Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "funktie"Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Teater is een vorm van anarchie, het oproepen van spanningsvelden door tegenstellingen en reakties losmaken, dat is de taak van teater, een funktie die tegenwoordig van bovenaf in een wurggreep wordt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
Wat is dan de funktie van de dramalessen in het Speeltheatergeheel

Nr. 23, September 1988 • (advertentie)
Je kan in sommige gevallen een kombina-tie maken van verschillende opties of oriëntaties, in funktie van je eindwerk

Nr. 32, December 1990 • Gerardjan Rijnders • Rijnders, Gerardjan
borsten en haar geur, die is toen aangereden door een donkerblauwe peugeot van iemand met een leidinggevende funktie bij het Gemeente Energie Bedrijf en toen is hij glimlachend bij haar op bed gestorven

Nr. 35, September 1991 • Daan Bauwens • Hugo Van den Berghe
Dat wordt een bureau en niet één man met een begeleidende funktie naar het spektakel toe...H.V.D .B.: "Ja, maar ik heb behoefte aan mensen die buiten lopen en een zender-funktie vervullen

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
Het punt is niet eens zo boosaardig bedoeld als de formulering klinkt: het is het (trouwens bekende) fenomeen dat ik constateer naar analogie met de funktie van de kritische tekst die ook rond het...Uit bovenstaande observaties blijkt dat de kritiek inderdaad wel een funktie heeft, maar dat die funktie veel minder te maken heeft met een intermediërende rol tussen gezelschap en publiek dan ons...Ik denk dat de funktie van de kritiek, sociologisch gezien, veel autonomer is dan het voorgestelde thema van vanmiddag suggereert, ook veel autonomer dan het repertoiretheater en het theaterfestival

Nr. 39, December 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra
Een aantal centra zijn dat ook en zullen zich terecht verdedigen omdat die funktie juist is in de context waarin ze werken

Nr. 39, December 1992 • Eddie Vaes • Twintig jaar schotten doorbreken
De speelruimte is bij hen niet zondermeer speelruimte, maar ook architectonische ruimte waar je in kunt bouwen in funktie van het stuk...Tegelijk wordt die ruimte tijdens het spel opnieuw ontmanteld, de schotten worden doorbroken, ze hebben geen funktie, althans niet de funktie om spelers van publiek te scheiden, ook niet als decor

Nr. 40, Februari 1993 • (advertentie)
Manufacture,... Om deze ambitie in de toekomst te blijven realiseren zoeken wij een teater p rogra m ma to r Funktie: Profiel: enerzijds de bestaande Teaterzaal-programmatie met een aantal...werken met dans- en muziekprogrammatie bij gelijkwaardige kandidaturen zal er voorkeur gegeven worden aan een vrouw Indien U geïnteresseerd bent in deze funktie, schrijf dan voor 1 februari 1993 naar

Nr. 64, Juni 1998 • Claude Lévi-Strauss • Manifest
andere kant hangt de beslissing over de plaats van de elementen af van de mogelijkheid of een ander element de vrijgekomen funktie kan overnemen, zodat iedere keuze een volledige reorganisatie van de

Nr. 74, December 2000 • Jac Heijer • Toneelkijken, een lust
Wat deden de spelers ermee, hoe was de aankleding, de belichting en hadden die enige funktie

Nr. 82, Juni 2002 • Walter Verdin • Video, of hoe een puber moeders beauty-case...
samen + DE FUNKTIE ERVAN voor iedereen die er mee in kontakt komt : de maker, de kijker, de eventuele kijker, de prater, de koper, de verkoper... dus voor de " " " " "maatschappij...en vermits video zijn plaats en zijn funktie in de kamer nog aan het zoeken is TERWIJL de practisch/technische elementen worden 'bijgeschaafd', kan men dus zeer moeilijk beweren...DE CONCRETE FUNKTIE WORDT ZOWEL BEPAALD DOOR DE VIDEO-TECHNIEK ALS DOOR HET GEBRUIK


Development and design by LETTERWERK