Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


306 document(en) met "Individuele" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Van deze historische en individuele verschuivingen merk je weinig...het radicaal feminisme, de groeiende sectevorming, of de huidige therapiegolf aan als vluchtfenome-nen, pseudo-oplossingen die de individuele verantwoordelijkheid afschuiven naar veilig-collectieve

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Alleen individuele personen kunnen lid worden; voor 1982-1983 is het lidgeld 300 fr

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Het afgelopen jaar bleek men die werkwijze te willen doorbreken en bij de meeste leden van de groep bestond het verlangen individuele mogelijkheden te onderzoeken

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Behalve het tweetal dat er werkt, zijn er in Nederland geen individuele leden bij het ITI aangesloten zoals dat b.v

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Het is een beetje onzin om de individuele verdiensten van Tone Brulin in het Welfare State-werk van 1982 te willen afzonderen...En ook de gedetailleerde timing en echte repetities die Tone invoerde waren gewoontedoorbrekend in een groep die aaneenhangt van individuele prestaties zonder tot in de details vastgelegde partituren

Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Het is een acteursconcept dat vertrekt van en zweert bij het individuele genie, dat de opvatting bijtreedt dat het natuurtalent enkel wat toegevoegde gedrags- en expressietraining behoeft...Zijn regie-impuls sijpelt dan weg in de poging de individuele persoonlijkheden van de acteurs te coördineren

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
De prinses wijst Tasso af, na een aanvankelijke genegenheid, maar een verklaring wordt niet gegeven, het zijn enkel individuele verduidelijkingen van de personages: de prinses in haar doorzichtige

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
werkfront en een verruiming van de aanpak, verliep niet zonder kleerscheuren en betekende ten dele ook een aderlating; ook individuele leden kwamen en gingen; en de adem die Mistero Buffo had geblazen, kon niet

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het NTG wil de polemiek uit de weg gaan en herleidt maatschappelijke items tot een individuele problematiek

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Daarvan gebruikt hij alle facetten in de installaties, performances, individuele stukken en theaterstukken waaruit zijn werk bestaat

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Meer algemeen was er dit jaar, net zoals in 1981, dikwijls een kwetsbare en individuele maar sociaal betrokken opstelling van de theatermaker

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Meer algemeen was er dit jaar, net zoals in 1981, dikwijls een kwetsbare en individuele maar sociaal betrokken opstelling van de theatermaker

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Een toneelopleiding is per definitie (of zou dit moeten zijn) een op de individuele student gericht leerproces, waarbij lesgevers meestal op tijd aan-de noodrem trekken...Reaklies en meningen over uw duiding omtrent de individuele gezelschappen laten we aan anderen over, maar we waren wél zwaar ontgoocheld over uw bijdrage omtrent 'GENOT V.Z.W

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Gestiek bezit nu juist het vermogen menselijke betekenis uit te drukken los van de individuele persoon

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Dit tweede luik wil geen rechtstreekse politiek bedrijven maar een aanschouwelijke oproep uitmaken om van de individuele overtuiging uit te groeien tot een 'volkse gemeenschapsdaad' (een taalgebruik

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Sindsdien wordt de benaming Folkwang Tanztheater of Tanzstudio nog wel gebruikt voor individuele voorstellingen van ex-studenten en -leraren van de Folkwangschool

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Luk Van Brussel drukt deze atmosfeer zelf zo uit: "De decadentie van het individuele en sociale denken loopt uit op een failliet: de zege van de oppervlakkigheid

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Handke gebruikt de scène om, in eerste instantie, te tonen hoe werkelijkheden, individuele en sociale, door de taal geconstrueerd worden en, daarna, in machtsverhoudingen gaan functioneren

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
De personages zijn immers geen afgeronde, individuele karakterstudies maar sociale functies zoals bij Brecht

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
Minimale stukjes tekst, brokjes bewegingen, flarden muziek creëren obsederende en bedreigende patronen die elke individuele actie doen oplossen in de omgeving, of die nu het decor, een steeds


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK