Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


88 document(en) met "fotografie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De opkomst van de fotografie bood nieuwe kansen voor het bewaren van een theatergeheugen, en met de ontwikkeling van film en video zijn we in staat vrij nauwkeurig het scènische gebeuren vast te...die zin is het meer dan theaterfotografie, het is fotografie

Nr. 24, December 1988 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Een eerste gedachte is die van het omgekeerde spiegeleffect waarbij, zoals in de fotografie, de lens naar achter terugspiegelt wat vóór de camera staat...De eerste gedachte, het omgekeerde spiegeleffect van de fotografie, is op zijn minst even opwindend in het licht van de door Tsjechow 'gefotografeerde' familieportretten met de banaliteit die

Nr. 24, December 1988 • Johan Thielemans • Bourdet en film
Le Pain Dur citeerde Bourdet roekeloos de zwart-wit fotografie van de jaren veertig

Nr. 28, December 1989 • Driemaandelijks, nummer 28, jaargang 7, december 1989
14 ETCETERA De tijd en de kamer (Arca) De cryptische blik van Botho Strauss Theater en fotografie Klapstuk: stilstand in beweging

Nr. 28, December 1989 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Om binnen de fotografie theatraliteit te realiseren zou de acteur moeten overstappen op dat heel aparte 'spel' met het kader en het platte vlak, met het moment en voor een cyclopenoog...Deze fotografie doet afbreuk aan de conventie van het theatrale; ze toont me acteurs als zweterige arbeiders, als overspannen chirurgen, als grillige maskers uit een straatgebeuren...naturalistische kortzichtigheid, zo essentieel aan de fotografie

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
opnieuw afgebroken scènes die van elkaar gescheiden worden door een Blende (een term die Strauss aan de fotografie ontleend heeft en verwijst naar het openen en sluiten van het diafragma). De positie van de

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
En als klap op de vuurpijl: "Als ik in fotografie het theatrale wil laten zien (...) dan toon ik modefoto's, geen theaterfotografie...categorie 'illusie' is uiteraard niet vreemd aan het theater en het wezen van de fotografie kan ongetwijfeld naturalistisch worden genoemd...Hij bedoelt net hetzelfde als Walter Benjamin als die erop wijst dat de analfabeten van de toekomst niet de fotografie-onkundigen zijn, maar de fotografen die hun eigen foto's niet kunnen lezen

Nr. 30, Juni 1990 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Fotografie is een frivool en zinloos aanhangsel geworden

Nr. 31, September 1990 • (advertentie)
Botho Strauss - Theater en Fotografie - Klapstuk 1989 - theatertekst : Smakelijk Kerstfeest (Steven Berkhoff) 220 fr/fl 14 Het pakket van 24 nummers voor slechts 3.600 fr

Nr. 31, September 1990 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Maar afgezien daarvan is de dansfotografie eigenlijk hét ideaal van alle fotografie in deze eeuw, het model, het Eldorado van een fotografie die niet de pose creëert, maar de beweging achtervolgt...Een tweede fase waarin we de geconcentreerde ruimtespanning zien opwaaieren, ontknopen, wegvloeien in een uitgalmende bewegingskurve (die je in fotografie vooral via de stof kunt laten zien). Kluwen

Nr. 31, September 1990 • Inhoudstafel
Dirk Lauwaert zet zijn zoektocht verder naar de intieme relaties tussen scène en fotografie

Nr. 32, December 1990 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
De sterke en originele beeldideeën van fotografie over dans zijn zeldzamer dan de stroom fotografische banaliteiten...De fotografie laat ons geluidloze acteurs en zangers zien als achter aquariumglas; maar de danser kan hij wel vatten in de essentie van zijn handelen...Woord en verhaal behoren niet tot het domein van de fotografie; zien en tonen zijn daarentegen het fundament ervan

Nr. 33, Maart 1991 • (advertentie)
Dirk Lauwaert : docent esthetiek van de fotografie, Sint Lukas Instituut te Brussel

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
En inderdaad, deze fotografie gaat in tegenstelling tot de dans- en balletfotografie - over een voorstelling...Wat we zien zijn 'des présences erratiques'. De fotografie is door het spel met het kader, door het spel met de momentopname bij uitstek geschikt om aan de alternering van aan- en afwezigheid recht te...De fotografie kent het bougé (de film eigenlijk niet), de fotografie is in staat averechtse keuzes te maken in het verlengde van de averechtse strategieën van het scenische gebeuren zelf

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
waarde'. (...) De munterij in de antieke wereld ondermijnde de traditie in nog hogere mate dan de fotografie in de moderne wereld

Nr. 37, April 1992 • (advertentie)
De Bibliofiele Bibliotheek is ruimte voor literatuur, architectuur, schilderkunst, fotografie, grafiek... voor alles wat mooi en bijzonder is. Elk deeltje van De Bibliofiele Bibliotheek is een

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
Zo herinnert de fotosessie waarmee het éérste deel van Slotkoor opent (Zien en Gezien worden), aan de behandeling van het fotografie/realisme-motief in Trilogie

Nr. 43, November 1993 • Herman Asselberghs • Video als grensganger
Een boeiende 'uitvoering' op het snijpunt van fotografie, video én schilderkunst...het de schilderkunst, de fotografie, de opera of reeds de film/ videokunst die tot museumkunst is verworden

Nr. 44, Februari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • De weg is deel van de bestemming
opera, fotografie, film, televisie en video en werd samengesteld door Marc Holthof en Marianne Van Kerkhoven

Nr. 45, April 1994 • Win Van Berkel, Kurt Vanhoutte • Kunnen alle vertolkers staan en lopen?
Het CVA bedacht een randprogramma met theater, muziek, poëzie, fotografie en Dwarsweg, een wekelijks terugkerende speaker's corner waar ondergetekenden verondersteld werden de even tevoren geziene


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK