Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


406 document(en) met "ieder" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Naast dit 'Doomsday Book' zet Schechner een brief van een vriend, F. Turner, die in heftige bewoordingen stelt dat uiteindelijk ieder van ons verantwoordelijk is voor de toekomst

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
ieder geval is duidelijk dat de auteurs grootmoediger zijn dan de overwinnaars na de twee wereldoorlogen in België...Bij de programmering van een theaterjaar van een officieel gezelschap krijgt ieder stuk een krap tijdsbudget toegemeten...Walter vond het in ieder geval de moeite waard, al was het maar voor de volgende scène: Onderzoeksrechter: Gij zijt naar Duitsland gaan werken ? Acteur: Ja, mijnheer, ik moest wel, ik heb 4 kinderen

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
ieder geval zal het wel duidelijk geworden zijn dat ik het direct niet zeer erg vind als Marijnen uit Rotterdam weggaat

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
de werken van Droulers staan muziek, beweging, decor en belichting ieder autonoom in voor hun eigen spel...Hij gaat uit van de biologische noodzaak te bewegen en van het "plaisir de l'acte" dat in ieder mens leeft

Nr. 1, Januari 1983 • Gie Dermul • Agressieve tederheid
Dit als persoonlijke bedenksels achteraf, want de voorstelling onderga je en bouwt ieder voor zichzelf waarschijnlijk anders uit

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Ze onderbreekt nooit, laat ieder tot het einde fantaseren, ook als iets duidelijk de verkeerde kant opgaat...De mondaine enscenering (decor en kostuums zoals steeds van Rolf Borzik) onderlijnt nog slechts de armtierigheid van de truuks die ieder tegen eenieder uitspeelt

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Een rijk waar ieder trots gehoorzaamt, waar ieder zichzelf meent te dienen omdat hem alleen wordt bevolen wat juist is. Leonore Ik wens vurig zo'n wereld eens dichtbij te zien...Tasso Mooier is het als de ziel ons zegt, wanneer we de fijne voorzorg niet nodig hebben, Antonio Daarover moet ieder zijn gemoed bevragen want de misstap moet hij zelf boeten...Tasso Zo'n goed komt ieder niet toe naar hij wenst en wil

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Vanzelfsprekend creëert ieder die theatermensen uit beide gemeenschappen bijeenbrengt, zo'n forum

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Daarom is het nodig dat ieder dit jaar niet collectief maar individueel zijn eigen motieven tot op het bot toetst

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Debuisson Ieder terug naar zijn eigen vrijheid of slavernij...Ieder van ons moet zo koud zijn als een mes, als het sein wordt gegeven en de slag begint

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Je verwacht ieder ogenblik het uitvallen van deze sonore aarzelingen, was er niet het personage Tasso, dat door zijn natuurlijke onstuimigheid de beweging op gang houdt

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Gardenia was een prachtige vertoning geweest op het Kaaitheater, en had het enthousiasme weggedragen van ieder die van Gosch onderste boven is. Ongelooflijk maar waar

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
De acteurs zijn blijkbaar zeker van hun tekst, hij wordt in ieder geval met overtuiging gedeclameerd

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Onze theatrale waarnemingswereld - in ieder geval voorwaarde tot, wellicht zelfs bestemming van onze functie als theatertoeschouwers - bestaat nu eenmaal altijd uit wat op het ogenblik van de

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
brief te plaatsen - met dan nu de naam van die motor: Hugo de Greef - waarop ik U vervolgens in overweging zou willen geven hemzelf eens in een portret wat nader aan een ieder voor te stellen, een gedachte

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
de voorstelling zelf vormt de 'lectuur' op ieder ogenblik de maatstaf voor het bewustzijn van de relatie tussen de originele schrijfwijze en de nieuwe schriftuur...wat de uiteindelijke bestemming van ieder toeschouwer is. Dit theater is geen kopie des dagelijkschen levens; het neemt een denkbare, projecteerbare wereld tot thema en dwingt ons - uitvoerenden op de

Nr. 4, September 1983 • Luk Van den Dries • Heiner Müller Den Haag Avignon
Er zijn twee Heraklessen en drie Hamlets, Ieder probeert op eigen wijze gestalte te geven aan de verwarde monologen

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Laban, Wigman, Kreutzberg, Palucca en talloze dansers en danspedagogen hebben ieder met onderscheidene richtingen bijgedragen tot het expressionisme in de danskunst

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
JJL: "Het publiek inzicht geven in wat een toneelspeler moet doen en er in ieder geval voor zorgen dat je daar op de planken staat met een statement, dat je weet dat je dat samendoet en dat je weet

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Het ritme, waarmee ieder beweegt - de vlugge pas van de helpers, het trage schrijden van de personages - creëert, samen met de kleur van de meubels (lichte eik), een magisch moment


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK