Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


208 document(en) met "handeling" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Bij iedere scène vormt die toeschouwer het station om tot een funktioneel kader voor de dramatische handeling: het station is nooit een station...ontknoping te vertragen, de wendingen in de handeling voor te bereiden en de toeschouwer er toch mee te ve verrassen, de regels voor het juiste verdelen en op tijd aanbrengen van de toneeleffecten, de grote...vertaling: Hans W. Bakx) Taal en handeling lopen hier consequent parallel: het naast elkaar praten is illustratief voor de vastgelopen relatie tussen MAN/VROUW

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
De moeilijkheid van het gegeven schuilt hierin dat een hedendaags publiek het einde als een sprookje ervaart, ook al is de handeling gebaseerd op historische feiten

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Als in de oorlog (AKT) Foto Oosterlynck Gelezen "De Aristotelische drie-eenheid (tijd, plaats, handeling) mag dan al voorbijgestreefd, ouderwets en onbruikbaar voor het hedendaagse

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Er werd geen andere tijd, geen andere plaats, geen andere handeling gesuggereerd dan die van het ogenblik zelf

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
De handeling is nu op gang gebracht, de parodie wordt ook duidelijker: Gilis wil het dilemma zelf belachelijk maken door de inhoud van alle ernst en geloofwaardigheid te ontdoen...deze twee bedrijven is de handeling op gang gebracht, maar op een zeer verwarrende manier...Een cliché kan dienen om een karakter of handeling tot zijn essentie te herleiden en zo een diepere betekenis te openbaren

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • Clavigo
De vrij strakke handeling steunt op twee kernen: het onbestendige karakter van Clavigo en de wraakzucht van Beaumarchais

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Je kan je op die manier beter op handeling en woorden concentreren...Goethes romantisch kader, barokke draperieën zijn geschilderd, neergaat, kan het theatraal allemaal afgelopen zijn: Decorte heeft posities vastgelegd en in de handeling nergens aangegeven wat ermee...Ultiem verband In het tweede deel zouden de plannen in daden moeten worden omgezet: dit gebeurt niet in een handeling, het gebeuren blijft zuiver verbaal

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Het stuk is aldus een eerder statisch oratorio met een minimum aan handeling

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Het ontbreken van de wagen maakt het soms wel even moeilijk te weten waar de handeling plaats heeft...Op andere momenten laat het juist veel meer ruimte voor de toeschouwer om zelf een plaats van handeling te creëren...De proloog toont de handeling door het geleidelijk opbouwen van een marktplaats

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Het is toch een verrassende vaststelling dat een publiek gefascineerd blijft kijken naar twee mensen die zich wassen, wat de meest alledaagse handeling is. De voorstelling bouwde volledig de idee af

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Het is wel veelbetekenend dat deze handeling de enige seksuele daad is die zonder commentaar aanvaard wordt

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Het is wel veelbetekenend dat deze handeling de enige seksuele daad is die zonder commentaar aanvaard wordt

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Het accent ligt daarbij niet op het uitbeelden van de plaats van handeling of op de versiering maar wel op het geven van een structuur aan de regisseur die hem een maximum aan spelmogelijkheden biedt

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
De dramatische handeling is vrij eenvoudig: de Camerons, een echtpaar op leeftijd, bereiden hun definitieve afvaart naar Indië voor, ze nemen afscheid van hun vrienden maar wachten nog op hun

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Het decor is zowel oorzaak van handeling als dat het er de gevolgen van ondergaat

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
Deze handeling begeleidt, als een basso continuo, de hele voorstelling...als een reële taak die haar ritme en spanning krijgt door de moeilijkheidsgraad van de handeling (slachten, pluimen, braden). Interessant is de wijze waarop dit in de voorstelling is geïntegreerd als

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Tegenover de klassieke eenheid van handeling, geordend door de rationele compositie, wordt hier de eenheid van ritme gesteld, met als ordeningsprincipe, het irrationele leven, "als immanente beweging...Deze ruimtelijke verandering gaat samen met een structurele wijziging in de handeling...De handeling wordt niet gemotiveerd via Starkadd (Arca, 1983-84) - Foto Luc Monsaert de verwoording, maar via gedrag en interactie

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
En hij zal een naam hebben..." Soms vraag ik me in alle ernst af of een mens niet voorbestemd is, of elke handeling, elk detail in je leven niet leidt tot dat wat sinds eeuwen voor jou vaststaat

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Voor een regisseur echter geeft zoiets bijzondere problemen: de handeling moet duidelijk zijn, want anders verliezen de replieken elke zin

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Het stuk gaat over overspelige verhoudingen, en op de scène staat dan ook heel duidelijk een bed als centrale plaats van handeling


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK