De Vuyst • OTTONE
Toch blijft Ottone, Ottone vrij dicht bij het verhaal van L'incoronazione aanzitten, een ingewikkelde intrige waarvan de spil gevormd wordt door Nero, die, om zijn geliefde Poppea tot keizerin te...slaagt De Keersmaeker erin het intrige te vertalen in een snijdende choreograf ische-theatrale taal, die ver afstaat van een armtierige illustratie/imitatie van een verhaal/ werkelijkheid


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK