Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "goethes" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Inhoudstafel
Hij vertaalde, bewerkte en regisseerde voor Het Trojaanse Paard Goethes Torquato Tasso

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Herman Gilis stond voor dit karwei bij het monteren van Goethes Clavigo...Goethes poëzie, Goethes thematiek, het gedrag van de personages - ook dat van de acteurs, maar dat kan niet de bedoeling geweest zijn - en een aantal eigentijdse uitingen van valsheid

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • Clavigo
Deze grimmige komedie, die in werkelijkheid van de hand van Goethes vriend en geniale rivaal Jakob Lenz was, reikt ver boven Clavigo uit...intussen toch maar af wat er eigenlijk aan de hand is. En wat de rol van Clavigo betreft: van hem een melancholieke junkie maken betekent Goethes tekst mateloos onder druk zetten

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Leesdrama De voorstelling opent met een jongetje dat, uitgedost als in de pruikentijd, met nog brandende zaallichten, in de zaal rondwandelt en ten slotte in het Duits uit Goethes Prometheus...Goethes romantisch kader, barokke draperieën zijn geschilderd, neergaat, kan het theatraal allemaal afgelopen zijn: Decorte heeft posities vastgelegd en in de handeling nergens aangegeven wat ermee...Het is de afstand tussen de structuur van Goethes drama ('pièce bien faite') en de structuur van Decortes analyse en ombuiging van die basistekst, een afstand die een spanning wordt, maar van een

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Torquato Tasso Een afrekening Wie Torquato Tasso van buitenaf benadert, vindt één van de traditioneel hoog aangeslagen prestaties uit Goethes zogenoemde klassieke Wei-marse tijd voor...ontlenen aan de slotzinnen die Tasso spreekt: "Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, Gab mir ein Gott, zu sagen, was ich leide". De god op wie Tasso zich hier beroept, is Goethes eigen demon en in deze...Wanneer Decorte dan in een eigenzinnige omkering van Goethes tekst: "Die Maske fällt" een verkleinde afbeelding van het toneelscherm neerlaat, dan is Tasso wel helemaal rijp voor een niet-letale

Nr. 3, Juni 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Aischulossen Euripidessen Terentiussen Shakespeares Goethes Kotzebues Rostands Fletchers Tsjechovs Straussen Williamsen ßonds Giraudoux Kroetzen

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
de analyse van Goethes Torquato Tasso en de enscenering ervan door Jan Decorte heeft Luc Lamberechts een dubbel vertrekpunt: nl...de ideologiekritiek waaraan hij zelf Goethes tekst en taal onderwerpt en de ideologiekritiek die uitgaat van Decortes opvoering

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Vorig seizoen vermorzelden zij Goethes Clavigo onder een genadeloze parodie

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Daarbij is het een heel originele interpretatie van Goethes aanwijzingen als hij schrijft dat Prometheus omringd wordt door zijn beelden, "die durch den ganzen Hain gestreut stenen". Deze rommelige...Tweede Bedrijf In de opvoering worden hoofdzakelijk twee teksten gebruikt: er is Goethes dramatisch fragment over Prometheus (1773), geregeld onderbroken door fragmenten uit Lully's Alceste

Nr. 10, April 1985 • Klaas Tindemans • Herman Gilis' problemen met 'la séduction chronique'
die van Goethes Clavigo of Hegenscheidts Starkadd

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Ik oriënteerde me ook wel op wat ik ooit over Goethes regels voor de criticus gelezen had, alhoewel mijn interpretatie daarvan beïnvloed kan zijn door wat Brecht erop aan te merken had

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
het 'voorspel in het theater' uit Goethes Faust in. We wilden tonen: zoveel bijzonders zijn ze niet gewend, maar ze hebben ongehoord veel gelezen

Nr. 30, Juni 1990 • An-Marie Lambrechts • "Wie wat vindt heeft slecht gezocht"
Woorden van Goethes Stella

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
klinkt het als de zalf van de Pruisische zekerheid op de wonden van de Prins, èn van de gravin - en het einde van het tweede deel van Goethes Faust, en ook dat klinkt als een heidens requiem bij de dood van

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Streng werd ook geoordeeld over de vrijheden die Peymann zich met Goethe meende te kunnen permitteren: hij toonde Goethes Prometheus-fragment als een voorspel, als een confrontatie tussen Goethe als...Het raffinement van Goethes tekst, de ruïnes van klassieke schoonheid die Goethe etaleert, ze dwingen de spelers tot gevaarlijk engagement...De drang tot 'scoren', die elke speler, ijdel als hij/zij is, toch kenmerkt, wordt door Goethes poëzie genadeloos bestraft

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Rieks Swarte
Hij wilde ook een poppenkastversie maken van Goethes Die Wahlverwantschaften, omdat daar de verhoudingen ook op symmetrie steunen (later is dit nog als een apart programma getoond). De opdracht was

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
Anita berooft hem ontgoocheld van zijn krans (in een andere opvoering van de Tijd was het de adelaar zelf, Goethes Tasso, die er afstand van deed): een symbolische (zelf-)castratie van de representant

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
Goethes beeld van Lenz is een achteraf-constructie, een poging tot objectivering en distantiëring die hem ertoe brengt Lenz als een 'merkwürdiger Mensch' te typeren...Werther in Goethes jeugdroman Die Leiden des jungen Werther zwijgt door zelfmoord te plegen — een golf van zelfmoorden volgt in Duitsland...En moet je Goethes Faust gelezen hebben om Valéry's Mon Faust te begrijpen

Nr. 52, Januari 1995 • Luk Van den Dries, Wouter Hessels • De toeschouwer een geweten getrapt
Luk Van den Dries Grenzeloos Goethes wereldklassieker, met het centraal en frustrerend adagium 'Ach, duur toch voort, ge zijt zo schoon', is vooral een...Alhoewel Goethes Faust-thema's van een klassieke en universele orde zijn, lijdt het geen twijfel dat de zienswijze op de thema's en de stilistische verwerkingen ervan duidelijk anders zijn aan het...Goethes Faust had nog een duidelijk besef van die grenzen

Nr. 72, Juni 2000 • Marleen Baeten • De spannende concentratie van meerstemmigheid
Je hoeft het personage Mignon, Goethes gedichten of de klassieke liederen niet te kennen om gefascineerd te raken...Meer is er niet nodig om de ontheemding van het personage Mignon uit Goethes roman tastbaar te maken


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK